Uutiset |

Lahdesjärvelle virkistysmäki – suunnitelma nähtävänä 1.2. asti

Tampereen kaupungin tiedote

Lahdesjärvelle, Västinginmäen tulevan asuinalueen vieressä sijaitsevalle Aunankorven lähivirkistysalueelle on suunnitteilla uusi virkistysmäki erityisesti maastopyöräilyä varten. Mäelle on suunniteltu myös kävelyreittejä siltoineen, näköalatasanne, kuntoportaat ja paikka pulkkamäelle. Mäki maisemoidaan ilmeeltään luonnonmukaiseksi.

Viheralueen suunnitelma on nähtävänä 18.1.–1.2.2023 verkossa www.tampere.fi/viheralueidensuunnittelu ja maastossa Lahdesjärven alueella Aunankorven ja Aarporankadun sekä Vuoreksen puistokadun ja Oikojankadun risteyksissä. Myös Tampereen palvelupisteessä (Frenckelinaukio 2 B) voi tutustua suunnitelmaan

Mäki on tarkoitus rakentaa lähivuosina. Täyttötyötä kohteessa tehtäisiin vuosina 2023–2024 ja varsinainen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2024-2025. Särkijärven pohjoispuolelle suunnitellun Västinginmäen uuden asuinalueen asemakaava on saanut lainvoiman, ja asuinalueen infratyöt voivat käynnistyä.

Reittejä maastopyöräilyyn, jalankulkuun sekä kuntoportaat

Virkistysmäen rinteisiin on suunniteltu maastopyöräilyyn ja jalankulkuun soveltuvia reittejä sekä kuntoportaat. Varsinaiset maastopyöräilyhyppyrit, dropit, kivikot, juurakot, kulun ohjaus ja eroosion suojaus suunnitellaan jatkosuunnitteluvaiheessa.

Mäelle noustaan pyöräilijöille ja kävelijöille yhteistä loivaa reittiä pitkin nykyisen täyttömäen kylkeä myöten sekä idästä Västinginmäen suunnasta.

Maastopyöräilyn laskureittejä on kaksi; haastava kurumainen reitti mäenlakien välissä ja helppo reitti virkistysmäen etelä- ja länsirinteessä. Muut reitit ovat jalankulun käytössä, ja reiteillä on kiinnostavia kohtia, kuten kuntoportaat ja kurun ylittävä silta. Virkistysmäen laelle tulee näköala- ja oleskelutasanne ja penkkejä levähtämistä varten. Jalankulun ja pyöräilyn reitit ja kulkusuunnat osoitetaan selvin opastein, jotta kulkeminen alueella on turvallista.

Mäelle ei ole tässä vaiheessa suunniteltu valaistusta ja eikä reittejä osoiteta talvikunnossapidettäviksi.

Mäki rakennetaan lähialueiden rakennustöiden maa-aineksista

Virkistysmäki sijoittuu Oikojankadun lähistöllä sijaitsevan nykyisen täyttömäen rinnalle. Virkistysmäki toteutetaan lähialueiden rakennustöistä tulevista maa-aineksista. Tavoitteena on vähentää maamassojen kuljetuksista syntyviä kustannuksia, hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristöhaittoja.

Mäen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan kestävän ympäristörakentamisen periaatteita hulevesien hallinnassa, vihertöissä, kasvualustoissa sekä rakenteiden materiaaleissa

Monipuolista kaupunkiluontoa

Virkistysmäen alueella ei ole suojeltavia luontoarvoja, mutta täyttötöiden vuoksi alueelta joudutaan poistamaan metsäpuustoa noin 2,5 hehtaarin alueelta. Alueen lähellä sijaitsevat lepakkoalueet ja arvokkaat luontokohteet on huomioitu suunnitelmassa. Maatöissä ja viimeistelevässä maisemoinnissa huomioidaan, että mäestä kehittyy lopulta kaupunkiluontoa monipuolistava kokonaisuus. Valtaosa rinteistä metsitetään. Reittien varrelle ja lakialueelle on suunniteltu avoimena hoidettavia niittyalueita, jotka mahdollistavat näkymälinjoja ja vapaata kulkua alueella.

Metsitysten, puiden ja niittyjen lajivalinnat ja kasvutyypit tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Paikalle todennäköisesti sopivia lajeja ovat mänty, sembra- ja makedonianmänty, lehtikuusi, tammi, haapa ja leppä. Maisemapuina alueelle voidaan istuttaa jalavia ja lehmuksia ja kaupungin puulajikokeen taimia. Luontaisesti paikalle kasvavia puulajeja ovat koivu, pajut ja pihlaja. Virkistysmäelle on suunniteltu tuotavan runsaasti lahopuuta ja monimuotoisuutta edistäviä kivikoita.

Kulutukselle alttiiden pyöräreittien varrella maisema on joutomaatyyppistä ja kasvillisuudeltaan karua, mutta eliöstöltään rikasta ympäristöä.

Lisätietoja:

Kaisa Rantee
Erikoissuunnittelija
kaisa.rantee@tampere.fi
040 487 0900

Matti Pokkinen
Hankeinsinööri
matti.pokkinen@tampere.fi
040 806 3199