Vuores Palvelu Oy on Vuoreksen kaupunginosan palveluyhtiö, jonka omistavat Tampereen kaupunki sekä alueen asunto- ja kiinteistöyhtiöt. Vuores Palvelu mm. rakennuttaa alueen tietoverkon ja järjestää ostopalveluna tietoverkon operoinnin. Yhtiön toimintaan kuuluvat myös esimerkiksi Vuores.fi-portaalin ylläpito, Vuores-päivän järjestäminen sekä yhteiskäyttötilan ja -veneiden vuokraaminen.

Vuores Palvelu kartoittaa nyt vuoreslaisten tyytyväisyyttä yhtiön palveluihin. Osallistu kyselyyn ja kerro mielipiteesi!

Vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 50 euron vapaasti valittava lahjakortti Vuoreksessa sijaitsevaan yritykseen. Kyselyyn voi vastata 16.12.2018 asti.

Kysely on päättynyt.

Vuoreksen Isokuusen keskusta-alueen asemakaava on nähtävillä 17.12.2018 saakka. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi Vuoreksen puistokadun itäpuolisen keskustan asemakaavaehdotuksen nähtäville tiistaina 13.12. Asemakaavaehdotus esitetään nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaavalla mahdollistetaan Isokuusen keskusta-alueen täydentäminen Vuoreksen puistokatuun kytkeytyvällä aukiolla, Hallinrinteelle, Lauhaharjanteelle ja Mistraalinkujalle kulkevilla kävelyn ja pyöräilyn reiteillä ja pienen puiston ja leikkipaikan rakentamisen Vuoreksen Puistokadun itäpuolelle.

Asemakaavalla muodostuu neljä korttelialuetta, joihin osoitetaan myös liike- ja toimistotiloille varattua kerrosalaa. Asunnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi kerrostaloihin, mutta asemakaava mahdollistaa myös rivitalojen, kerrospientalojen tai townhouse-tyyppisten asuinrakennusten rakentamisen alueelle. Korkein rakentaminen sijoittuu Vuoreksen Puistokadun varteen ja aukion yhteyteen. Rakennusmassat madaltuvat Hallinrinnettä lähestyttäessä.

Asemakaava-alueelle osoitetaan rakennusoikeutta 42 300 kerrosneliömetriä, josta 800 on osoitettu liike-, toimisto- ja työtilaksi ja loput asumiseen. Tämä tarkoittaa arviolta 846 uutta asukasta alueelle.

Suunnittelualue sijaitsee noin seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään ja noin kilometri Vuoreskeskuksesta pohjoiseen Vuoreksen puistokadun ja Isokuusenkadun välisellä alueella. Noin 8 hehtaarin laajuinen alue sisältää Isokuusen yleissuunnitelman keskustan itäiset korttelialueet ja Vuoreksen puistokatua. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Tampereen kaupungin syksyn omakotitonttihaku on päättynyt. Tarjousten perusteella myytäviin tontteihin jätettiin määräaikaan mennessä 43 tarjousta. Arvottaviin tontteihin jätettiin 262 hakemusta, joista arvontaan kelpuutettiin 256 hakemusta.

Tontteja oli tarjolla Vuoreksesta sekä yksittäisiä tontteja Kaukajärveltä, Vehmaisista ja Takahuhdista. Suosituimmat tontit olivat Vuoreksessa, vaikkakin Kaukajärven tontti oli useammassa hakemuksessa ensimmäisenä vaihtoehtona.

Takahuhdin tontti sekä seitsemän Vuoreksen tonttia myydään tarjousten perusteella. Vuoreksen seitsemän tonttia sekä Vehmaisten tontti myydään kiinteällä hinnalla. Kaukajärven tontti sekä 42 Vuoreksen tonttia vuokrataan.

Tontit arvottiin 5.11.2018. Kaikille hakemuksen jättäneille on lähetetty tieto arvonnan tuloksesta tekstiviestillä ja sähköpostilla. Seuraava tonttihaku järjestetään syksyllä 2019.

Hervannan ja Vuoreksen rajalle, Hupakankorven alueelle ollaan perustamassa noin 9 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue. Tavoitteena on suojella muun muassa arvokasta hyönteislajistoa. Alueelta löydettiin pieni vesiperhonen, pirkanpalkonen, joka kuvattiin tieteelle uutena lajina vuonna 2000. Ympäristö- ja rakennusjaosto päätti 6.11. esittää kiinteistö- ja asuntolautakunnan päätettäväksi, että rauhoituspäätöstä haetaan ELY-keskukselta.

Hupakankorpi on Suolijärvestä ja Hervantajärvestä laskevan Myllyojan varrella sijaitseva rämealue. Pirkanpalkosta (Oxyethira tamperensis) on tavattu vain kolmelta esiintymältä Suomessa, joista Hervannan Myllyoja on yksi. Hyönteistä ei ole tavattu muualta kuin Suomesta. Pirkanpalkonen esiintyy Hupakankorvessa vakituisesti, mutta havaitut yksilömäärät ovat vaihdelleet.

Rämealueelta on tavattu myös muuta harvinaista hyönteislajistoa, mm. vaarantuneeksi luokiteltu kihokkisulkanen. Suojelun tavoitteena on pitää Myllyojan ja sitä ympäröivän rämealueen luonnonolosuhteet ennallaan.

Alueen rauhoittaminen sisältyy Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012.