Tampereen Infra ja Terrawise aloittavat pintarakennetyöt Rimmin Takamaanrinteellä alkuviikosta viikolla 29. Työt aloitetaan reunakiven asennuksella ja jatketaan muilla kivi- ja vihertöillä.

Tiellä liikkuvia pyydetään noudattamaan varovaisuutta työmaa-alueen, isojen koneiden sekä autojen läheisyydessä.

Tampereen Infra ja Terrawise pahoittelevat työstä aiheutuvaa haittaa ja häiriötä!

Lisätietoja:

Tampereen Infra Oy
Kari-Pekka Kortetjärvi 31.7.asti
kari-pekka.kortetjarvi (a) tampere.fi
1.8. alkaen
Mikko Siiro
mikko.siiro (a) tampere.fi

Terrawise Oy, työmaapäällikkö
Markus Peltonen
puh. 040 5455 735

Tampereen kaupungin tiedote

Vuoreksen puistokadun kahta puolta tulevan Isokuusen asuinalueen itäpuolista keskustaa koskeva asemakaava hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 23.6.2020. Kaava etenee vielä kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Asemakaavalla muodostuu neljä korttelialuetta, joihin tulee myös liike- ja toimistotiloille varattua kerrosalaa. Asunnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi kerrostaloihin, mutta asemakaava mahdollistaa myös rivitalojen, kerrospientalojen tai kaupunkipientalojen rakentamisen alueelle. Isokuusen puurakentamisohjelma on otettu huomioon asemakaavassa.

Korkein, enintään viisikerroksinen rakentaminen sijoittuu Vuoreksen puistokadun varteen ja aukion yhteyteen. Rakennusmassat madaltuvat Hallinrinnettä lähestyttäessä.

Alue on seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään ja noin kilometri Vuoreskeskuksesta pohjoiseen Vuoreksen puistokadun ja Isokuusenkadun välisellä alueella. Noin 8 hehtaarin laajuinen alue sisältää Isokuusen yleissuunnitelman keskustan itäiset korttelialueet ja Vuoreksen puistokatua. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Isokuusen keskusta-aluetta täydennetään Vuoreksen puistokatuun kytkeytyvällä aukiolla, Hallinrinteelle, Lauhaharjanteelle ja Mistraalinkujalle kulkevilla kävelyn ja pyöräilyn reiteillä ja pienen puiston ja leikkipaikan rakentamisen Vuoreksen puistokadun itäpuolelle.

Asemakaavaehdotusta on nähtävillä olon jälkeen tarkistettu vähäisesti, muun muassa kortteleiden rajoja on tarkastettu, yleismääräyksiä täsmennetty ja liike- ja toimistotilaa varten varattu rakennusoikeus on osoitettu sitovaksi.

Asemakaava-alueelle osoitetaan asuinrakennusoikeutta 41 500 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa arviolta noin 830 asukasta uudelle alueelle. 800 kerrosneliömetriä on osoitettu liike-, toimisto- ja työtilaksi ja 1700 kerrosneliömetriä pysäköintilaitosta varten.

Asemakaavoituksen tavoitteena on luonnonläheinen, pikkukaupunkimainen asuinalue, josta palvelut ovat saavutettavissa kävellen.

Kaava-aineisto: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8717

Tampereen kaupungin verkkosivujen esityslista- ja pöytäkirjahaku

Koukkurannan omakotitalojen Vuores-tietoverkon asiakkaille:

Toiseen Koukkurannan omakotitalojen liittymiä koskevaan kytkimeen tehdään ohjelmistopäivitys 22.6.2020 klo 8.00.

Päivitys aiheuttaa noin 10 minuutin katkoksen osan liittymistä toimintaan.

Mikäli laajakaistayhteys ei edellä mainitun ajan jälkeen toimi, suositellaan modeemin/reitittimen/kuitupäätelaitteen uudelleenkäynnistämistä.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä DNA:n asiakas- tai vikapalveluun:

DNA Vikailmoitukset 24 h
puh. 0800 300 500

DNA Asiakaspalvelu
puh. 044 144 044
ma-pe klo 8-18, la 9-16.30

DNA ja Vuores Palvelu pahoittelevat katkon mahdollisesti aiheuttamaa haittaa!

Vuoreksen Isokuusen asuinalueen laajentuessa on rakennettu uusi katu, Konkelonkatu, jonka päädystä erkanee vanha metsätie, Rehunnokanpolku.

Konkelonkadun rakentamisen jälkeen Rehunnokanpolulle on alkanut suuntautua autoliikennettä. On hyvä huomata, että Rehunnokanpolku on nykyään vain kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitettu kulkuväylä, joka myöhemmin tulee osittain osaksi latuverkkoa. Paikalle tuodaan asiasta kertovat liikennemerkit.

Vuoreksen puistokadun itäpuolelle Särkijärven sillan läheisyyteen rakennetaan parhaillaan väliaikaisena rakenteena pysäköintialuetta, jonne Särkijärven ranta-aluetta käyttävät uimarit, veneilijät ja ulkoilijat voivat jättää autonsa. Pysäköintialue valmistunee tällä viikolla.