VRJ Länsi-Suomi Oy aloittaa kadunrakennusurakan Vuoreksessa Isokuusen alueella marraskuussa 2014. Näillä näkymin työt kestävät kesään 2015. Urakkaan kuuluu kunnallistekniikan, jätehuollon ja katurakenteen tekeminen. Urakkaan kuuluu myös louhintoja ja murskauksia, joista saattaa aiheutua lievää häiriötä alueen asukkaille työaikana. 
 
Työstä johtuen myös Vuoreksen puistokadulla on työmaa-ajoa.
 
Työmaapäällikkönä hankkeessa toimii Jukka Myllykangas ja työnjohtajana Tuomas Viro 
 
Tuomas Viro 
+358 40 635 1460 
VRJ Länsi-Suomi Oy

 

Tampereella haettavana 38 pientalotonttia syksyn tonttihaussa


9.10.2014 kello 9:49

Tampereen kaupungin pientalotontit ovat haettavina 9.10. – 21.10. 2014. Syksyn tonttihaussa on tarjolla 19 tonttia Vuoreksen Isokuusen alueelta, 14 Kämmenniemestä, neljä Kaukajärveltä ja yksi Atalasta. Kaikki tontit ovat vuokratontteja.Tiedot vuokrattavista tonteista ja hakuohjeet löytyvät internetistä osoitteesta www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/tontit.

Tontteja voi hakea sähköisesti verkkosivuilta löytyvän linkin kautta tai paperihakemuksella. Sähköinen haku edellyttää vahvaa kirjautumista kaupungin sähköiseen asiointipalveluun esimerkiksi pankkitunnuksin. Haettaviin tontteihin voi tutustua myös palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B, josta niin ikään voi noutaa tonttien esitemateriaalin, hakuoppaan ja hakulomakkeet. Haun aikana hakija voi tarvittaessa täydentää tai korjata hakemustaan kirjautumalla uudelleen sähköiseen asiointipalveluun.

Puolet tonteista sijaitsee Vuoreksen Isokuusessa

Isokuusen alue sijaitsee Vuoreksessa, Särkijärven ja asuntomessualueen välissä. Isokuusesta rakennetaan noin 4 000 asukkaan pikkukaupunkimainen alue palveluineen. Vuoreksessa hyödynnetään uusinta teknologiaa; jätteet kerätään ekotehokkaalla putkikeräysjärjestelmällä ja alueelle toteutetaan valokuituun pohjautuva nopea tietoverkko. Isokuusesta on tulossa myös merkittävä puurakentamisen alue. Isokuuseen rakennetaan puinen silta kesän 2015 aikana.

Nyt haettavat 19 pientalotonttia sijoittuvat Isokuusen keskustan länsipuoliselle, pientalovaltaiselle osalle. Tontit sijaitsevat hienolla paikalla kallioisessa rinnemaastossa lähellä uutta liikuntapuistoa ja Vuoreksen palveluita. Kaikki nyt luovutettavat tontit rajoittuvat viheralueisiin.

 

Lisätietoja

Apulaistonttipäällikkö

Aila Taura

Puhelin 050 351 8256

Toimistosihteeri

Jaana Rimpi-Muhonen

Puhelin 040 801 6777

Vuoreksen asukasyhdistys järjestää monenlaista yhteistä tapahtumaa tulevana syksynä ja keväänä. Kurkista kalenteriimme ja tutustu tarkemmin toimintasuunnitelmaamme:

https://vuores.fi/yhteiso/vuoreksen-asukasyhdistys/ajankohtaista/241-vasyn-toimintasuunnitelma-talvikaudelle-2014-2015

Haluamme myös edistää Vuoreksen asukkaiden omia ideoita ja hankkeita. Ollaan yhteydessä!

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

https://vuores.fi/yhteiso/vuoreksen-asukasyhdistys/yhteystiedot 

 

 

 

Tampereen Vuorekseen kuuluvan Isokuusen alueen itäosaan on tulossa Aurinkorinne-niminen pientalovaltainen asuinalue. Aurinkorinteestä on tehty kaksi asemakaavaluonnosta, jotka ovat nähtävänä 9. lokakuuta saakka kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä.

Suunnittelualue sijaitsee Vuoreskeskuksen ja Särkijärven välissä noin 7 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Hervannan aluekeskus on noin 4 kilometrin päässä alueen itäpuolella. Vuoreksen aluekeskuksen palvelut tulevat sijaitsemaan kilometrin päässä alueen eteläpuolella. Asemakaava-alueen lounaispuolella kulkee pohjois–etelä-suuntainen Vuoreksen puistokatu ja se kytkeytyy lännessä Helsinki– Tampere-moottoritiehen.

Alueen eteläpuolella sijaitsee vuoden 2012 asuntomessualue Virolainen. Asemakaava-alueen ja Virolaisen väliin on suunniteltu hoidettu viheralue viljelypalstoineen. Länsipuolelta alue rajautuu Isokuusen yleissuunnitelman mukaisesti keskustamaisiin kerrostalokortteleihin. Pohjoiseen ja itään alue rajautuu metsään. Lounaispuolelle tullaan toteuttamaan liikuntapuisto. Asemakaava-alue on rakentamaton.

Aurinkorinteen kaava-alueen pinta-ala on noin 19 hehtaaria. Korttelien rakennusoikeus on vaihtoehdosta riippuen yhteensä 32 200–33 550 kerroneliömetriä ja arvioitu asukasmäärä 450–600 henkeä. Viheraluetta on kaava-alueesta yli puolet.

 

Kaksi luonnosvaihtoehtoa

Asemakaavaluonnoksesta on tehty kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehdot eroavat toisistaan asuntotyyppien ja siitä johtuen myös katuverkon osalta. Vaihtoehto 1 on rakenteeltaan omakotitalovaltaisempi ja vaihtoehto 2 yhtiövaltaisempi.

Asemakaava-alue muodostaa Isokuusen keskustaa kehystävää tiiviiden ja matalien kortteleiden vyöhykettä. Eteläiset korttelit muodostavat Isokuuseen saapumisen etelän suunnalta yhdessä Vuoreksen puistokadun länsipuoleisten kortteleiden kanssa. Korttelit muodostavat Isokuusen keskustaa rajaavan kehäkadun varteen rakennetun, tiiviin ja matalan rajauksen.

Omakotitontit ovat kooltaan pieniä ja keskikokoisia. Tonttien kerrosalan ja koon muodostama tehokkuus muodostaa kaupunkimaisen rakennettua katukuvaa.

Yhtiömuotoiset korttelialueet mahdollistavat pientaloasumista monipuolisissa muodoissa: asuntotyypeiksi tavoitellaan townhouseja, omakotitalomaista asumista rivitalomaisella pihalla, ryhmäpientaloja, joissa omakotimainen asuminen liittyy yhteisiin pihatiloihin ja pari- ja rivitaloja. Yhtiömuotoinen asuminen mahdollistaa monipuolisia toteuttajamuotoja ja yhteisöllistä asumista omakotitalomaisessa ympäristössä.

Aurinkorinteen alueelle on hyvät joukko- ja kevyen liikenteen yhteydet. Alueelle voi tulla yksi suurempi ja yksi pienempi lähikauppa, sekä muita kaupallisia palveluja. Alue liitetään Vuoreksen jätteiden putkikeräysjärjestelmään ja tehokkaaseen tietoverkkoon.

 

Isokuusen puukaupunki

Tavoitteena on muodostaa Isokuusesta puukaupunki. Aluekokonaisuudesta on tehty yleissuunnitelma, jossa puukerrostalot, puiset liikerakennukset sekä puiset pientalot muodostavat yhtenäisen arkkitehtonisen kokonaisuuden. Isokuusen rakentamisessa pyritään myös hiilineutraaliuteen.

Tavoitetta toteutetaan puurakentamisen hankkeilla ja määräämällä asemakaavassa, rakentamistapaohjeessa ja tontinluovutusohjeissa puun käyttämisestä. Puun käyttöä rakennusmateriaalina pyritään edistämään. Alueen rakentamisessa on mahdollista toteuttaa laaja-alaisesti puun käyttämistä kaikissa tavanomaisissa rakennusosissa.

Puun käyttäminen omakoti- ja pientaloasuntovaltaisella alueella on luontevaa, joten asemakaavassa on hyvä mahdollisuus kehittää puurakentamisen kaupunkikuvallisia ratkaisuja.

Piha-, katu- ja puistorakenteissa voidaan hyödyntää kestäviä ja ekologisia materiaaleja. Puurakentamisen kaavalliset ratkaisut tullaan tekemään asemakaavan ehdotusvaiheessa.

 

» 18.9.–9.10.2014

Linkki kuulutuksen kautta nähtävillä olevaan aineistoon.

 

Teksti: Anna-Leea Hyry

 

Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti

Minna Kiviluoto

Matkapuhelin 040 801 6951

 

Vuores-projekti

Projektipäällikkö

Kirsti Toivonen

Puhelin 040 806 3073

 

Linkki tiedotteeseen