Tampereen joukkoliikenteen linja 5:n aikatauluihin tulee pieni lisäys talvikaudelle 2014.

Keskustasta Vuorekseen suuntautuva ensimmäinen vuoro lähtee Keskustorilta arkisin jo kello 5.35 eli puolta tuntia aikaisemmin kuin kesäkaudella. Vuoro jatkaa Vuoreksesta Hervantakeskukseen ja sieltä edelleen TAYSiin.

Vuoreksesta Keskustorille suuntautuva arkiaamun ensimmäinen vuoro lähtee puoli kuuden aikoihin (esimerkiksi Mäyränmäestä kello 5.28) kuten kesäkaudella.

Joukkoliikenteen talvikausi alkaa 12.8.2013.

Tulevaisuuden Vuoresta kuvaava virtuaalimalli on päivitetty. Virtuaalimalliin on mallinnettu Vuoreksen asemakaavoitetut alueet.

Virtuaalimallivideon voi katsoa portaalin mediagalleriassa.

Vuorekseen tulevan Isokuusen asuinalueen asemakaavaehdotus on valmistunut. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavan asetettavaksi nähtäville viime kokouksessaan. Kaavaehdotus on nähtävillä 27.6.–15.8.2013.

Asemakaavassa on viisi Isokuusen keskustakorttelia, läntinen asuinalue sekä niiden välinen puistoalue. Kaava-alueen pinta-ala on noin 37 hehtaaria. Suunnittelualue sijaitsee Särkijärven ja Vuoreskeskuksen välissä noin seitsemän kilometriä Tampereen keskustasta etelään. Alue on rakentamatonta mäkistä metsämaastoa, jonka läpi kulkee pohjois–etelä-suunnassa Vuoreksen puistokatu. Ranta-alue on erotettu omaksi asemakaavakseen.

Keskustakortteleissa rakennusoikeutta on yhteensä 36 600 kerrosneliömetriä ja länsiosassa 42 750 kerroneliömetriä. Arvioitu asukasmäärä on yhteensä 1500, josta keskustassa noin 850 ja länsiosassa noin 650.

Isokuusi muodostaa tärkeän osan Vuoreksen kaupunkirakenteellista ja toiminnallista kokonaisuutta. Lisäksi se luo sisäänkäynnin kaupunginosaan Tampereen keskustan suunnalta.

Vuoreslaiset ovat pääosin tyytyväisiä asuinalueeseensa ja ovat sitä myös valmiita suosittelemaan muille. Selvä enemmistö uskoo myös jäävänsä asumaan Tampereen uuteen kaupunginosaan Vuorekseen. Asukastyytyväisyys on hyvä ottaen huomioon sen, että kaupunginosa rakentuu edelleen.

Tulokset selviävät Tampereen kaupungin Vuores-hankkeen teettämästä asukastutkimuksesta, jonka toteutti Innolink Research Oy. Tutkimuksessa kerättiin tietoa Vuoreksen asukkaiden tyytyväisyydestä ja tarpeista alueen palveluihin sekä asumiseen liittyen. Huhtikuussa 2013 toteutettuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 110 Vuoreksessa asuvaa henkilöä.

Vastaajista 89 prosenttia kokee Vuoreksen vastanneen heidän odotuksiaan asuinpaikkana melko tai todella hyvin. 93 prosenttia vastaajista voisi ehdottomasti tai mahdollisesti suositella Vuoresta asuinpaikkana muille tähänastisten kokemuksiensa perusteella.