Tampereen kaupungin tiedote

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 11.12.2019 Vuoreksen jätteiden putkikeräysjärjestelmän taksaesityksen nähtäville 18.12.2019–16.1.2020. Jätetaksan esitetään astuvan voimaan 1.4.2020. Putkikeräysjärjestelmälle on nyt ensimmäistä kertaa laadittu oma erillinen jätetaksa. Maksuihin esitetään korotuksia pienkiinteistöille ja yli 15 asunnon suurkiinteistöille. Pienten taloyhtiöiden maksut puolestaan laskisivat.

Pientalojen vuosimaksua esitetään korotettavaksi. Uusi vuosimaksu olisi 359,60 € (sis.alv), kun nykyinen on 227,10 €. Pientalojen vuosimaksun korotuksella korjataan suurkiinteistöjen ja pienkiinteistöjen jätemaksujen epäsuhtaa. Pientalojen jätemaksun määräytyminen on perustunut liian alhaisiin arvioihin omakotitalojen neliö- ja asukasmääristä. Vuoreksen alueen pienkiinteistöjen vuosittaiset jätemaksukustannukset ovat lisäksi olleet palvelutasoon nähden noin 28 % edullisempia kuin muualla Tampereella.

Suurkiinteistöistä enintään 15 asuinhuoneiston taloille jätetaksaan on tulossa uusi jätemaksuluokka, jotta jätemaksu olisi kohtuullinen myös pienille taloyhtiöille. Maksuksi esitetään 2,60 €/ asemakaavan mukainen kerrosneliömetrimäärä/ vuosi (sis. alv). Jätemaksut alenevat pienillä taloyhtiöillä keskimäärin 241 € vuodessa.

Yli 15 asunnon suurkiinteistöille esitetään 13,8 %:n korotusta jätemaksuihin. Jätemaksuksi esitetään 3,24 €/ asemakaavan mukainen kerrosneliömetrimäärä/vuosi (sis. alv). Korotukset vaihtelevat 430–2 580 € vuodessa asemakaavassa kaavoitetusta kerrosneliömetrimäärästä riippuen. Huoneistoa kohden muutokset ovat kuitenkin vähäisempiä, keskimäärin 27 € vuodessa. Korotuspaineet johtuvat mm. Vuoreksen alueen oletettua hitaammasta rakentumisesta.

Alueellisessa putkikeräysjärjestelmässä jätemaksu on ns. kokonaisjätemaksu, joka sisältää perusmaksuosuuden sekä jätteiden käsittelyn ja kuljetuksen sekä putkijärjestelmän ylläpidon. Perusmaksuosuudella katetaan kaikille kuntalaisille yhteisiä maksuttomia jätehuoltopalveluita kuten esimerkiksi jätetiedotusta ja neuvontaa, kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja jätehuoltoviranomaisen kustannuksia.

Muokattu Tampereen kaupungin tiedotteesta

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina 10.12.2019 asettaa nähtäville kuusi asemakaavaehdotusta, joista yksi koskee Vuoreksen Lahdesjärven Västinginmäen uutta asuinaluetta. Ehdotus tulee nähtäville torstaista 12.12.219 alkaen ja on nähtävillä yli vuodenvaihteen 20.1.2020 saakka.

Västinginmäen asemakaavaehdotus on tuomassa Lahdesjärvelle, Vuoreksen ja Särkijärven pohjoispuolelle uuden, luonnonläheisen asuinalueen noin 2 900 asukkaalle. Uutta rakennusoikeutta tulee 113 omakotitontille. Alueelle on tulossa myös yhtiömuotoisia pientaloja, kerrostaloja ja paljon lähivirkistysalueita. Uutta asumisen rakennusoikeutta on tulossa yhteensä noin 130 000 kerrosneliömetriä.

Asemakaavalla mahdollistetaan monimuotoisen asuinalueen rakentaminen, päiväkoti, palloilukenttä ja leikkipuisto, uimaranta, soutuvenepaikkoja, sekä paikka maisemakahvilalle. Asemakaavaan merkitään myös Särkijärven ympäri kiertävä ulkoilureitti, palstaviljelyaluevaraus ja uusi pyörätie metsäympäristöön.

Uuden keräyspaikan testaus ja käyttöönotto aiheuttaa katkoja järjestelmän käyttöön osassa putkikeräysaluetta.

Tilanne normalisoituu iltaan mennessä. Pahoittelemme aiheutuvaa harmia!

Tampereen kaupungin tiedote

Syksyn omakotitonttihaku kiinnosti satoja hakijoita Tampereella. Vuoreksessa ja Linnainmaalla sijaitsevat kaupungin vuokratontit kiinnostivat hakijoita eniten. Omakotitonttihakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 402. Tonttien ostotarjouksia jätettiin kaikkiaan 28.

Vuokrattavia tai myytäviä omakotitontteja oli yhteensä tarjolla 44 kappaletta. Vuoreksesta haettavana oli 28 vuokratonttia ja 4 kiinteällä hinnalla myytävää tonttia. Linnainmaalta oli tarjolla viisi vuokratonttia. Lisäksi myytävänä oli tarjousten perusteella yksi tontti Hervannasta, kaksi tonttia Linnainmaalta ja neljä tonttia Vuoreksesta.

Suosituin tontti oli Vuoreksessa osoitteessa Hallinrinne 15, tontti oli ensimmäisellä sijalla 74 hakemuksessa. Toiseksi suosituin oli Hipunkuja 10:ssä Linnainmaalla sijaitseva tontti, joka oli ensimmäisellä sijalla 72 hakemuksessa.

Tonttiarvonta maanantaina 25. marraskuuta

Tonttiarvonta suoritetaan maanantaina 25.11.2019 kello 13.00 Frenckellin auditoriossa. Arvonta on julkinen ja virallisesti valvottu. Arvonnan tuloksesta lähetetään tekstiviesti tai sähköposti hakuun osallistuneille välittömästi tilaisuuden jälkeen.

Kiinteistöjohtaja tekee arvonnan tuloksen perusteella virallisen päätöksen, jolla tontit varataan tontin saaneille.

Tonteista tehdyt ostotarjoukset on käsitelty, ja hyväksytyn tarjouksen jättäneille on ilmoitettu asiasta.