Vuoreksessa on käynnissä Vuoreskeskus idän alueen katujen rakentaminen. Katujen lisäksi alueelle rakennetaan myös muu kunnallistekniikka, kuten sähkö-, vesihuolto- ja tietoliikenneverkosto sekä jätehuollon putkikeräysverkosto.

Alueen kadut valmistuvat liikennöitävään kuntoon vuoden 2013 loppuun mennessä. Kadut viimeistellään muun muassa reunakivillä myöhemmin.

Rakennuskohteet sijoittuvat Vuoreksen puistokadun ja Keskuspuiston väliin. Pohjoisessa työt rajoittuvat Keskuspuiston siltaan ja etelässä Vuoreksen rakenteilla olevaan kouluun.

Työn urakoitsijaksi on valittu Tampereen Infra. Hankkeessa mukana olevia toimijoita ovat Vuores-hankkeen lisäksi Tampereen Vesi, Pirkanmaan Jätehuolto, Vuores Palvelu Oy, Tampereen Sähköverkko Oy ja Tampereen Kaukolämpö Oy.

Vuoreksen Keskuspuistoon rakennetaan tänä vuonna seikkailuhenkinen ja metsämaisemaan sopiva leikkipaikka, josta on valmistunut yleissuunnitelmaluonnos. Luonnos on nähtävillä sivulla www.tampere.fi/ymparistojaluonto.

Keskuspuiston leikkipaikka sijaitsee Vuoreksen koulukeskuksen itäpuolella. Luonnonmukaisella seikkailuleikkipaikalla voi esimerkiksi kiipeillä, tasapainoilla, laskea liukumäkeä ja keinua. Leikkivälineet sijaitsevat kivituhkapintaisella, matalan muurin reunustamalla kentällä ja kentän takana olevan metsäkumpareen reunalla. Välineissä käytetään käsittelemätöntä puuta, kiipeilyköysiä ja verkkoja. Kentän leikkivälineitä ovat muun muassa tornikiipeilyteline, pesäkeinu, kiikkulauta, tasapainolumpeet ja parkour-välineet. Metsäkumpareen ja leikkipaikan väliseen rinteeseen tulee rinneliukumäki ja köysikiipeilyväline.

Leikkipaikan taustalla olevan metsäkumpareen kasvillisuus säilytetään luonnontilaisena. Nykyisestä puustosta säilytetään hyväkuntoiset yksilöt. Metsänpohjan kulumista pyritään vähentämään rajaamalla metsikön puoleinen reuna laiturimaisella puutasolla.

Vuoreksen Keskuspuiston leikkipaikka on osa laajaa Keskuspuiston kokonaisuutta, jonka rakentaminen on työn alla. Leikkipaikka ja sen viereinen pelikenttä on tarkoitus toteuttaa vuonna 2013.