Uutiset |

Vuoden 2023 jätetaksaesitykset: energian hinta nostaa myös putkikeräyksen maksuja

Tampereen kaupungin tiedote

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 6.10.2022 asettaa vuoden 2023 jätetaksaesitykset nähtäville 13.10.-11.11.2022 verkkosivulle www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta ja toimialueen kuntiin. Jätemaksuihin on tulossa korotuksia energian ja polttoaineiden hinnan nousun vuoksi. Jätteen kuljetuskustannukset nousevat keskimäärin 12 %.

Nähtäville tulevat jätetaksan lisäksi erikseen sako- ja umpikaivolietteiden ja Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän taksat. Nähtävillä olon jälkeen taksat hyväksytään jätehuoltolautakunnassa joulukuussa. Kunnan julkisoikeudellisella jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut

Jäteastioiden tyhjennysmaksuihin nousua

Kohonneet jätteen kuljetus- ja käsittelykustannukset näkyvät jäteastioiden tyhjennyshintojen nousuna. Osassa kunnista joidenkin astiatyyppien hinnat voivat myös laskea hieman, sillä kilpailutukset ja urakkasopimukset sekä indeksikorotukset vaikuttavat hintoihin.

Esimerkiksi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan ja Tampereen 140–660 litran sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään astiakoosta riippuen 0,30 – 0,61 € (alv 0 %) hinnan korotusta per astiatyhjennys. Myös 140–660 litran biojäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään pääosin korotuksia koko toimialueelle, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Seka- ja biojätteen syväkeräysastioiden tyhjennyshinnat nousevat osassa ja laskevat osassa kunnista.

Pakkausjätteiden kuljetukset lisääntyvät ja tyhjennysmaksut nousevat

Pakkausjätteiden tyhjennyshintoihin on myös tulossa kauttaaltaan korotuksia energian hinnan nousun vuoksi. Lisäksi kuljetusten määrät lisääntyvät kierrätettävien jätteiden laajenevan erilliskeräyksen vuoksi, mikä nostaa kustannuksia. Metallin ja lasin keräys ei ole enää maksutonta aiempaan tapaan niillä kiinteistöillä, joilla on biojätteen keräys. Tyhjennyshinnaksi esimerkiksi 240 litran jäteastialle esitetään 7,37 € Tampereen kaupunkiseudun kunnissa ja 8,68 € muissa kunnissa. Pienmetallin ja lasin keräysastioita tyhjennetään kuitenkin harvoin, joten muutoksen kustannusvaikutukset jäävät kohtuullisiksi.

Muovipakkausten keräysastioiden tyhjennyshintoihin esitetään 5–7 %:n korotuksia. Vastaavasti kartonkipakkausjätteen tyhjennyshinnat nousevat 3–13 % astian koosta riippuen. Korotus johtuu kuljetuskustannusten noususta, minkä lisäksi kierrätettävien jätteiden kuljetusmäärät ovat voimakkaassa nousussa.

Putkikeräysjärjestelmän jätemaksuihin korotuksia

Vuoreksen putkikeräysjärjestelmään kuuluvien pienkiinteistöjen vuosittainen jätemaksu nousee 12,8 % ja olisi 324 €/vuosi vuonna 2023. Enintään 15 asuinhuoneiston kiinteistön jätemaksujen esitetään nousevan vastaavasti. Yli 15 huoneiston suurkiinteistöillä korotus olisi 14,90 % eli 3,63 €/asemakaavan mukainen kerrosneliö/vuosi. Keskimäärin korotus suurkiinteistöillä olisi 1247 € eli huoneistoa kohti keskimäärin 30 €.

Korotusesitykset johtuvat muun muassa perusmaksun sekä seka- ja biojätteiden käsittelyn korotuksista, jotka vaikuttavat myös muiden jätehuoltopalvelujen hintoihin. Lisäksi putkikeräysjärjestelmän ylläpito- ja rahoituskustannukset nousevat mm. energian hinnan ja nopeasti nousseen korkotason johdosta.

Aluejätepisteen vuosimaksuun 8 % korotus

Aluejätepisteen käyttäjien vuosimaksua esitetään nostettavaksi 8 %. Vakituisen asuinkiinteistön tai huoneiston vuosimaksu vuonna 2023 olisi 126,47 €, yksin asuvan 86,64 € ja vapaa-ajan asunnon 70,54 € (alv 24 %).

Peräkärryllinen puutarhajätettä 5 €

Jätekeskuksissa ei ole aiemmin peritty maksua peräkärryllisestä maatuvia puutarhajätteitä. Vuoden 2023 jätetaksassa niiden vastaanoton esitetään kuitenkin muuttuvan kokonaisuudessaan maksulliseksi. Maatuvan puutarhajätteen vastaanottomaksuksi enintään 2 m3:n kuormille esitetään 5 € (alv 24 %). Puutarhajätteen jatkokäsittelyprosessi on muuttunut Koukkujärven biolaitoksen toiminnan alkaessa, mikä on nostanut kustannuksia.

Perusmaksu nousee

Perusmaksua ei peritä erikseen, vaan se sisältyy jätemaksuihin. Jätemaksun perusmaksuosuutta esitetään korotettavaksi 9,8 % kohonneiden kustannusten vuoksi. Perusmaksulla katetaan tiedotus ja neuvonta, jäteasemien ja ekopisteiden ylläpito, biojätteen tuki, kotitalouden vaarallisten jätteiden käsittely sekä jätehuoltolautakunnan toiminta sekä ensi vuoden alussa alkava poistotekstiilien alueellinen vastaanotto. Korotustarve johtuu muun muassa kotitalouksien vaarallisen jätteen jatkokäsittelyn kallistumisesta sekä muiden palvelujen kustannusten noususta.

Suurten lietesäiliöiden kuljetusmaksut nousevat eniten

Pienempien enintään 6 m3:n lietesäiliöiden lietteiden kuljetusmaksuihin esitetään noin 15 %:n ja suurten yli 6 m3:n lietesäiliöiden lietteiden kuljetusmaksuihin noin 19 %:n korotusta. Korotuspaine johtuu pääosin kuljetuskulujen eli polttoaineiden voimakkaasta hinnan noususta.

Vuonna 2023 säännöllisessä tyhjennyksessä olevan 0–6 m3:n säiliön kuljetushinta olisi 126,53 € (alv 24 %). Yli 6 m3:n säiliön kuljetushinta olisi vastaavasti 151,68 € (alv 24 %). Säännöllinen tyhjennys on edullisin vaihtoehto ja päivystystyhjennys kallein.

Lietteen käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti. Vuoden 2023 taksaehdotuksessa esitetyt lietteen käsittelykustannukset ovat kuntien vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia. Lietteen kuljetusmaksut koskevat kaikkia muita toimialueen kuntia paitsi Nokiaa, jossa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Lietteen käsittelymaksut koskevat kaikkia toimialueen kuntia.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut Nokian lietekuljetuksia lukuun ottamatta.