Vuoreksessa on yksi pohjoismaiden laajimmista luontoperustaisista hulevesijärjestelmistä. Kokonaisuus kostuu viherpainanteista, biosuodattimesta, kosteikoista, laskeutusaltaista ja tulvaniityistä. Urban Nature Labs -hanke seuraa automaattisten mittausten avulla järjestelmän kykyä puhdistaa hulevesiä ja pienentää virtaamia. Erityisesti kiinnostaa talviaikainen puhdistuskyky pohjoisissa oloissa ja erilaisilla virtaamilla. Lisäksi tutkitaan rakennustyömaan hulevesijärjestelmän - laskeutusallas ja hiekkasuodatin - kykyä puhdistaa sameita ja ravinnepitoisia työmaavesiä.

Mittaukset ovat käynnissä ympärivuotisesti neljällä mittausasemalla. Nykyaikaiset laitteistot koostuvat erilaisista antureista sekä tiedonsiirto- ja puhdistustekniikasta. Automaattisesti mitataan pH:ta, lämpötilaa, sameutta, sähkönjohtavuutta, nitraattia, kemiallista hapenkulutusta ja virtaamaa. Automaattisesti mitattujen suureiden avulla pystytään laskemaan veden fosfori-, -typpi- ja kiintoainepitoisuuksia sekä tekemään ravinne- ja kiintoainekuormituslaskelmia. Automaattimittausten rinnalla otetaan säännöllisesti manuaalisia vesinäytteitä, joiden avulla varmistetaan mittausten oikeellisuus.

Mittaukset toteutetaan yhteistyössä EHP Environment Oy:n kanssa ja julkisia mittaustuloksia voi katsoa datapalvelusta www.ehp-data.com, jossa on kirjautumisohjeet palveluun, hakusana TRE.

Tampereen kaupunki on mukana EU-projektissa Urban Nature Labs (UnaLab), jossa kehitetään luontoperustaisia järjestelmiä ja erityisesti hulevesien hallintaa Living Lab -hengessä. Kohdealueina ovat Vuores ja Hiedanranta. Yksi hankkeessa toteutettavista kokeiluista on veden laadun ja virtaaman automaattinen mittaus.

Tampereen kaupungin tiedote

Tampereen kaupunki järjestää Vuoreksen Isokuusen kaupunginosassa sijaitsevasta nollaenergiakorttelista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Kilpailussa etsitään toteutusmalleja keskustakorttelille, joka on puurakentamisen aluetta. Kilpailuaika on 21.3. – 14.6.2019.

Tavoitteena on löytää erityisesti korttelitason älykkäitä ja innovatiivisia energiaratkaisuja, jotka hyödyntävät vähäpäästöisiä energiamuotoja, esineiden internetiin perustuvia ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisiä palveluita. Energiaratkaisujen lisäksi kilpailussa haetaan tiiviin, keskustamaisen asuinalueen puurakentamisen toteutusmallia.

Isokuusen puurakentamisen nollaenergiakortteli ja tontinluovutuskilpailu toteuttavat kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkoston tekemää aloitetta puurakentamisen edistämisestä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja hiilen sitomiseksi pitkäikäisiin puurakenteisiin. Kilpailulla halutaan myös edistää puukerrostalorakentamisen liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua.

Kilpailun ratkettua tavoitteena on, että Tampereen kaupunki ja kilpailun voittaja laativat toteutussopimuksen.

Kilpailijoiden toivotaan muodostavan suunnittelu- ja toteuttajaryhmiä, joissa on monipuolista osaamista niin asuntorakentamisesta kuin energiaratkaisuista, arkkitehtisuunnittelusta, palvelumuotoilusta sekä digitalisaatioon ja esineiden internetiin perustuvista uuden teknologian mahdollisuuksista.

Kilpailuohjelma ja lisätietoja osoitteessa: www.tampere.fi/vuoreksennollaenergiakortteli

Vuorekseen valmistui vuonna 2018 hieman enemmän asuntoja kuin vuonna 2017. Kerros-, rivi- ja paritalohuoneistoja valmistui viime vuonna 583 ja omakotitaloja noin 45.

Vuonna 2017 Vuorekseen valmistui 593 kerros-, rivi- ja paritalohuoneistoa ja noin 25 omakotitaloa.

Valmistuneiden asuntojen määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2016 valmistuneiden asuntojen kokonaismäärä oli 457. Vuoden 2015 vastaava lukema oli 397 asuntoa.

Kaikkiaan Vuoreksessa on tällä hetkellä reilut 2800 asuntoa.

Tietoverkkopalveluiden moitteeton toiminta edellyttää niiden säännöllistä huoltamista.

ICT Elmo tekee huoltotöitä 6.2.2019 sekä 13.2.2019 klo 00-06 välisenä aikana. Huoltotöistä voi aiheutua katkoja ICT Elmon toimittamiin internetyhteyksiin.

Pahoittelemme huoltotöistä mahdollisesti aiheutuvaa harmia.

Lisätietoja huoltotöistä saa ICT Elmon yritysasiakaspalvelusta puhelimitse numerosta (03) 4554000 tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. arkisin klo 8-16.