Pintatyöurakka 2 alkaa viikolla 31.

Urakkaan kuuluvat Mistraalinkuja, Leutokuja, Lauharinne, Lauhaharjanne, Niinipuunkaari ja Lauhakuja. Pintatyöurakka sisältää katujen viimeistely-, kivi- ja vihertöitä. Urakka pyritään saamaan valmiiksi 15.10.2021 (puiden istutus marraskuussa). Urakoitsija tiedottaa aikatauluista tarkemmin katukohtaisesti.
Päätoteuttajana toimii Tampereen Infra Oy ja Urakoitsijana TerraWise Oy.


Lisätietoja

Hanna-Kaisa Villgren
Työmaapäällikkö
Tampereen Infra Oy
p. 041 730 9788

Markus Peltonen
Työmaapäällikkö
TerraWise Oy
p. 040 545 5735

Isokuusi lännessä keskiviikkona ilmennyt häiriö järjestelmässä on korjattu. Putkikeräys toimii jälleen normaalisti.

Uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan Tampereella 1.7. Määräysten mukaan vähintään 5 asunnon kiinteistöiltä täytyy siirtymäaikojen jälkeen löytyä lajitteluastiat biojätteelle, metallille, lasi-, kartonki- ja muovipakkauksille.

Muutos ei kuitenkaan edellytä Vuoreksen putkikeräysalueen kiinteistöiltä toimenpiteitä. Putkikeräyksen alueella keräys toteutetaan siten, että lokakuun alusta kartonkipakkausten sijaan putkijärjestelmällä aletaan kerätä muovipakkauksia.

Kartonki- ja lasipakkaukset, isot pahvit sekä metalli kerätään lähikeräyspisteissä, joiden järjestämisestä alueelle huolehtii Pirkanmaan Jätehuolto. Lähikeräyspisteiden määrä lisääntyy alueella viiteentoista, jotta myös putkessa keräämättömien jätteiden lajittelu on aiempaa helpompaa.

Lista lähikeräyspisteistä tulee verkkoon sivulle www.pjhoy.fi/putki

Pirkan Putkikeräys / Pirkanmaan Jätehuolto 

Tampereen kaupungin tiedote

Uusista matalampien aluenopeusrajoituksien alueista päätettiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 15.6.2021. Kaleva-Lappi-Lapinniemi-Tulli-Tammela -asuinalueiden nopeusrajoitusjärjestelmän muutokset sekä Hervannan ja Vuoreksen muutokset tuovat alueille pääosin 30 kilometriä tunnissa olevat rajoitukset. Samalla hyväksyttiin liikenteen rauhoittamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Päätökset liittyvät kokonaisuuteen, jossa asuinalueiden matalammat aluenopeusrajoitukset otetaan käyttöön vaiheittain tarkempien suunnitelmien perusteella. Asukkaat ovat voineet ottaa kantaa alustaviin nopeusrajoitusehdotuksiin vastaamalla karttakyselyihin netissä, ja osaa suunnitelmia on esitelty videoilla. Uusi aluenopeusrajoitus on tullut jo voimaan suurimmassa osassa Tamperetta.

Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen. Asuinalueilla nopeusrajoitus lasketaan nykyisestä 40 kilometristä tunnista nopeuteen 30 kilometriä tunnissa. Pääkatujen ja kokoojakatujen nopeusrajoituksiin uudistus ei pääsääntöisesti vaikuta.