Tampereen kaupungin tiedote

Vuoreksen puistokadun kahta puolta tulevan Isokuusen asuinalueen itäpuolista keskustaa koskeva asemakaava hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 23.6.2020. Kaava etenee vielä kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Asemakaavalla muodostuu neljä korttelialuetta, joihin tulee myös liike- ja toimistotiloille varattua kerrosalaa. Asunnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi kerrostaloihin, mutta asemakaava mahdollistaa myös rivitalojen, kerrospientalojen tai kaupunkipientalojen rakentamisen alueelle. Isokuusen puurakentamisohjelma on otettu huomioon asemakaavassa.

Korkein, enintään viisikerroksinen rakentaminen sijoittuu Vuoreksen puistokadun varteen ja aukion yhteyteen. Rakennusmassat madaltuvat Hallinrinnettä lähestyttäessä.

Alue on seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään ja noin kilometri Vuoreskeskuksesta pohjoiseen Vuoreksen puistokadun ja Isokuusenkadun välisellä alueella. Noin 8 hehtaarin laajuinen alue sisältää Isokuusen yleissuunnitelman keskustan itäiset korttelialueet ja Vuoreksen puistokatua. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Isokuusen keskusta-aluetta täydennetään Vuoreksen puistokatuun kytkeytyvällä aukiolla, Hallinrinteelle, Lauhaharjanteelle ja Mistraalinkujalle kulkevilla kävelyn ja pyöräilyn reiteillä ja pienen puiston ja leikkipaikan rakentamisen Vuoreksen puistokadun itäpuolelle.

Asemakaavaehdotusta on nähtävillä olon jälkeen tarkistettu vähäisesti, muun muassa kortteleiden rajoja on tarkastettu, yleismääräyksiä täsmennetty ja liike- ja toimistotilaa varten varattu rakennusoikeus on osoitettu sitovaksi.

Asemakaava-alueelle osoitetaan asuinrakennusoikeutta 41 500 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa arviolta noin 830 asukasta uudelle alueelle. 800 kerrosneliömetriä on osoitettu liike-, toimisto- ja työtilaksi ja 1700 kerrosneliömetriä pysäköintilaitosta varten.

Asemakaavoituksen tavoitteena on luonnonläheinen, pikkukaupunkimainen asuinalue, josta palvelut ovat saavutettavissa kävellen.

Kaava-aineisto: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8717

Tampereen kaupungin verkkosivujen esityslista- ja pöytäkirjahaku

Koukkurannan omakotitalojen Vuores-tietoverkon asiakkaille:

Toiseen Koukkurannan omakotitalojen liittymiä koskevaan kytkimeen tehdään ohjelmistopäivitys 22.6.2020 klo 8.00.

Päivitys aiheuttaa noin 10 minuutin katkoksen osan liittymistä toimintaan.

Mikäli laajakaistayhteys ei edellä mainitun ajan jälkeen toimi, suositellaan modeemin/reitittimen/kuitupäätelaitteen uudelleenkäynnistämistä.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä DNA:n asiakas- tai vikapalveluun:

DNA Vikailmoitukset 24 h
puh. 0800 300 500

DNA Asiakaspalvelu
puh. 044 144 044
ma-pe klo 8-18, la 9-16.30

DNA ja Vuores Palvelu pahoittelevat katkon mahdollisesti aiheuttamaa haittaa!

Vuoreksen Isokuusen asuinalueen laajentuessa on rakennettu uusi katu, Konkelonkatu, jonka päädystä erkanee vanha metsätie, Rehunnokanpolku.

Konkelonkadun rakentamisen jälkeen Rehunnokanpolulle on alkanut suuntautua autoliikennettä. On hyvä huomata, että Rehunnokanpolku on nykyään vain kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitettu kulkuväylä, joka myöhemmin tulee osittain osaksi latuverkkoa. Paikalle tuodaan asiasta kertovat liikennemerkit.

Vuoreksen puistokadun itäpuolelle Särkijärven sillan läheisyyteen rakennetaan parhaillaan väliaikaisena rakenteena pysäköintialuetta, jonne Särkijärven ranta-aluetta käyttävät uimarit, veneilijät ja ulkoilijat voivat jättää autonsa. Pysäköintialue valmistunee tällä viikolla.

 

Valtaosaan vuoreslaisten postilaatikoista tipahtaa kesä-heinäkuussa kirje, jossa Vuores-tietoverkon operointia hoitava DNA pyytää rekisteröitymään tietoverkkoliittymän käyttäjäksi. Rekisteröityminen tapahtuu helposti DNA:n verkkosivuilla.

Kirje lähetetään niille taloyhtiöissä asuville vuoreslaisille, jotka eivät ole vielä suorittaneet rekisteröitymistä esimerkiksi ollessaan yhteydessä DNA:n asiakaspalveluun tai tilatessaan lisäpalvelun DNA:lta.

Tietoverkkoyhteyden käyttäjän rekisteröinti perustuu viranomaismääräyksiin, ja se on kaikkien isojen operaattorien normaali toimenpide, kun liittymä otetaan käyttöön. Rekisteröinti ei ole kuitenkaan ollut käytössä Vuores-tietoverkon operointia aikaisemmin hoitaneella Elmolla (ent. Tampereen Puhelin), minkä vuoksi rekisteröinti toteutetaan nyt myös vanhojen liittymien käyttäjien osalta.

Rekisteröityminen sujuvoittaa myös asiakaspalvelua ja vikailmoitusten tekemistä jatkossa. Rekisteröityneenä pääsee myös hallinnoimaan omia tietoja ja asioimaan DNA:n Minun palvelussani tai OMA DNA -sovelluksella sekä saa hintaetuja DNA:n muista palveluista.

Rekisteröitymisestä huolimatta liittymä toteutetaan edelleen Vuores-tietoverkon omistavan Vuores Palvelun 100/100 Mbps:n yhteytenä ja 9,92 €/kk/asunto palvelumaksulla (laskutetaan taloyhtiöiltä, jotka voivat periä sen asukkailta osana vastiketta/vuokraa tai erillisenä maksuna).

HUOM. Toisin kuin kirjeen mukana tulevassa esitteessä mainitaan, Vuores-tietoverkossa on perusnopeutena 100/100 Mbps. Lisänopeuksien osalta voimassa on erityishintaiset DNA:lta tilattavat lisänopeuspalvelut (200/200 Mbps 14,90 €/kk, 400/400 Mbps 19,90 €/kk, 1000/1000 Mbps 29,90 €/kk). Mikäli Vuores-lisänopeushintaa ei näy vaihtoehdoissa tehdessäsi verkossa rekisteröitymistä, voit halutessasi tilata lisänopeuden DNA:n asiakaspalvelusta.