Uutiset |

Västinginmäestä haettavissa kerros- ja rivitalotontteja

Muokattu Tampereen kaupungin tiedotteesta

Tampereen kaupungin rivi- ja kerrostalotonttien haku on parhaillaan avoinna. Yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen tarjotaan yhteensä seitsemän tonttia, joista osa myydään ja osa vuokrataan. Lisäksi tontteja on tarjolla jatkuvan haun palvelussa ympäri vuoden.
Monipuolisen rakentamisen mahdollistavia tontteja on tällä kertaa haettavana Kalevasta ja Västinginmäestä. Rivi- ja kerrostalotonttien hakuaika päättyy 28.6.2024 kello 15.45 ja tonttien saajat ratkaistaan syys-lokakuun aikana.

Särkijärven sillan pohjoispuolelta Västinginmäestä tarjolla olevat tontit vuokrataan. Haettavana on viisi asuinkerrostalojen ja rivitalojen sekä muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella (AKR) olevaa tonttia. Tontit ovat haettavissa vapaarahoitteiseen tai kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon (aran pitkä/lyhyt korkotuki, asumisoikeus, kuntakonsernin oma ARA-vuokratasoa vastaava vuokra-asuntotuotanto).

Västinginmäen kortteleista kaksi on kaavassa osoitettu kahdeksi tontiksi. Yhteisen pysäköinnin takia tonttien rakentaminen on hankalaa toteuttaa erikseen, joten haussa olevat kaksi tonttia varataan useamman toimijan yhteenliittymälle.

Asuinrakentamisen lisäksi Västinginmäkeen on tulossa päiväkoti, palloilukenttä ja leikkipuisto sekä uimaranta ja soutuvenepaikkoja. Tulossa on myös paikka maisemakahvilalle tai muulle pienelle julkiselle rakennukselle. Asemakaavaan on merkitty Särkijärven ympäri kiertävä ulkoilureitti, palstaviljelyaluevaraus ja uusia pyöräteitä metsäympäristöön. Valmistuttuaan Västinginmäki tarjoaa kodin noin 2900 asukkaalle.

Jatkuvassa haussa tontteja myös Vuoreksen Isokuusesta

Jatkuvan haun palvelussa on haettavana yhteensä 24 tonttia. Tontteja on eri puolilla Tamperetta: Haukiluomassa, Ikurissa, Koivistonkylässä, Kämmenniemessä, Västinginmäessä, Multisillassa, Ojalassa ja Vuoreksen Isokuusessa.

Tontteja on haettavana sekä vapaarahoitteiseen että kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Lisäksi yksi Haukiluoman tonteista on tarkoitettu ensisijaisesti ryhmärakennuttamiseen. Västinginmäen jatkuvan haun tonttien hakijoiksi toivotaan konsortioita, joiden tulee liittää hakemuksen liitteeksi ns. Energiatalo-konseptikuvaus.

Tampere.fi-verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin tonttien jatkuvan haun käytännöistä. Yhtiömuotoisten asuntotonttien jatkuvan haun palvelu on otettu uudelleen käyttöön, sillä kaupunginhallituksen linjausten mukaan yhtiömuotoisen asuntorakentamisen aloituksia tulee edistää.

– Yksi toimenpiteistämme on tonttikierron nopeuttaminen niin, että siirrämme heti jatkuvaan hakuun ne tontit, joista on luovuttu tai joita ei ole varsinaisessa haussa haettu. Alkuvuoden aikana on tullut useampia hakemuksia ja muutamia tontteja on jo ehditty varaamaan, kertoo tonttipäällikkö Aila Taura.

Jatkuvassa haussa olevia tontteja koskevat hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä läpi vuoden. Käsittelyssä huomioidaan kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti muun muassa se, onko hakijalla mahdollisesti toteuttamatonta tonttivarantoa. Myös kaupungin aiemmin hakijalle luovuttamat tontit huomioidaan sekä rakennettavien alueiden monimuotoisuuden ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen. Lisäksi haussa vaikuttavat rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Rivi- ja kerrostalotonttihaku

Jatkuvan haun rivi- ja kerrostalotontit

Lisätietoja:
Aila Taura
Tonttipäällikkö
Puhelin:050 351 8256
Sähköposti:aila.taura@tampere.fi