Tampereen kaupungin rivi- ja kerrostalotonttien haku on käynnissä 31.1.2019 asti. Rivi- ja kerrostalotontteja on tarjolla Vuoreksessa, Ikurissa ja Kaupissa.

Vuoreksen Isokuusen Harjanteen alueella on haettavana kerrostalojen, rivitalojen tai kytkettyjen asuinrakennusten muodostama korttelialuetontti. Tontilla edellytetään, että rakennusten kantavan rungon ja julkisivujen tulee olla pääsääntöisesti puuta.

Vuoreksen Rimmissä sijaitsevat tontit on suunnattu omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen. Hankkeen tulee olla tulevien asukkaiden itsensä käynnistämä. Tonteille voi rakentaa seitsemän erillistaloa, ja hakijaryhmään tulee kuulua hakuvaiheessa vähintään neljä jäsentä. Ryhmää on kuitenkin täydennettävä vuoden sisällä varauspäätöksestä niin, että ryhmässä on seitsemän jäsentä ja että siinä on edustaja jokaisen erillispientalon rakennuttaja/asukastaloudesta.

Info ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneille

Tampereen kaupunki pyrkii edistämään ryhmärakennuttamista ja järjestää info- ja verkostoitumistilaisuuden ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneille. Tilaisuus on tiistaina 15. tammikuuta 2019 kello 16.30 - 19.30 Galleria Nottbeckissa, Satakunnankatu 18 (Media 54 - rakennus Finlaysonin alueella).

Tilaisuudessa julkaistaan ryhmärakennuttamisen opas. Lisäksi infossa puhuvat Ryhmärakennuttajat ry:n puheenjohtaja Salla Korpela, arkkitehti, väitöskirjatutkija Anna Helamaa, Tampereen kaupungin tonttipäällikkö Aila Taura ja erityisasiantuntija Kaisu Kammonen. Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittaudu ryhmärakennuttamisen iltaan 7. tammikuuta 2019 mennessä verkkolomakkeella: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/17562/lomake.html

Tampereen kaduilla on talvihoidon takia pysyviä tai väliaikaisia pysäköintikielto- tai siirtokehotusmerkkejä, jotta katu saadaan puhdistettua lumesta ilman että autot haittaavat työtä.

Siirtokehotusmerkkejä on Vuoreksessa, Kalevassa, Juhannuskylässä, Tammelassa, Pyynikillä ja Hervannassa. Merkissä pysäköinti kielletään parillisina tai parittomina viikkoina tiettynä viikonpäivänä ja kellonaikana. Asukas voi tilata kotikadun aurauksesta muistuttavan tekstiviestin. Ohjeet löytyvät netistä sivulta www.puhdistussuunnitelmat.fi/tampere, jolta näkee myös aurausajat. Tekstiviesti kannattaa tilata valitsemalla kadut, joille auton tavallisesti pysäköi. Jos auto joudutaan siirtämään hinausautolla aurauksen tieltä, autonomistajalta veloitetaan noin 100 euron siirtomaksu.

Kaduilla voi olla myös pysäköintikieltomerkkejä, joissa on aikarajoitus tai joissa kielletään pysäköinti parillisina tai parittomina päivinä tiettynä kellonaikana (vuoropysäköinti). Näitä vuoropysäköintimerkkejä löytyy mm. Hervannasta.

Talvihoidon mahdollistamiseksi uusia pysäköintikieltomerkkejä on lisätty joillekin kaduille, ja nykyisiin kieltoihin on saattanut tulla muutoksia. Yksittäisiä pysäköintitaskupaikkoja on muutettu kiekkopaikoiksi esimerkiksi Vuoreksessa. Jos pysäköinti on kielletty pysäköintikieltomerkillä, voi autoilija saada pysäköintivirhemaksun. 

Vuores Palvelu Oy on Vuoreksen kaupunginosan palveluyhtiö, jonka omistavat Tampereen kaupunki sekä alueen asunto- ja kiinteistöyhtiöt. Vuores Palvelu mm. rakennuttaa alueen tietoverkon ja järjestää ostopalveluna tietoverkon operoinnin. Yhtiön toimintaan kuuluvat myös esimerkiksi Vuores.fi-portaalin ylläpito, Vuores-päivän järjestäminen sekä yhteiskäyttötilan ja -veneiden vuokraaminen.

Vuores Palvelu kartoittaa nyt vuoreslaisten tyytyväisyyttä yhtiön palveluihin. Osallistu kyselyyn ja kerro mielipiteesi!

Vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 50 euron vapaasti valittava lahjakortti Vuoreksessa sijaitsevaan yritykseen. Kyselyyn voi vastata 16.12.2018 asti.

Kysely on päättynyt.

Vuoreksen Isokuusen keskusta-alueen asemakaava on nähtävillä 17.12.2018 saakka. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi Vuoreksen puistokadun itäpuolisen keskustan asemakaavaehdotuksen nähtäville tiistaina 13.12. Asemakaavaehdotus esitetään nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaavalla mahdollistetaan Isokuusen keskusta-alueen täydentäminen Vuoreksen puistokatuun kytkeytyvällä aukiolla, Hallinrinteelle, Lauhaharjanteelle ja Mistraalinkujalle kulkevilla kävelyn ja pyöräilyn reiteillä ja pienen puiston ja leikkipaikan rakentamisen Vuoreksen Puistokadun itäpuolelle.

Asemakaavalla muodostuu neljä korttelialuetta, joihin osoitetaan myös liike- ja toimistotiloille varattua kerrosalaa. Asunnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi kerrostaloihin, mutta asemakaava mahdollistaa myös rivitalojen, kerrospientalojen tai townhouse-tyyppisten asuinrakennusten rakentamisen alueelle. Korkein rakentaminen sijoittuu Vuoreksen Puistokadun varteen ja aukion yhteyteen. Rakennusmassat madaltuvat Hallinrinnettä lähestyttäessä.

Asemakaava-alueelle osoitetaan rakennusoikeutta 42 300 kerrosneliömetriä, josta 800 on osoitettu liike-, toimisto- ja työtilaksi ja loput asumiseen. Tämä tarkoittaa arviolta 846 uutta asukasta alueelle.

Suunnittelualue sijaitsee noin seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään ja noin kilometri Vuoreskeskuksesta pohjoiseen Vuoreksen puistokadun ja Isokuusenkadun välisellä alueella. Noin 8 hehtaarin laajuinen alue sisältää Isokuusen yleissuunnitelman keskustan itäiset korttelialueet ja Vuoreksen puistokatua. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.