Uutiset |

Särkijärvi on vedenlaadultaan yksi Tampereen parhaista virkistyskäyttöön

Tampereen kaupungin tiedote

Tampereen järvistä parhaiten virkistyskäyttöön sopivat Kaukajärvi, Särkijärvi, Lahdesjärvi, Hervantajärvi ja Tohloppi. Vuonna 2021 tutkittiin kaikkiaan 27 järven vedenlaatu lopputalvella ja -kesällä. Säännöllisesti seurataan 64 järven ja lammen vedenlaatua. Tiheimmin tarkkaillaan kaupunkialueella, ihmistoiminnan vaikutuksessa olevia järviä. Tampereen alueella on 160 yli hehtaarin kokoista järveä ja lampea.

Vuonna 2021 vedenlaatua tutkittiin vuosittaiseen seurantaan kuuluvilla Ahvenisjärvellä, Alasjärvellä, Halimasjärvellä, Hervantajärvellä, Iidesjärvellä, Kaukajärvellä, Lahdesjärvellä, Makkarajärvellä, Särkijärvellä sekä Näsijärven Olkahistenlahdella ja Ryydynpohjanlahdella. Kolmen vuoden välein tarkkailtavista järvistä tarkkailussa olivat mukana Likolammi, Niihamanjärvi, Peltolammi, Tohloppi, Ukaanjärvi, Vaakkolammi ja Velaatanjärvi. Lisäksi kuuden vuoden välein tarkkailtavista mukana olivat Kalliojärvi, Kurjenjärvi, Paalijärvi sekä Vaavunjärvi.

Kirkasvetinen ja karu Vuorekseen sijoittuva Särkijärvi on Tampereen helmiä virkistyskäytön kannalta. Järvi on välttynyt parhaiten Lahdesjärven ohella rakentamisen haitoilta. Näkösyvyys voi olla parhaimmillaan jopa 5 metriä. Myös Särkijärveen kapean salmen kautta liittyvä Lahdesjärvi sopii virkistyskäyttöön erinomaisesti.

Kaukajärvi soveltuu tutkimustulosten perusteella virkistyskäyttöön erinomaisesti. Vesi on kirkasta, väritöntä ja vähähumuksista. Kaukajärven näkösyvyys on talvisin jopa 8 metriä, jota voidaan pitää erittäin hyvänä Suomen järvistä. Kaukajärven happitilanne on pysynyt erittäin hyvänä. Järven kuormitus tulisi minimoida, koska vesi vaihtuu hitaasti.

Hervantajärvikin soveltuu virkistyskäyttöön erinomaisesti. Ravinnetaso on Hervantajärvessä luonnontilaisille järvivesille ominainen, vesi on väritöntä ja happitilanne on ollut yleensä hyvä. Myös Tohloppi-järvi soveltuu virkistyskäyttöön erinomaisesti. Järven vesi on kirkasta ja vähähumuksista. Vuonna 2021 järven alusvedessä oli kuitenkin happivajetta.

Alasjärven vedenlaatu oli vuonna 2021 melko hyvä. Happitalouden häiriöt ovat kuitenkin säännöllisiä talvella ja kesällä veden pohjakerroksissa, ja myös läheisen Teiskontien suolaus on lisännyt veden suolapitoisuutta.

Peltolammi on matala läpivirtausjärvi ja soveltuu virkistyskäyttöön hyvin. Vedenlaatua heikentää lievästi vain luonnontasosta kohonnut rehevyystaso sekä kohtalainen humusleima.

Halimasjärven vedenlaatu on välttävä: järven ravinnepitoisuudet ovat koholla ja alusvesi on hapetonta. Soilta tulevien valumavesien ja Ojala-Lamminrahkan rakentamisen vaikutukset näkyvät vedenlaadussa.

Lue koko tiedote Tampereen kaupungin verkkosivuilta