Vuorekseen rakennetaan uusi Isokuusen päiväkoti 160 lapselle ja koulu 150:lle esi- ja alkuopetuksen oppilaalle. Uudisrakennus tulee sijoittumaan Honkakuusenkadun, Isokuusentanhuan aukion ja Tervaslammenpuiston rajaamaan kortteliin. Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen jatkosuunnittelun pohjaksi 20.12.2018.

Päivähoitoikäisten ja alakoululaisten määrä kasvaa Vuoreksen alueella voimakkaasti vuoteen 2033 asti. Alueella tarvitaan lisää niin varhaiskasvatuksen kuin esi- ja alkuopetuksen paikkoja, jotta palvelut pystytään toteuttamaan lähipalveluna.

Alustavan aikataulun mukaan rakennustyöt käynnistyvät lokakuussa 2020 ja rakennus on tarkoitus valmistua käyttöön tammikuussa 2022.

Kaksikerroksinen rakennus suunnitellaan muuntojoustavaksi, esteettömäksi ja iltakäytön mahdollistavaksi. Tontin korkeuserot ovat suuret ja tontilla joudutaankin tekemään louhintatöitä, jotta pihasta saadaan esteetön ja turvallinen.

Asemakaavan mukaan rakennuksen tulee olla pääosin puurakenteinen, ilmeeltään moderni ja julkisivun tulee olla puuta. Rakennusvaihtoehdoista jatkosuunnitteluun valittiin massiivirakenteinen hirsi tai CLT. Massiivirakenteisessa vaihtoehdossa ei ole monikerrosrakenteelle ominaista herkkyyttä rakennusaikaisille virheille. Rakennus näyttää myös sisältä puurakenteiselta, koska sisätiloissa puupintaa jää paljon näkyville. Massiivipuurakenteinen toteutus ja puupintojen näkyviin jättäminen edellyttävät palomääräysten mukaisesti rakennuksen varustamista automaattisella sammutuslaitteistolla.

Esi- ja alkuopetuksen tiloista suunnitellaan yhtenäinen kokonaisuus. Sali ja osa ruokasalista suunnitellaan korkeaksi tilaksi ja niiden välille rakennetaan siirtoseinä. Ruokasalia käyttää myös suurin osa päiväkodin lapsista, vain aivan pienimmät lapset ruokailevat ryhmätiloissa. Vuoreksen alueella on käytössä jätteiden putkikeräysjärjestelmä, johon myös Isokuusen päiväkoti ja koulurakennus liitetään.

Hankkeen kustannusarvio on 9,269 - 9,388 miljoonaa euroa riippuen siitä valitaanko rakennusvaihtoehdoksi massiivihirsi vai CLT.

Tampereen kaupungin tiedote

Pirkanmaan Jätehuollon joulun kierrätysohjeet Vuorekseen

Lahjapakkaukset

Kartonkipakkaukset voit laittaa putkikeräykseen. Pahvilaatikot kuuluvat litistettyinä ekopisteisiin: 

 • Vuoreksen puistokatu 66
 • Vuoreksen puistokatu 87
 • Koukkurannan pientaloalue
 • Koukkuaurankatu 10

Säästä pakkaukset ensi vuodelle, lahjakassia voit käyttää uudelleen!

Biojäte

Herkkua on siinä monenlaista? Harkitse mitä kuuluu sinun joulupöytääsi. Ruoantähteet, paperiset lautasliinat ja kuihtuneet joulukukat kuuluvat kaikki biojätteeseen. Samoin kinkunrasva, jota EI saa laittaa viemäriin.

Uuden vuoden tinat

Vala vanhoista tinoista tai vie vaarallisen jätteen keräykseen.

Joulukuusi

Vie kuusi viimeistään sunnuntaina 13.1. merkittyyn keräyspaikkaan Kirjailijanpuiston eteläpäässä tai putkikeräyspaikoilla:

 • B14, Tervalepänpuisto (Pirttisuonkuja)
 • C8, Vuoresraitti
 • C19, Asuntamaanrinne (paperin ja kartongin yhteiskeräyspaikka)
 • E10, Koukkurannan pientaloalue
 • E13, Koukkuaurankatu 10
 • F2, Takamaanrinne 11
 • H7, Tervaskatu 9
 • H11, Ukkospuunkatu
 • I2, Lauha-ahde

Joulurauhaa!

Tampereen kaupungin rivi- ja kerrostalotonttien haku on käynnissä 31.1.2019 asti. Rivi- ja kerrostalotontteja on tarjolla Vuoreksessa, Ikurissa ja Kaupissa.

Vuoreksen Isokuusen Harjanteen alueella on haettavana kerrostalojen, rivitalojen tai kytkettyjen asuinrakennusten muodostama korttelialuetontti. Tontilla edellytetään, että rakennusten kantavan rungon ja julkisivujen tulee olla pääsääntöisesti puuta.

Vuoreksen Rimmissä sijaitsevat tontit on suunnattu omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen. Hankkeen tulee olla tulevien asukkaiden itsensä käynnistämä. Tonteille voi rakentaa seitsemän erillistaloa, ja hakijaryhmään tulee kuulua hakuvaiheessa vähintään neljä jäsentä. Ryhmää on kuitenkin täydennettävä vuoden sisällä varauspäätöksestä niin, että ryhmässä on seitsemän jäsentä ja että siinä on edustaja jokaisen erillispientalon rakennuttaja/asukastaloudesta.

Info ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneille

Tampereen kaupunki pyrkii edistämään ryhmärakennuttamista ja järjestää info- ja verkostoitumistilaisuuden ryhmärakennuttamisesta kiinnostuneille. Tilaisuus on tiistaina 15. tammikuuta 2019 kello 16.30 - 19.30 Galleria Nottbeckissa, Satakunnankatu 18 (Media 54 - rakennus Finlaysonin alueella).

Tilaisuudessa julkaistaan ryhmärakennuttamisen opas. Lisäksi infossa puhuvat Ryhmärakennuttajat ry:n puheenjohtaja Salla Korpela, arkkitehti, väitöskirjatutkija Anna Helamaa, Tampereen kaupungin tonttipäällikkö Aila Taura ja erityisasiantuntija Kaisu Kammonen. Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittaudu ryhmärakennuttamisen iltaan 7. tammikuuta 2019 mennessä verkkolomakkeella: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/17562/lomake.html

Tampereen kaduilla on talvihoidon takia pysyviä tai väliaikaisia pysäköintikielto- tai siirtokehotusmerkkejä, jotta katu saadaan puhdistettua lumesta ilman että autot haittaavat työtä.

Siirtokehotusmerkkejä on Vuoreksessa, Kalevassa, Juhannuskylässä, Tammelassa, Pyynikillä ja Hervannassa. Merkissä pysäköinti kielletään parillisina tai parittomina viikkoina tiettynä viikonpäivänä ja kellonaikana. Asukas voi tilata kotikadun aurauksesta muistuttavan tekstiviestin. Ohjeet löytyvät netistä sivulta www.puhdistussuunnitelmat.fi/tampere, jolta näkee myös aurausajat. Tekstiviesti kannattaa tilata valitsemalla kadut, joille auton tavallisesti pysäköi. Jos auto joudutaan siirtämään hinausautolla aurauksen tieltä, autonomistajalta veloitetaan noin 100 euron siirtomaksu.

Kaduilla voi olla myös pysäköintikieltomerkkejä, joissa on aikarajoitus tai joissa kielletään pysäköinti parillisina tai parittomina päivinä tiettynä kellonaikana (vuoropysäköinti). Näitä vuoropysäköintimerkkejä löytyy mm. Hervannasta.

Talvihoidon mahdollistamiseksi uusia pysäköintikieltomerkkejä on lisätty joillekin kaduille, ja nykyisiin kieltoihin on saattanut tulla muutoksia. Yksittäisiä pysäköintitaskupaikkoja on muutettu kiekkopaikoiksi esimerkiksi Vuoreksessa. Jos pysäköinti on kielletty pysäköintikieltomerkillä, voi autoilija saada pysäköintivirhemaksun.