Uutiset |

Anna palautetta Vuoreksessa kokeiltavista valaistuista suojatiemerkeistä

Tampereen kaupungin tiedote

Tampereella kokeillaan kuudella suojatiellä uudentyyppistä valaistua suojatiemerkkiä. Merkissä syttyy valo jalankulkijan lähestyessä suojatietä, ja se välkkyy tietyn ajan.

Toimivatko valaistut suojatiemerkit hyvin, ja parantavatko ne turvallisuutta? Palautetta merkeistä toivotaan niin jalankulkijan kuin autoilijan näkökulmasta. Verkkokysely on auki 19.1.–2.2.2023.

Kokeilussa mukana olevat suojatiet sijaitsevat Vuoreksen, Isokuusen, Leinolan, Olkahisten ja Kalkunvuoren koulujen läheisyydessä sekä Iidesranta-kadulla.

Välkkyvän suojatiemerkin tarkoitus on auttaa autoilijaa havaitsemaan suojatielle saapuvan jalankulkijan helpommin pimeällä. Liikennemerkki toimii hämäräkytkimellä ja sensoreilla.

Myös lapset mukaan antamaan palautetta

Autoilijoita pyydetään arvioimaan muun muassa, auttaako suojatiemerkin välkyntä havaitsemaan jalankulkijan. Jalankulkijat puolestaan arvioivat, päästivätkö autoilijat heidät suojatielle useammin valaistujen suojatiemerkkien ollessa käytössä kuin aikaisemmin.

Kyselyssä voi antaa palautetta useammastakin suojatiestä, jossa valaistu suojatien liikennemerkki on käytössä. Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin yhtä suojatietä kohden. Vanhempia kannustetaan haastattelemaan lapsiaan ja vastaamaan heidänkin puolestaan kyselyyn.

Siirry kyselyyn valaistujen suojatiemerkkien toimivuudesta

Lisätietoja:

Heljä Aarnikko
Liikenneinsinööri
helja.aarnikko@tampere.fi
040 806 4917

Mira Siren
Erikoissuunnittelija
mira.siren@tampere.fi
040 800 7581