Hervannan ja Vuoreksen rajalle, Hupakankorven alueelle ollaan perustamassa noin 9 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue. Tavoitteena on suojella muun muassa arvokasta hyönteislajistoa. Alueelta löydettiin pieni vesiperhonen, pirkanpalkonen, joka kuvattiin tieteelle uutena lajina vuonna 2000. Ympäristö- ja rakennusjaosto päätti 6.11. esittää kiinteistö- ja asuntolautakunnan päätettäväksi, että rauhoituspäätöstä haetaan ELY-keskukselta.

Hupakankorpi on Suolijärvestä ja Hervantajärvestä laskevan Myllyojan varrella sijaitseva rämealue. Pirkanpalkosta (Oxyethira tamperensis) on tavattu vain kolmelta esiintymältä Suomessa, joista Hervannan Myllyoja on yksi. Hyönteistä ei ole tavattu muualta kuin Suomesta. Pirkanpalkonen esiintyy Hupakankorvessa vakituisesti, mutta havaitut yksilömäärät ovat vaihdelleet.

Rämealueelta on tavattu myös muuta harvinaista hyönteislajistoa, mm. vaarantuneeksi luokiteltu kihokkisulkanen. Suojelun tavoitteena on pitää Myllyojan ja sitä ympäröivän rämealueen luonnonolosuhteet ennallaan.

Alueen rauhoittaminen sisältyy Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on myöntänyt vuoden 2018 Hyvän rakentamisen palkinnon asuinkerrostalolle, joka sijaitsee Vuoreksessa Asuntamaanraitti 2:ssa. Palkinto myönnettiin rakennuksen korkealaatuisesta arkkitehtuurista ja taiteen käytöstä osassa julkisivua. Palkinto jaettiin Pirkanmaan rakennuspäivässä 6.11.2018.

Rakennus- ja ympäristöjaosto haluaa tämän vuotisella palkinnolla painottaa asuinrakennusten arkkitehtuurin merkitystä kaupunkikuvassa sekä rakennuksen ja alueen imagon luomisessa. Vuoreksessa rakennusten arkkitehtuuriin ja taiteeseen on panostettu erityisen paljon. Palkittu rakennus on voimakkaan ja persoonallisen muotoilun ja värityksen ansiosta saanut omaleimaisen ilmeen, jota taide korostaa onnistuneesti. Taidetta on käytetty julkisivussa näyttävästi ja arkkitehtuuriin sopivasti. Rakennuksen laatu näkyy myös sisätiloissa: huoneet ovat tavallista korkeammat ja ylin kerros on korotettu.

As Oy Tampereen Akvarellin rakennuttajana ja pääurakoitsijana on toiminut T2H Rakennus Oy. Pääsuunnittelijana on toiminut arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy. Taideteoksen "Onnenpuu" on suunnitellut taiteilija Kaarina Kaikkonen.

Tiistaina tehdään Vuoreksessa jätteen putkikeräysalueella töitä, joista aiheutuu katkoksia syöttöpisteiden luukkujen avautumisessa. 

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa harmia!

Vuoreksen Koukkujärven pitkospuut ovat valmistuneet. Vahvasta lehtikuusilankusta tehdyt pitkospuut on rakennettu polun märkiin kohtiin, joten koko järvi on nyt kierrettävissä kuivin jaloin. Kierrokselle tulee pituutta vajaat 2 km ja polku sijoittuu osan matkasta luonnonsuojelualueelle.

Toivomus pitkospuiden rakentamisesta nousi esiin keväällä pidetyissä UnaLab-hankkeen työpajoissa, joissa yhdessä alueen asukkaiden kanssa kehitettiin Vuoreksen luontoon perustuvaa hulevesien hallintaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia edelleen. Tavoitteena oli parantaa viheralueen ja luonnonsuojelualueen saavutettavuutta.

Polkulinjaukset käytiin läpi Vuoreksen asukasyhdistyksen kanssa. Pitkospuut toteutti Tampereen kaupungin tilauksesta Ekokumppanit - luontopalvelut, joka sai työhön kantamisapua Vuoreksen asukasyhdistykseltä, luonnonsuojeluliiton jäseniltä ja Tampereen Sarkan Typa-ryhmiltä.

Luontopolun varteen on lisäksi keväällä tarkoitus pystyttää alueen luontoarvoista kertovia infotauluja. Alueella on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää elinympäristöä, mm. reheväpohjaista lehtipuuvaltaista sekametsää, jossa kasvaa runsaasti kookkaita tervaleppiä. Koukkujärven rantavyöhykkeessä elää lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis), rauhoitettu ja luontodirektiivin IVa mukainen laji, jonka elinpaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää.

Tampereen kaupunki on mukana EU-hanke Unalabissa, jossa kehitetään kaupungin luontoperustaisia järjestelmiä Living Lab -hengessä. Living Labeissa tutkijoina toimivat paitsi asiantuntijat, myös paikalliset asukkaat, jotka testaavat uusia innovaatioita arkielämässään. Hankkeen ”eläviä laboratorioita” ovat Hiedanranta ja Vuores. Pitkospuut toteutettiin UnaLab-hankkeen rahoituksella.

Tampereen kaupungin tiedote (valokuva Teija Ahonen, Ekokumppanit Oy) 

Lisätietoa

Projektiasiantuntija Petri Mäkelä, Ekokumppanit Oy, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 040 806 4082
Projektisuunnittelija Salla Leppänen, Tampereen kaupunki, UnaLab-hanke, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 044 423 5406

Pitkospuut kartalla

Karttaan on merkitty pitkospuiden linjaus ++++ merkeillä ja polun kohta ----- merkeillä.