Uutiset |

Västinginmäen katusuunnitelmia nähtävänä


Särkijärven pohjoispuolelle Västinginmäkeen rakennettavien katujen katusuunnitelmat ovat nähtävänä 6.4.2023 saakka. Nähtävänä on kaikkiaan 17 katusuunnitelmaehdotusta, jotka koskevat katua, raittia tai aukiota.

Västinginmäessä ranta-aluetta on niin Särkijärven kuin Lahdesjärvenkin puolella. Vuoreksen puistokadulla, Västinginmäen keskustakorttelin kohdalla, nopeusrajoitus on 40 km/h ja muilla kaduilla 30 km/h aluenopeusrajoitus. Katujen rakennustyöt alkavat tänä vuonna ja ajoittuvat useammalle vuodelle.

Vuoreksen puistokatu halkoo Västinginmäen läpi. Vuoreksen puistokadulla on Västinginmäessä kaksi kiertoliittymää, joista pääsee asuinalueelle. Kiertoliittymien välisellä katuosuudella, Vuoreksen puistokadulla on 4 metriä leveät yksikaistaiset ajoradat. Niiden välissä on kahdeksan metrin levyinen keskikaista, jolla on tilavaraus raitiotielle.

Vihreää ja luonnonmukaista katuympäristöä

Vuoreksen puistokadun molemmille reunoilla on eroteltu jalkakäytävä ja kaksisuuntainen pyörätie. Ajoratojen sekä kevyen liikenteen väylien välissä on leveät erotuskaistat, joilla on pysäköintipaikkoja, linja-autopysäkit, katupuita ja katuvalaistus. Ajoratojen välisellä keskikaistalle ja kiertoliittymien keskikaistoille on tulossa runsaasti erilaista kasvillisuutta niittyalueista pienmetsiköihin. Istutusten lomassa on rakenteita hyönteisille. Kasvien lajivalinnoissa huomioidaan pölyttäjäystävällinen. Tavoitteena on lisätä kaupunkiluonnon monimuotoisuutta liikennealueillakin.

Lahdesrinne, Kalamajankatu, Linnakkeenkuja ja Västinginrinne haarautuvat Vuoreksen puistokadun kiertoliittymistä Västinginmäen molemmille puolille. Pyöräliikenne ohjataan kiertoliittymistä yksisuuntaisille pyöräteille tai pyöräkaistoille ensimmäisillä kortteliväleillä, joilla myös katujen molemmilla reunoilla on jalkakäytävät. Linnakkeenkujan koko osuudella on jalkakäytävät. Näillä osuuksilla kaduilla on erotuskaistat katupuineen.

Tärkeimmät tonttikadut Västinginkatu ja Särkisaarenkaari
Västinginmäen keskustakorttelin tärkeimmät tonttikadut ovat Västinginkatu ja Särkisaarenkaari. Särkisaarenkaari sijaitsee Västinginmäen länsipuolella ja Västinginkatu itäpuolella. Molempien katujen reunoilla on jalkakäytävät ja erotuskaistat, joiden leveimmissä kohdissa on katupuita ja pysäköintipaikkoja.

Västinginpiha ja Västingintanhua aukioita keskustan ytimessä

Västinginmäen keskustakorttelin ytimeen, Vuoreksen puistokadun molemmille puolille sijoittuvat katuaukiot Västinginpiha ja Västingintanhua, joilla voi oleskella, asioida, kävellä ja pyöräillä. Laajempi Västinginpiha sijaitsee Västinginmäen ja Vuoreksen puistokadun itäpuolella ja Västingintanhua länsipuolella. Västinginpihan keskellä kulkee kaksisuuntainen pyörätie. Se jatkuu Vuoreksen puistokadun yli Västingintanhuan etelälaitaan ja sieltä Raatalanharjanteen yhdistetylle pyörätielle ja jalkakäytävälle kohti Särkisaarenkaarta.

Aukioiden pintamateriaali on pääasiassa betonikiveä, jonka lomassa on luonnonkiveä. Aukioille tulee kumpumaisia istutusalueita, joilla pyritään luonnonmukaiseen metsäiseen tunnelmaan. Kasvivalinnoissa on huomioitu istutusalueiden värit ja vehreys eri vuodenaikoina. Aukioiden kiveyksien ja tukimuurien materiaalit, kaluste- ja valaistusratkaisut, istutusalueet sekä kulkureittien linjaukset tarkistetaan ja määritellään toteutussuunnittelussa.

Nähtävillä olevat suunnitelmat Tampereen kaupungin verkkosivuilla

Lisätietoja:

Pasi Palmu
Tampereen kaupunki
Katuinsinööri
Puhelin 040 801 6812

Pasi Pekkala
Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Puhelin 050 312 0341