Tampereen kaupungin tiedote

Tampereen kaupungin rivi- ja kerrostalotonttien haku on käynnissä. Tarjolla on 15 tonttia yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen. Tontit Hervantajärven, Ikurin, Koivistonkylän ja Vuoreksen kaupunginosista ovat vuokratontteja. Vuoreksen tontit sijaitsevat Isokuusen alueella.

Tontinluovutuksen edellytyksenä kaikissa hakukohteissa on monipuolinen asuntojakauma sekä toimivat ja joustavat asuntoratkaisut. Etusijalla ovat ne hakijat, jotka sitoutuvat toteuttamaan kohteeseen riittävästi perheasuntoja. Tämä tarkoittaa, että asunnossa tulee olla 2–3 makuutilaa, esimerkiksi makuuhuone, alkovi tai parvi, jotka tarjoavat riittävästi yksityisyyttä lepoon ja oleskeluun.

Suurin osa kohteista on tarjolla vapaarahoitteiseen tuotantoon, mutta Koivistonkylän yksi tontti on haettavissa valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon ja yksi ensisijaisesti ryhmärakennuttamiseen tai osuuskunta-asumiseen. Lisäksi Ikurin tontti ja osa Hervantajärven rakennusoikeudesta voidaan luovuttaa myös valtion tukemaan asuntotuotantoon.

Vuoreksen Isokuusen alueella on yhdelle tontille varattu tilaa päivittäistavarakauppatoiminnalle. Etusijalla ovat rakentajan ja päivittäistavarakauppatoimijan yhteenliittymät.

Isokuusen alue on kaupungin Puurakentamisen edistämisohjelman merkittävin aluerakennuskohde. Alueesta on muodostumassa teollisen puurakentamisen, uusiutuvan energian ja älykkäiden ratkaisujen mallialue Suomessa.

Haettavista tonteista pääosa tulee olemaan valmiita rakentamistöiden käynnistämiseen kesällä 2020. Ikurin tontti on heti valmis ja kaksi Vuoreksen tonteista syksyllä 2020.

Tampereen kaupungin tiedote

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 11.12.2019 Vuoreksen jätteiden putkikeräysjärjestelmän taksaesityksen nähtäville 18.12.2019–16.1.2020. Jätetaksan esitetään astuvan voimaan 1.4.2020. Putkikeräysjärjestelmälle on nyt ensimmäistä kertaa laadittu oma erillinen jätetaksa. Maksuihin esitetään korotuksia pienkiinteistöille ja yli 15 asunnon suurkiinteistöille. Pienten taloyhtiöiden maksut puolestaan laskisivat.

Pientalojen vuosimaksua esitetään korotettavaksi. Uusi vuosimaksu olisi 359,60 € (sis.alv), kun nykyinen on 227,10 €. Pientalojen vuosimaksun korotuksella korjataan suurkiinteistöjen ja pienkiinteistöjen jätemaksujen epäsuhtaa. Pientalojen jätemaksun määräytyminen on perustunut liian alhaisiin arvioihin omakotitalojen neliö- ja asukasmääristä. Vuoreksen alueen pienkiinteistöjen vuosittaiset jätemaksukustannukset ovat lisäksi olleet palvelutasoon nähden noin 28 % edullisempia kuin muualla Tampereella.

Suurkiinteistöistä enintään 15 asuinhuoneiston taloille jätetaksaan on tulossa uusi jätemaksuluokka, jotta jätemaksu olisi kohtuullinen myös pienille taloyhtiöille. Maksuksi esitetään 2,60 €/ asemakaavan mukainen kerrosneliömetrimäärä/ vuosi (sis. alv). Jätemaksut alenevat pienillä taloyhtiöillä keskimäärin 241 € vuodessa.

Yli 15 asunnon suurkiinteistöille esitetään 13,8 %:n korotusta jätemaksuihin. Jätemaksuksi esitetään 3,24 €/ asemakaavan mukainen kerrosneliömetrimäärä/vuosi (sis. alv). Korotukset vaihtelevat 430–2 580 € vuodessa asemakaavassa kaavoitetusta kerrosneliömetrimäärästä riippuen. Huoneistoa kohden muutokset ovat kuitenkin vähäisempiä, keskimäärin 27 € vuodessa. Korotuspaineet johtuvat mm. Vuoreksen alueen oletettua hitaammasta rakentumisesta.

Alueellisessa putkikeräysjärjestelmässä jätemaksu on ns. kokonaisjätemaksu, joka sisältää perusmaksuosuuden sekä jätteiden käsittelyn ja kuljetuksen sekä putkijärjestelmän ylläpidon. Perusmaksuosuudella katetaan kaikille kuntalaisille yhteisiä maksuttomia jätehuoltopalveluita kuten esimerkiksi jätetiedotusta ja neuvontaa, kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja jätehuoltoviranomaisen kustannuksia.

Muokattu Tampereen kaupungin tiedotteesta

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina 10.12.2019 asettaa nähtäville kuusi asemakaavaehdotusta, joista yksi koskee Vuoreksen Lahdesjärven Västinginmäen uutta asuinaluetta. Ehdotus tulee nähtäville torstaista 12.12.219 alkaen ja on nähtävillä yli vuodenvaihteen 20.1.2020 saakka.

Västinginmäen asemakaavaehdotus on tuomassa Lahdesjärvelle, Vuoreksen ja Särkijärven pohjoispuolelle uuden, luonnonläheisen asuinalueen noin 2 900 asukkaalle. Uutta rakennusoikeutta tulee 113 omakotitontille. Alueelle on tulossa myös yhtiömuotoisia pientaloja, kerrostaloja ja paljon lähivirkistysalueita. Uutta asumisen rakennusoikeutta on tulossa yhteensä noin 130 000 kerrosneliömetriä.

Asemakaavalla mahdollistetaan monimuotoisen asuinalueen rakentaminen, päiväkoti, palloilukenttä ja leikkipuisto, uimaranta, soutuvenepaikkoja, sekä paikka maisemakahvilalle. Asemakaavaan merkitään myös Särkijärven ympäri kiertävä ulkoilureitti, palstaviljelyaluevaraus ja uusi pyörätie metsäympäristöön.

Uuden keräyspaikan testaus ja käyttöönotto aiheuttaa katkoja järjestelmän käyttöön osassa putkikeräysaluetta.

Tilanne normalisoituu iltaan mennessä. Pahoittelemme aiheutuvaa harmia!