Uutiset |

Lahdesjärvelle haetaan yrityksiä konseptihaulla

Tampereen kaupungin tiedote

Tampereen kaupunki järjestää aluevaraus- ja konseptihaun Lahdesjärven yritysalueelle. Vuoreksen puistokadun itäpuolelle rakentuva yritysalue on yksi Tampereen kysytyimpiä. Se on hyvin saavutettavissa ja sijoittuu logistisesti erinomaiselle paikalle Valtatie 3:n ja 9:n välittömään läheisyyteen. Hakuehdotukset tulee jättää 9.12.2022 kello 15.30 mennessä kirjaamoon.

– Haulla kartoitamme yritysten kiinnostusta ja millaisia yrityshankkeita alueelle esitetään. Lähtökohtana on elinkeinoelämän toimintaedellytyksien edistäminen huolehtimalla siitä, että kaupungilla on tarjolla yrityksille houkuttelevia sijoittumismahdollisuuksia, kertoo tonttipäällikkö Pasi Kamppari.

Haku on avoin kaikille sellaisille yrityksille ja yritysten yhteenliittymille, jotka kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan esittämänsä hankekokonaisuuden. Hakijalla tulee olla riittävät taloudelliset tai rahoitukselliset edellytykset ehdotuksensa toteuttamiseksi.

Kaavaluonnoksen pohjalta toivotaan yritysrakentamisen hanke-esityksiä. Tavoitteena on muun muassa saada alueelle mahdollisimman paljon työpaikkoja ja että rakennusoikeutta hyödynnetään tehokkaasti. Toteutuksen tulee olla kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen. Alueelle ei ole mahdollista sijoittaa kaupan suuryksiköitä eikä muutoinkaan kaupan tilojen keskittymää.

Alueelle laaditaan parhaillaan asemakaavamuutosta. Haun perusteella valituille toimijoille varataan alue jatkosuunnittelua varten kaavaprosessin valmisteluvaiheessa. Aluevarausten saajista päätetään joulukuun 2022-tammikuun 2023 aikana.

– Kehitämme asemakaavaratkaisua yhteistyössä konseptihaussa valikoituneiden yritysten kanssa, jotta kaavasta saadaan kysyntätilannetta vastaava kokonaisuus. Tontit luovutetaan, kun kaava on lainvoimainen ja tontit ovat luovutusvalmiita, Kamppari kertoo.

Suunnittelualue sijaitsee Lahdesjärven kaupunginosassa, noin kuusi kilometriä kaupungin keskustasta etelään. Kaava-alueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria, ja se on tällä hetkellä rakentamaton, mutta alueella toimii väliaikaisesti betoniasema, joka tulee poistumaan. Alueen läpi kulkee voimalinja.

Tontit luovutetaan kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti luovutushetken mukaiseen markkinahintaan, joko vuokraten tai myyden. Tontit hinnoitellaan lopullisen hyväksytyn asemakaavan mahdollistaman käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden mukaisesti. Hinnoittelu ei perustu toteutettavaan rakentamisen määrään, vaan asemakaavan mahdollistamaan rakennusoikeuteen.

Konseptihakua koskevia kysymyksiä voi jättää 4.11.2022 saakka. Vastaukset julkaistaan 11.11.2022 Tampereen kaupungin internetsivuilla osoitteessa https://www.tampere.fi/yritystontit.

Tarkemmat lisätiedot hausta:
Aluevaraus- ja konseptihakuohjelma liitemateriaaleineen

Lisätietoja
Tonttipäällikkö
Pasi Kamppari
Puhelin:040 779 5615
Sähköposti:
pasi.kamppari@tampere.fi