Uutiset |

Vuoreslaisten tyytyväisyys Vuores Palveluun korkealla tasolla

Kaupunginosan palveluyhtiö Vuores Palvelu Oy toteuttaa vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn. Tyytyväisyyttä yhtiöön ja sen eri palveluihin mitataan kyselyissä asteikolla 1-7 (1 = erittäin tyytymätön, 7 = erittäin tyytyväinen).

Kevättalvesta 2023 toteutetun kyselyn mukaan tyytyväisyys palveluyhtiön toimintaan on pysynyt korkealla tasolla. Kysyttäessä, kuinka tyytyväinen vastaaja on kokonaisuudessaan Vuores Palvelun toimintaan, vastauksien keskiarvo oli tänä vuonna 5,8. Keskiarvo on korkeampi kuin edellisvuosina tehdyissä kyselyssä, joissa vastaava lukema on ollut 5,2-5,6.

Tyytyväisyys Vuores-verkkoon

Vastaajat olivat myös tyytyväisiä Vuores Palvelun rakennuttaman valokuituverkon nykyiseen operaattoriin Louneaan. Kysyttäessä tyytyväisyyttä Lounean yhteyden toimintaan vastausten keskiarvo oli 5,5 ja Lounean asiakaspalveluun 5,6. Edellisten operaattoreiden vastaavat lukemat ovat olleet aiempina vuosina 4,0-4,7.

Vastaajien tyytyväisyys tietoverkon palvelumaksun tasoon nousi hieman viime vuodesta sekä taloyhtiöillä (keskiarvo 5,7) että omakotitaloilla (keskiarvo 5,4). Vuores Palvelun perimä tietoverkon maksu on tällä hetkellä taloyhtiöiltä 6,20 €/kk/asunto ja omakotitaloilta 15,50€/kk/talo. Maksu sisältää 100/100 M:n Lounean toimittaman internetyhteyden.

Tyytyväisyys muihin palveluihin

Palveluyhtiön ylläpitämä Vuores.fi-portaali uudistettiin kokonaisvaltaisesti viime vuonna. Portaalin osalta tyytyväisyys sisältöön pysyi ennallaan (keskiarvo 5,2), mutta tyytyväisyys helppokäyttöisyyteen kasvoi (nyt keskiarvo 5,5, viime vuonna 5,2).

Tyytyväisyys Vuores Palvelun hallinnoimaan monitoimitilaan oli keskiarvoltaan 6,1, mikä on selvästi korkeampi lukema kuin viime vuonna (5,3). Tyytyväisyys tilan vuokrauksen järjestelyihin eli varausjärjestelmään, tilaan pääsyyn jne. heikkeni jonkin verran viime vuodesta (keskiarvo nyt 5,2, viime vuonna 5,5).

Asiakastyytyväisyys palveluyhtiön yhdessä Sitowisen kanssa järjestämiin kiinteistönpidon tukipalveluihin oli suurin piirtein samalla tasolla kuin viime vuonna (keskiarvo noin 5).

Tämän vuoden kysely oli vastattavissa Vuores.fi-portaalissa 15.2.-5.3.2023. Kyselyyn vastasi 83 ihmistä. Vastaajien kesken arvottiin 50 euron lahjakortti vapaavalintaiseen Vuoreksessa sijaitsevaan yritykseen. Voittaneelle on ilmoitettu asiasta henkilökohtaisesti.