Uutiset |

Tervalepänpuistossa tehdään raivaustöitä talvella 2022

 Ahlmanin luontoalan opiskelijat toteuttavat yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Vuoreksen Tervalepänpuistossa tervaleppien säilymisen kannalta tarpeellista hoitotyötä alueen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tervalepänpuisto on eläin- ja kasvilajistoltaan arvokasta elinympäristöä. Hoitotöillä pyritään ensisijaisesti lisäämään ja säilyttämään alueen monimuotoisuutta, ja turvaamaan tervaleppien menestyminen tulevaisuudessakin.

Tammi-helmikuun 2022 aikana alueelta kaadetaan isojen tervaleppien ympäriltä iso puustoa (kuusia) valoisuuden lisäämiseksi. Tällä toimenpiteellä raivataan elintilaa uudelle tervaleppäkasvustolle. Kaadettavaksi suunnitellut puut on merkitty punaisilla kuitunauhoilla.

Hoitotyöt toteutetaan moottorisahoilla. Raivattavat kuuset jätetään alueelle maalahopuiksi turvaamaan osaltaan luonnon monimuotoisuutta. Puiden oksat kerätään talven ja kevään aikana alueelta kasoihin ja kuljetetaan pois.

Työt ajoittuvat alkuvuodelle 2022. Työt saatetaan päätökseen ennen lintujen pesimäkauden alkua.

Tervalepänpuisto sijoittuu Vuoreksessa Koukkurannan, Rimmin ja Vuoreskeskuksen välimaastoon.

Lisätietoja

Tuomas Ojala
luontoalan opiskelija
Ahlman, Tampere
050 5309873
tuomas.ojala(at)edu.ahlman.fi 

Katri Laihosalo
ympäristösuunnittelija
Tampereen kaupunki, ympäristönsuojelu
050 5215164
katri.laihosalo(at)tampere.fi 

Jani Aho
metsäasiantuntija
Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi
041 731 3056
jani.aho(at)tampere.fi