Ahlmanin luontoalan opiskelijat toteuttavat yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Vuoreksen Tervalepänpuistossa tervaleppien säilymisen kannalta tarpeellista hoitotyötä alueen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tervalepänpuisto on eläin- ja kasvilajistoltaan arvokasta elinympäristöä. Hoitotöillä pyritään ensisijaisesti lisäämään ja säilyttämään alueen monimuotoisuutta ja turvaamaan tervaleppien menestyminen tulevaisuudessakin.

Maaliskuun aikana, ennen lintujen pesimäkautta, alueelta poistetaan isojen tervaleppien ympäriltä nuorta puustoa valoisuuden lisäämiseksi. Tällä toimenpiteellä raivataan elintilaa uudelle tervaleppäkasvustolle.

Hoitotyöt tehdään raivausahoin, joiden käyttöä alueella harjoitellaan ammattilaisen opastuksella turvallisuussuunnitelmaa noudattaen ja asianmukaisia suojavarusteita käyttäen.

Työt alkavat 11.3. ja jatkuvat maaliskuun ajan. Töitä jatketaan uudelleen syksyllä 2020 lintujen pesimäkauden päätyttyä. Raivattava puusto ja vesakko kerätään alueelta pois.

Päivitys 26.2.2020: kysely on päättynyt

Oletko tyytyväinen Vuores-tietoverkon internetyhteyteen? Mitä mieltä olet Vuores-päivien ohjelmasta? Saitko järjestettyä onnistuneet juhlat Vuoreksen yhteiskäyttötilassa? Vastaa Vuores Palvelun asiakastyytyväisyyskyselyyn ja voita lahjakortti!

Vuores Palvelu Oy on Vuoreksen kaupunginosan palveluyhtiö, jonka omistavat Tampereen kaupunki sekä alueen asunto- ja kiinteistöyhtiöt. Vuores Palvelu rakennuttaa alueen tietoverkon ja järjestää ostopalveluna tietoverkon operoinnin (tällä hetkellä operaattori DNA). Yhtiön toimintaan kuuluvat myös mm. Vuores.fi-portaalin ylläpito, Vuores-päivän järjestäminen sekä yhteiskäyttötilan ja -veneiden vuokraaminen.

Vuores Palvelu kartoittaa jälleen vuoreslaisten tyytyväisyyttä yhtiön palveluihin, mukaan lukien tietoverkon operointiin. Edellinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin vuoden 2018 lopulla.

Osallistu kyselyyn ja kerro mielipiteesi!

Vastanneiden kesken arvotaan 50 euron vapaasti valittava lahjakortti Vuoreksessa sijaitsevaan yritykseen. Kyselyyn voi vastata 26.2.2020 asti.

Perinteinen koko perheen talvirieha järjestetään jälleen 15.2. Vuoreksessa. Luvassa kiva päivä Vuores-talon ja pallokentän alueella!

Talviriehassa tarjolla makkaraa, kahvia, mehua, ponikärryajelua, rastirata, onnenpyörän pyöritystä ja leikkejä. Ja kaikki tämä ilmaiseksi!

SOS-lapsikylän kanssa tämän kaiken mahdollistaa Vuoreksen koulun vanhempainyhdistys, Tampereen eteläinen seurakunta, MLL, Anniston talli, Sale Vuores, Wigren, K-Market Vuores, Stadium, Super Park Särkänniemi, Fazer ja Dr. Oetker.

Tampereen kaupungin tiedote

Alueellinen jätehuoltolautakunta sai tilannekatsauksen 5.2.2020 Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän taksan valmistelusta. Taksasta päätetään myöhemmin keväällä, kun Pirkanmaan Jätehuolto Oy on esittänyt ratkaisuja tasapuolisen putkikeräystaksan varmistamiseksi.

Vuoreksen putkikeräysjärjestelmälle on nyt laadittu ensimmäistä kertaa oma erillinen jätetaksaesitys, joka oli nähtävillä 18.12.2019–16.1.2020. Maksuihin esitetään korotuksia pientaloille ja yli 15 asunnon suurkiinteistöille. Pienten taloyhtiöiden maksut puolestaan laskisivat. Pientalojen vuosimaksun korotuksella on tarkoitus korjata suurkiinteistöjen ja pienkiinteistöjen jätemaksujen epäsuhtaa.

Nähtävillä olleesta taksaesityksestä saatiin 25 mielipidettä. Suurimpana epäkohtana taloyhtiöiltä saaduissa palautteissa nähtiin edelleen jätemaksun määräytyminen asemakaavassa kaavoitetun kerrosneliömetrimäärän perusteella. Pääosassa mielipiteistä katsottiin, että jätemaksujen tulisi määräytyä joko rakennettujen kerrosneliömetrien tai kiinteistön asukasmäärän perusteella. Pientalo-omistajien palautteissa vastustettiin kiinteän vuosimaksun korotusta 227,10 eurosta 359 euroon. Mielipiteissä hinnankorotuksen katsottiin asettavan Vuoreksen asukkaat eriarvoiseen asemaan kaupungin muihin asukkaisiin nähden korkeampien jätemaksujen vuoksi.

Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän jätetaksaa ei tueta tällä hetkellä muiden Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakkaiden jätemaksuilla tai muilla tuloilla. Alueellisella jätehuoltolautakunnalla ei ole toimivaltaa päättää jätemaksujen tukemisesta, vaan se kuuluu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukselle. Siksi lautakunta pyysi Pirkanmaan Jätehuoltoa ryhtymään toimenpiteisiin taksan tasapuolisuuden varmistamiseksi.