Uutiset |

Västinginmäen länsipuolelta kaadetaan puita

Tampereen kaupungin tiedote

Västinginmäkeen rakennettavan asuinalueen tontti- ja katualueilta sekä kunnallistekniikan linjoilta poistetaan puusto. Puunkaatoyöt käynnistyvät torstaina 24.8.2023 ja kestävät parista kolmeen viikkoa.

Västinginmäen tuleva asuinalue sijaitsee Särkijärven sillan pohjoispuolella. Nyt alkavat rakennusaluehakkuut sijoittuvat Vuoreksen puistokadun länsipuoliselle alueelle. Hakkuita tehdään Västinginmäentien molemmin puolin.

Työn toteuttaa UPM Kymmene Oyj. Työ perustuu asemakaavaan nro 8587 A-osa.

Puunkaatotöiden lisäksi häiriötä aiheutuu puutavaran kuljetuksesta. Puutavaran kuljetukset käynnistyvät myöhemmin, ja puutavara kuljetetaan Västinginmäentietä pitkin. Myöhemmin syksyllä kuljetetaan vielä hakkutähteet pois alueelta.

Lisätietoa ja karttakuva hakkuualueista:
Västinginmäen rakennusaluehakkuu

Lisätietoja:
Anne Tuominen
Metsätalouspäällikkö
Puhelin:050 517 7053
Sähköposti: anne.j.tuominen@tampere.fi