Tampereen kaupungin tiedote

Tampereen kaupungin rivi- ja kerrostalotonttien haku on käynnissä. Tarjolla on yhteensä 15 tonttia yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen Holvastin, Multisillan, Ojalan, Olkahisen ja Vuoreksen kaupunginosista. Olkahisen tontti myydään ja muut tontit vuokrataan. Lisäksi haettavana on tontti palvelusetelipäiväkodin rakentamiseen Hervantajärveltä. Hakuaika päättyy 4.2.2022.

– Haussa on nyt tontteja poikkeuksellisen monimuotoiseen rakentamiseen. Monipuolisella tonttitarjonnalla pyrimme vastaamaan lapsiperheiden tarpeisiin sekä myös rakentajien toiveisiin, kertoo tonttipäällikkö Aila Taura.

Esimerkiksi Holvastin tonteille edellytetään perheille sopivien asuinpientalojen rakentamista. Toiseen Multisillan tonteista on mahdollista toteuttaa rivitaloja tai kytkettyjä pientaloja. Olkahisen tontille on mahdollista rakentaa pienkerrostalo- tai rivitaloasuntoja. Lisäksi Vuoreksessa asemakaava mahdollistaa osaan tonteista rivitalojen, kerrospientalojen tai townhouse-tyyppisten asuinrakennusten rakentamisen.

– Kaupungin strategiset painotukset puurakentamiseen ja hiilineutraaliuteen näkyvät tonttihaussa. Ojalan ja Vuoreksen tonteilla edellytämme, että rakennukset saavat puisen julkisivun. Vuoreksen Harjanteen tontilla myös rakennuksen rungon tulee olla puinen, kertoo Aila Taura.

Uutta hakuprosessissa on se, että Ojalasta tontin saavien on laskettava ja raportoitava rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki 50 vuoden tarkastelujaksolla. Lisäksi heidän on kuvattava, millaisten ratkaisujen avulla minimoidaan hiilijalanjälkeä ja mahdollistetaan asumisen sekä asukkaiden elämäntapojen pieni hiilijalanjälki.

Haussa olevia tontteja luovutetaan niin vapaarahoitteiseen kuin valtion tukemaan asuntotuotantoon. Holvastin ja Ojalan tontteja voi hakea sekä vapaarahoitteiseen että kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Multisillan kerrostalotontille tulee rakentaa asumisoikeusasuntoja ja omistusasuntoja. Muut tontit ovat vapaarahoitteiselle rakentamiselle.

Osassa putkikeräysaluetta syöttöpisteiden luukut pysyivät tovin kiinni. Järjestelmä toimii jälleen normaalisti.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Jouluinen tervehdys!

Tältä sivulta voit katsoa ja ladata itsellesi joulunajan lajitteluohjeet.


Pikaohjeita:

- Säilykepurkit ja laatikoiden metallivuokat metallinkeräykseen
- Kartonki ja pahvi kartonginkeräykseen (ei paperinkeräykseen)
- Vanhat joulukukat ja ruokajämät biojätteeseen
- Kinkunrasva jähmettyneenä ja pakattuna bio- tai sekajätteeseen
- Joulupaperit ja narut ovat sekajätettä

 

Kaikki lähikeräys- ja ekopisteet: www.kierrätys.info

 

Joulun jäteohjeet putkialueella (pdf)

Joulun jäteohjeet Mäyränmäessä (pdf)

 

Kuusikeräys putkialueella

Vie kuusi viimeistään 13.1.2022 keräyspaikkaan.

Kuusia kerätään putkikeräyspaikoilla:

 • Tervalepänpuisto/Pirttisuonkuja (KP B14)
 • Asuntamaanrinne (paperin ja kartongin yhteiskeräyspaikka, KP C19 )
 • Koukkurannan pientaloalue (KP E10)
 • Koukkuaurankatu 10 (KP E13)
 • Takamaanrinne 11 (F2)
 • Jälsikuja 2 (H6)
 • Tervaskatu 9 (H7)
 • Rautalepänkatu (H10)
 • Ukkospuunkatu (H11)
 • Konkelonkatu (H19)
 • Lauha-ahde (I2)
 • Hallinharjanne 4 (I13)

Muut kuusikeräyspaikat:

 • Kirjailijanpuiston eteläpää Virolaisen alueella
 • Pirttisuonrinne/Liikekeskus Klaava/ent. ekopiste


Kuusikeräys Mäyränmäessä

Vie joulukuusi viimeistään 13.1. biojäteastian vierelle. Silloin se otetaan maksutta kyytiin. Sekajätteenä kuuset ovat maksullisia.  

 

Hyvää ja rauhallista joulua kaikille!

 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

 Ahlmanin luontoalan opiskelijat toteuttavat yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Vuoreksen Tervalepänpuistossa tervaleppien säilymisen kannalta tarpeellista hoitotyötä alueen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tervalepänpuisto on eläin- ja kasvilajistoltaan arvokasta elinympäristöä. Hoitotöillä pyritään ensisijaisesti lisäämään ja säilyttämään alueen monimuotoisuutta, ja turvaamaan tervaleppien menestyminen tulevaisuudessakin.

Tammi-helmikuun 2022 aikana alueelta kaadetaan isojen tervaleppien ympäriltä iso puustoa (kuusia) valoisuuden lisäämiseksi. Tällä toimenpiteellä raivataan elintilaa uudelle tervaleppäkasvustolle. Kaadettavaksi suunnitellut puut on merkitty punaisilla kuitunauhoilla.

Hoitotyöt toteutetaan moottorisahoilla. Raivattavat kuuset jätetään alueelle maalahopuiksi turvaamaan osaltaan luonnon monimuotoisuutta. Puiden oksat kerätään talven ja kevään aikana alueelta kasoihin ja kuljetetaan pois.

Työt ajoittuvat alkuvuodelle 2022. Työt saatetaan päätökseen ennen lintujen pesimäkauden alkua.

Tervalepänpuisto sijoittuu Vuoreksessa Koukkurannan, Rimmin ja Vuoreskeskuksen välimaastoon.