Uutiset |

Vuores yksi Hiilineutraaleja tekoja -ohjelman kohteista

Tampereen kaupungin tiedote

Pyöränhuoltopajoja, bussipysäkkitaidetta, kasvisruokakerho tai yhteiskäyttökokeilu? Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma ottaa asukkaat ja yritykset mukaan Tampereen kaupungin ilmasto- ja luontotyöhön. Kolmen kohdealueen asukkaita kutsutaan nyt mukaan ideoimaan, miten mahdollistetaan hiilineutraaleja tekoja jokaiselle tamperelaiselle. Arjen ilmastoteot voivat tuoda myös monia muita hyötyjä.

Viime vuonna alkaneen Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelman avulla Tampereen kaupunki edistää oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Kulutuksen ja liikkumisen päästöjen vähentämisen lisäksi ohjelman tähtäin on kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämisessä.

– Tampere aikoo olla hiilineutraali vuonna 2030. Kaupungin teot eivät yksin riitä, vaan tässä tarvitaan asukkaiden ja yritysten apua. Oikeudenmukaisella siirtymällä tarkoitetaan sitä, että löydetään erilaisille asukkaille ja yrityksille keinoja vähentää päästöjä. Kaikki keinot eivät sovi kaikille, mutta jokainen voi tehdä jotakin, sanoo ohjelmapäällikkö Tiina Leinonen.

– Monet ilmastoteot tuovat arkeemme myös muita hyötyjä. Esimerkiksi säästävät rahaa, ovat terveellisempi vaihtoehto lautasella tai pistävät meidät liikkumaan enemmän luonnossa. Päästövähennysten lisäksi tavoitellaankin tamperelaisten hyvinvoinnin kasvua, Leinonen korostaa.

Asukkaiden rooli keskeinen

Kehitysohjelman asukastyö keskittyy kolmelle kohdealueelle: Vuorekseen, Tesomalle ja sen lähialueille sekä Leinolaan ja Vehmaisiin. Etenkin näillä alueilla on luvassa tapahtumia, kokeiluja ja monenlaisia osallistumismahdollisuuksia asukkaille. Työ käynnistyy maaliskuussa Sujuva ja kestävä arki -asukasilloilla.

– Asukkaat ovat tärkeitä asiantuntijoita ja tekijöitä. Heillä on paikallistuntemusta, he tunnistavat arjen esteitä samoin kuin kannustimia kestävään arkeen. Vain asukkaat itse tietävät, mitkä ovat heille sopivia hiilineutraaleja tekoja ja mitkä asiat kannustavat pieniinkin muutoksiin omassa arjessa, kehitysohjelman suunnittelija Mimmi Virtanen korostaa asukkaiden aktiivista roolia.

Kehittäminen voi liittyä esimerkiksi tavaroihin ja palveluihin, kävely- ja pyöräilymahdollisuuksiin, ruokaan, harrastamiseen tai vaikka lähimatkailun edistämiseen.

– Vertaisvuokrauskokeilu, pyöränhuoltopaja, kasvisruokakurssi, bussipysäkkitaidetta, tempauksia suojatieturvallisuudesta, viestintäkampanja kestävästä kuluttamisesta – on paljon tapoja edistää asukaslähtöisesti kestävää arkea, Virtanen luettelee.

Kaupungin sisällä tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat asukkaiden arjessa toimivat tahot, kuten koulut, päiväkodit, kirjastot ja joukkoliikenne.

Kohdealueiden kautta opitaan kestävästä arjesta ja löydetään hyviä malleja, joita voidaan ottaa käyttöön myös muualla kaupungissa.

Taustalla tarve vähentää liikkumisen ja kuluttamisen päästöjä

Tampere seuraa ilmastopäästöjensä kehitystä vuosittain ilmastobudjetissa. Ilmastobudjetin mukaan liikenteen päästöt eivät ole laskeneet hiilineutraaliustavoitteen vaatimalla vauhdilla.

Tavallisesti kaupunkien hiilipäästölaskennassa ja -tavoitteissa huomioidaan vain kaupungin maantieteellisellä alueella syntyneet päästöt. Kuluttamiemme muualla valmistettujen tuotteiden päästöt eivät siis näy näissä luvuissa. Suomen ympäristökeskus julkaisi tammikuun lopussa tietoa kuntien kulutusperusteisista päästöistä. SYKE:n laskennan perusteella Suomen kuntien päästöistä yli 80 prosenttia aiheutuu kotitalouksien kulutuksesta.

Kulutuksen päästöt ovat seuraava iso haaste ratkottavaksi kunnissa.

– Haasteena on, että harvoin tunnistamme omat kulutuksen päästömme. Käytännössä voidaan sanoa, että kulutuksen päästöt ovat kaksinkertaiset alueellisiin päästöihin verrattuna Tampereella, Tiina Leinonen sanoo.

Tamperelaisten kulutuksen hiilijalanjälki selvitettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2021 osana Kulma-hanketta. Laskennassa kulutuksen päästöjä tarkasteltiin energiankulutuksen ja rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden osalta.

Leinonen korostaa, että kaupungin tehtävä on mahdollistaa kestävää arkea tukevia ratkaisuja sekä tukea asukkaita kestävien valintojen tekemisessä.

– Tärkeässä osassa ovat myös yritykset. Asukastyön lisäksi kehitysohjelman tärkeä painopiste onkin yritysten kiertotalouden edistäminen. Yritykset mahdollistavat resurssitehokkaampia tuotteita ja uusia arjen kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja asukkaille. Kaikki nämä kytkeytyvät yhteen, ja asiaa onkin ajateltava kokonaisvaltaisesti.

Sujuva ja kestävä arki -asukasillat maaliskuussa 2023

Tervetuloa suunnittelemaan hiilineutraaleja tekoja asukkaat edellä!

Sinulla ei tarvitse olla ennakkotietoa Tampereen kaupungin ilmastotyöstä, arjen ilmastoteoista tai valmiita ideoita kehittämiseen. Asukasilloissa tärkeintä on saada asukkaiden ääni kuuluviin ja paikallistuntemus käyttöön.

Asukasilta Vuoreksen asukkaille
14.3. klo 17.30–19.30
Paikka: Vuoreksen monitoimitila (Vuores Palvelu Oy, Vuoreksen puistokatu 94, Tampere). Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.3.

Lisätietoa Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelmasta ja tapahtumista

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö
Tiina Leinonen
Puhelin: 041 730 6376
Sähköposti: tiina.leinonen@tampere.fi

Suunnittelija
Mimmi Virtanen
Puhelin:040 154 9883
Sähköposti:mimmi.virtanen@tampere.fi