Tampereen kaupunki kerää asukkailtaan näkemyksiä kaupungin hyvinvointipalveluiden palveluverkon suunnitteluun. Kyse on lähinnä päiväkotien, koulujen, kirjastojen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ikäihmisten palvelujen sijainnista ja tarpeesta parina seuraavana vuosikymmenenä.

Kuntalaiset voivat vastata lomakekyselyyn internetissä olevan Valma-valmistelufoorumin kautta. Vastausaika päättyy 5. joulukuuta. Vastauksia pyydetään palveluverkkosuunnittelun periaatteista, palveluiden jaottelusta ja sähköisistä palveluista.

Palveluverkkosuunnittelun periaatteet ovat vuodelta 2009, jolloin kaupunki laati edellisen kerran vastaavanlaisen suunnitelman. Kuntalaisilla on mahdollisuus valita mielestään tärkeimmät asiat, joilla suunnittelua viedään eteenpäin. Ehdolla ovat muun muassa kuntalaisnäkökulma, palvelujen saavutettavuus, yksityisen palvelutuotannon huomioiminen ja taloudelliset resurssit.

Niin ikään kaupunki kaipaa suunnittelun pohjaksi mielipiteitä siitä, mitä palvelua tulisi järjestää lähipalveluna, mitä aluepalveluna ja mitä keskitettynä palveluna. Lähipalvelu on helposti saavutettavissa, koska sitä käytetään lähes päivittäin. Aluepalvelu vaatii hieman laajemman asiakaspohjan ja palveluun tulee päästä esimerkiksi julkisella kulkuneuvolla. Keskitetyt palvelut vaativat työntekijöiltä erityisosaamista ja palvelujen käyttäjät tulevat laajalta alueelta.

Tampereen kaupungin palveluverkkosuunnittelussa mietitään myös sitä, minkälaisia palveluja kuntalaiset voisivat käyttää sähköisesti. Vastauslomakkeessa on esitetty vaihtoehtoina muun muassa ajanvarauspalvelua, sähköistä palautteenantomahdollisuutta, keskusteluryhmiä ja palvelukarttoja.

Palveluverkon periaatteita, palvelujakoa ja sähköisiä palveluja työstetään jo tämän syksyn aikana alueellisen vuorovaikutuskanavan Alvarin kokoontumisissa. Myös muita osallistumisen kanavia otetaan käyttöön valmistelun edetessä.

Palveluverkkokysely Valma-valmistelufoorumissa 

 

 

Tampereen keskisen alueen kouluverkkoon pohditaan muutoksia. Perusopetuksen keskiseen alueeseen kuuluvat keskustan, Etelä-Tampereen, Hervannan sekä Vuoreksen koulut. Muutoksiin voi vaikuttaa nyt, kun aiheeseen liittyvä sähköinen kysely käynnistyy.

Kyselyyn voi vastata 10.12.2013 saakka Valmassa Tampereen kaupungin internetsivuilla. Keskisen alueen koulujen huoltajille linkki kyselyyn tulee Helmi-järjestelmän kautta. Kyselylinkki toimitetaan myös päiväkodeissa olevien lasten huoltajille.

Mielipiteitä toivotaan erityisesti keskisellä alueella koulua käyvien oppilaiden huoltajilta, oppilailta sekä alle kouluikäisten lasten vanhemmilta. Kaupungin internetsivuilla Valmassa mielipiteensä voivat kertoa kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Kyselyllä selvitetään vastaajien näkemyksiä ja ehdotuksia siitä, kuinka keskisen alueen koulujen tilaongelmia voitaisiin ratkoa tai tilojen käyttöä tehostaa. Jo aiemmin aiheesta on järjestetty työpaja alueen koulujen rehtoreille, yhteistyökumppaneille sekä vanhempainyhdistysten ja oppilaskuntien edustajille.

Suomalaiset Tulisijat ry, Tampereen kaupungin Rane-energianeuvonta ja TAKK järjestävät muurausleirin Vuoreksen Koukkurannassa 18.-22. marraskuuta. Leiri on ammatti-, koulutus- ja yleisötapahtuma, jossa kehitetään tulisijoja niin muurarin, asukkaan kuin ympäristön näkökulmasta ja siirretään tietotaitoa uunimestareilta nuoremmille.

Leirillä muurataan kaksi keskenään erilaista, yksilöllistä tulisijaa:

  • käyttöveden lämmittävä, "puhtaasti palava" takka-leivinuuni ja tiilihormi, Luottikatu 3
  • takka-leivinuuni, jossa uusi arina ja tiiliharkkohormi, Kosselikatu 25

Leiriin osallistuu noin 40 tulisijamuuraria, kokeneita uunimestareita, TAKK:n muurauskurssilaisia ja nuoria muurareita eri puolilta Suomea, Eestistä ja Ruotsista.

Muurausleirillä on avoimet ovet perjantaina 22.11. klo 15-17. Lue lisää tilaisuudesta.

Suomalaiset Tulisijat ry:n jäsenet ovat tulisijamuurareita, tulisija-, materiaali-, komponenttivalmistajia ja alan asiantuntijoita. Sen yhteistyökumppaneita Vuoreksen leirillä ovat Rane rakentamisen ja asumisen energianeuvonta, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen muurarit Os. 608, Narvi Oy, Tiileri, Saint-Gobain Weber Oy ja Wienerberger Oy. Yhdistys koordinoi ja rahoittaa tutkimusta, hoitaa tulisijoihin liittyvää tiedotustoimintaa ja -neuvontaa, seuraa normistojen ja säädösten kehittymistä ja informoi niistä jäseniään ja kuluttajia. Lisätietoja: Suomalaiset Tulisijat – Finnish Fireplaces ry., www.tulisijat.tv

Tampereen kaupungin sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 31.10.2013 Vuoreksen liikuntapuiston hankesuunnitelman. Kaikkiaan noin 6 hehtaarin kokoiseen liikuntapuistoon on tulossa muun muassa jalkapallokenttä, liikunnallinen leikkipuisto, hiihtolatu, juoksusuora ja skeittipaikka. Puisto toteutetaan vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2014 aikana puistoon rakennetaan täysmittainen jalkapallokenttä kumppanuushankkeena Ilves ry:n kanssa. Seura kustantaa kentälle tekonurmipinnoitteen ja saa vastineeksi kentän harjoitteluvuorot käyttöönsä. Kenttä on lukuvuoden aikana koulupäivisin alueen koulujen käytössä. Lisäksi myös muiden käyttäjien on mahdollista varata aikoja kentältä.

Vaiheittainen rakentaminen mahdollistaa sen, että Vuoreksen liikuntapalveluita voidaan parantaa sen mukaan kuin kaupunginosa kasvaa. Rakentaminen etenee kaupungin investointiohjelman mukaisesti. Huoltorakennuksen valmistuminen ajoittuu vuodelle 2017.

Liikuntapuiston kokonaiskustannukset ovat suunnitelman mukaan 5 070 900 euroa. Vuores-projekti vastaa pohja- ja maanrakennustöiden kustannuksista ja kaupungin muut yksiköt osaltaan liikuntapaikkojen varusteiden ja rakenteiden kustannuksista. Puiston vuosittaiset käyttömenot sisältyvät sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan vuosisuunnitelmiin. Jalkapallokentän käyttömenoista vastaa Ilves ry kaupungin kanssa tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti.