Vuores-talon tilat ovat seurojen, yhdistysten ja muiden yhteisöjen vuokrattavissa koulun aukioloaikojen ulkopuolella. Tiloja hyödynnetään tavanomaisimmin liikunta-, kerho- ja muuhun kokoontumiskäyttöön. Käytön edellytyksenä on aina Tampereen kaupungin liikuntapalvelujen valvojan läsnäolo. Vuorot haetaan liikuntapalvelujen asiakaspalvelusta.

Kaupungin liikuntapalvelujen kautta vuokrattavat tilat ovat:

 

Tampereen kaupungin kustantama Vuores- kirja on myynnissä. Kirja on runsaasti kuvitettu ja kertoo Vuoreksen tähänastisista vaiheista.

Myyntipisteitä ovat

- Vapriikin museokauppa, Alaverstaanraitti 5
- Tampere-Seura ry, Kauppakatu 1
- Sale Vuores, Vuoreksen Puistokatu 87
- Vuores Palvelu Oy, Takamaanrinne 1.

 

Vuores Palvelussa kirjan hinta on 25 €.

 

 

 

Vuoreksen alueella sijaitseva Virolainen –järvi ei sovellu luistinradaksi!
Järven jäät ovat tavanomaista heikommat.
 
Järvi on kärsinyt paikoin hapettomuudesta. Hapettomuuden torjumiseksi järveen on asennettu sekoitin, jonka tarkoituksena on avustaa syys- ja kevätkiertoa. Sekoittimesta aiheutuva virtaus kuluttaa jäätä altapäin ja muuttaa alueelle omatoimisesti auratut luistinradat vaarallisiksi.


Järven jäällä ei pidä liikkua myöskään esimerkiksi hiihtäen tai kävellen!
 
Heikosta jäästä varoitetaan kyltein paikan päällä.


 
Vuores-projekti / Vuores project
Tampereen kaupunki / City of Tampere

 

Yleisötilaisuus Vuoreksen Aurinkorinteen asuinalueen suunnittelusta 20.1.2015 klo 15.00–17.30

Tampereen Vuorekseen kuuluvan Isokuusen alueen itäosaan on tulossa Aurinkorinne-niminen pientalovaltainen asuinalue. Alueen asemakaavaehdotusta esitellään avointen ovien tilaisuudessa tiistaina 20.1.2015 klo 15.00–17.30 Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B).

Aurinkorinteen eli Isokuusen toisen vaiheen asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.1.2015 saakka kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä. Asemakaavaehdotusta on kehitetty luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella. Suunnittelualue sijaitsee Vuoreskeskuksen ja Särkijärven välissä noin 7 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Alue on Vuoreksen puistokadun itäpuolella, Virolaisen asuntoalueesta pohjoiseen päin. Hervannan aluekeskus on noin 4 kilometrin päässä alueen itäpuolella. Asemakaava-alue on rakentamaton.

Aurinkorinteen kaava-alueen pinta-ala on noin 19 hehtaaria. Viheraluetta on kaava-alueesta yli puolet. Korttelien rakennusoikeus on ehdotuksessa yhteensä noin 29 000 kerroneliömetriä ja arvioitu asukasmäärä noin 500 henkeä.

 

Pientalovaltaista puukaupunkia

Aurinkorinteen alueella toteutetaan Isokuusen puukaupunkiajatusta. Alue on pientalovaltainen, mutta myös kerrostaloasuntoja sekä erilaisia yhtiömuotoisia pientaloja on tulossa. Yksi tavoite on saada alueelle niin sanottuja townhouseja, joissa olisi omakotitalomaista asumista rivitalomaisella pihalla.

Puun käyttöä toimivana ja kaupunkikuvalliset laatuvaatimukset täyttävänä rakennusmateriaalina pyritään edistämään. Alueen rakentamisessa on mahdollista toteuttaa laaja-alaisesti puun käyttämistä kaikissa tavanomaisissa rakennusosissa. Pientalovaltaisella alueella puun käyttäminen on luontevaa.

Asuntoalue lisää omakotitonttien ja muiden pientaloasuntojen tarjontaa Vuoreksessa ja Tampereella. Alueen tuleva rakennuskanta on monipuolinen, sillä se tarjoaa asumista erityyppisissä pien-, omakoti- ja kerrostaloissa. Ratkaisut mahdollistavat erilaiset toteuttajamuodot.

Kaavan toteuttaminen tuottaa arviolta hieman yli 200 asuntoa, joista kerrostalo-asuntoja noin 87 ja kytkettyjä tai erillispientaloasuntoja 51 sekä omakotitontteja 66 kappaletta.

Alue toteuttaa tavoitetta muodostaa Isokuusesta puukaupunki. Keinoina ovat puurakentamisen hankkeet sekä asemakaavassa, rakentamistapaohjeessa ja erikseen laadittavassa tontinkäyttösuunnitelmassa olevat määräykset puun käyttämisestä.

 

 

Teksti: Anna-Leea Hyry

 

Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti

Minna Kiviluoto

Matkapuhelin 040 801 6951

 

Vuores/ Projektipäällikkö

Kirsti Toivonen

Puhelin 040 806 3073