Uutiset |

Isokuusi III:n itäpuolen omakotialueen katujen asfaltointi 16.-17.8.2022

Hallinrinteen, Hallinharjanteen, Hallinnokan ja Hallintakan asfaltoinnit tehdään tiistaina 16.8.2022 ja keskiviikkona 17.8.2022. Työllä on säävaraus.

Urakoitsija pyytää välttämään liikennöintiä alueella pintatöiden aikana. Työ voi aiheuttaa väliaikaisia liikenteen katkoja.

Katutöiden urakoitsijana toimii Tampereen Puutarha-Center Oy.

Huom. Katualueet toteutetaan katusuunnitelman mukaisesti. Tonttien ajoneuvoliittymien rakentaminen kuuluu tonttien haltijoille. Kaupunki tekee reunakiven madallukset liittymään. Tarkemmat ohjeet Tampereen kaupungin rakennusjärjestys – julkaisusta (23§ Tontin ajoneuvoliittymä). Mikäli tontin haltija ei halua kohdalleen nurmetusta, ei siihen myöskään toimiteta erillisiä murskeita kaupungin toimesta, vaan mahdollinen ylijäämämurske reunakiviuran kaivannosta tasataan reuna-alueelle.