"Kansainvälinen Vuores-foorumi järjestettiin keskiviikkona 25.3.2015
Tampere-talossa. Koko päivän kestäneessä foorumissa kuultiin
mielenkiintoisia esityksiä Vuoreksen ekotehokkuusratkaisuista ja siitä, miten ne
ovat toimineet käytännössä."

http://www.tampere.fi/tampereinfo/projektit/kaupunkikonserninhankkeet/eco2-hanke/ajankohtaista_0.html

 

Axbella Oy suorittaa louhintaa, iskuvasarointia ja murskausta 13. – 26.4.2014 ma-pe, klo 7.00-18.00 välisenä aikana osoitteessa Vuoreksen puistokatu 95 ja Kokinpellonrinne 3.

Työstä voi aiheutua väliaikaista meluhaittaa lähimmille kiinteistöille.

Lupa louhinta-, iskuvasarointi- ja murskaustoimintaan on haettu ja saatu ilmoituksessa mainitulle ajankohdalle Tampereen kaupungin Ympäristönsuojeluyksiköstä.

Työmaan vastuuhenkilö: Antti Hongisto
puh. 0400 727 386.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä

31.3.2015 kello 20:21

Tampereen Vuorekseen kuuluvan Isokuusen alueen itäosaan tulee Aurinkorinne-niminen pientalovaltainen asuinalue. Alueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 31.3.2015. Asemakaava etenee nyt kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Suunnittelualue sijaitsee noin 7 kilometrin päässä Tampereen keskustasta Vuoreksen puistokadun itäpuolella, Virolaisen alueesta pohjoiseen. Asemakaava-alue on rakentamaton.

Aurinkorinteen kaava-alueen pinta-ala on noin 19 hehtaaria. Viheraluetta on kaava-alueesta yli puolet. Korttelien rakennusoikeus on ehdotuksessa yhteensä noin 29 000 kerroneliömetriä ja arvioitu asukasmäärä noin 500 henkeä.

Asuntoalue lisää omakotitonttien ja muiden pientaloasuntojen tarjontaa Vuoreksessa ja Tampereella. Alueen tuleva rakennuskanta on monipuolinen, sillä se tarjoaa asumista erityyppisissä pien-, omakoti- ja kerrostaloissa.

Aurinkorinteen alueella toteutetaan Isokuusen puukaupunkiajatusta. Pientalovaltaisella alueella puun käyttäminen on luontevaa.

Kaavan toteuttaminen tuottaa arviolta hieman yli 200 asuntoa, joista kerrostalo-asuntoja noin 87 ja kytkettyjä tai erillispientaloasuntoja 51 sekä omakotitontteja 66 kappaletta.

 

Teksti: Anna-Leea Hyry
Lisätietoja

 

Va. asemakaavapäällikkö

Elina Karppinen

Puhelin 040 800 4908

 

Kaavoitusarkkitehti

Minna Kiviluoto

Matkapuhelin 040 801 6951

31.3.2015 kello 11:52


Tampereen Vesi korjaa vesijohtoverkostoa Vuoreksen puistokatu 77 kohdalla, jonka takia vedenjakelu joudutaan keskeyttämään tiistaina 31.3.2015 klo 20 - 04 välisenä aikana. Vedenjakelu voidaan aloittaa jo ilmoitettua aikaisemminkin. Työn jälkeen vedessä saattaa esiintyä lyhytaikaisesti sameutta. Tampereen Vesi pahoittelee korjaustöistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

 

 

Teksti: Heidi Rauhamäki
Lisätietoja

 
Putkimestari
Tommi Kivimäki 
Matkapuhelin  040 806 2992