Vuores.fi-portaali siirretään toiselle palvelimelle maanantaina 18.2.2019.

Siirron vuoksi portaaliin ei voi lisätä sisältöä (tapahtuma- ja tori-ilmoituksia, intranetien tiedotteita tai dokumentteja jne.) 18.2. aamupäivän aikana.

Pahoittelemme asiasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!

PÄIVITYS: Katko on ohi.

Haluatteko yhteisestä pihastanne viihtyisän keitaan? Tampereen kaupungin Urban Nature Labs -hanke myöntää avustuksia pihojen luontoperustaisiin ratkaisuihin. Avustusta voivat hakea Vuoreksessa sijaitsevat taloyhtiöt ja yhteisöt. Avustushaku päättyy 12.5.2019.

Avustuskohteeksi sopii taloyhtiön piha tai muu yhteisessä käytössä oleva piha, jota halutaan kehittää luontoperustaisilla järjestelmillä. Ideana on tuoda luontoa kaupunkiin ja samalla parantaa pihan viihtyisyyttä, hulevesien käsittelyä ja luonnon monimuotoisuutta. Esimerkiksi sadepuutarha, viherkatto, läpäisevä päällyste pihamaalla, kaupunkiviljely ja sadeveden keruu kasteluvedeksi voivat kuulua avustettavaan pihasuunnitelmaan.

Avustuksesta järjestetään Infotilaisuus Vuoreksen koululla ke 6.3.2019 klo 17.00.

Vuoreksen koulun infotilaisuuden alustava ohjelma

- Innovaatiosetelit: miten haetaan? kuka voi hakea? millä perusteella valitaan avustuskohteet? (Suvi Holm, Ekokumppanit)
- Luontoperustaiset ratkaisut, mitä ne ovat? (Salla Leppänen, Tampereen kaupunki)
- Esimerkkejä pihasuunnitelmista, joissa yhdistyvät huleveden hallinnan, luonnon monimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden tavoitteet (Rambollin edustaja)
- Yhteisöllinen pihasuunnittelu, tarina Annikin puutalokorttelista (Maarit Särkilahti, Tampereen kaupunki)
- Keskustelua ja sparrausta osallistujien pihasuunnitelmaideoista

Vuoreksen koululla pidettävän tilaisuuden lisäksi voitte kutsua UNaLabin asiantuntijoita kertomaan luontoperustaisista järjestelmistä ja sparraamaan hakemustanne esim. taloyhtiön kokoukseen tai muuhun tilaisuuteen.

Lisätietoa ja avustushakemuslomake: https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentamishankkeet/hiedanranta/innovaatioiden-hiedanranta/unalab/innovaatiosetelitpihakunnostukseen.html

Sähköautojen latauspisteet ja älykäs kaukolämpö ovat esillä tiistaina 19.3.2019 Tampereella Technopoliksella järjestettävässä tilaisuudessa. Maksuton ja kaikille avoin iltatilaisuus on suunnattu erityisesti taloyhtiöissä asuville tai niitä isännöiville.

Tapahtumassa selviää esimerkiksi, miten kysyntäjoustoon pohjautuvalla kaukolämmöllä saadaan säästöjä ja lisätään asumismukavuutta sekä miten ARAlta voi saada tukea sähköautojen latausinfran rakentamiseen.

Tarjoilujen vuoksi tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautua voi viimeistään 11.3. tapahtuman verkkosivulla: https://sahkoautojakaukolampoa.eventbrite.com

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tapahtuman järjestävät Tampereen Sähkölaitos, Tampereen kaupunki, Ekokumppanit sekä Euroopan unionin rahoittamat AREA21- ja STARDUST-hankkeet.

Vuoreksessa on yksi pohjoismaiden laajimmista luontoperustaisista hulevesijärjestelmistä. Kokonaisuus kostuu viherpainanteista, biosuodattimesta, kosteikoista, laskeutusaltaista ja tulvaniityistä. Urban Nature Labs -hanke seuraa automaattisten mittausten avulla järjestelmän kykyä puhdistaa hulevesiä ja pienentää virtaamia. Erityisesti kiinnostaa talviaikainen puhdistuskyky pohjoisissa oloissa ja erilaisilla virtaamilla. Lisäksi tutkitaan rakennustyömaan hulevesijärjestelmän - laskeutusallas ja hiekkasuodatin - kykyä puhdistaa sameita ja ravinnepitoisia työmaavesiä.

Mittaukset ovat käynnissä ympärivuotisesti neljällä mittausasemalla. Nykyaikaiset laitteistot koostuvat erilaisista antureista sekä tiedonsiirto- ja puhdistustekniikasta. Automaattisesti mitataan pH:ta, lämpötilaa, sameutta, sähkönjohtavuutta, nitraattia, kemiallista hapenkulutusta ja virtaamaa. Automaattisesti mitattujen suureiden avulla pystytään laskemaan veden fosfori-, -typpi- ja kiintoainepitoisuuksia sekä tekemään ravinne- ja kiintoainekuormituslaskelmia. Automaattimittausten rinnalla otetaan säännöllisesti manuaalisia vesinäytteitä, joiden avulla varmistetaan mittausten oikeellisuus.

Mittaukset toteutetaan yhteistyössä EHP Environment Oy:n kanssa ja julkisia mittaustuloksia voi katsoa datapalvelusta www.ehp-data.com, jossa on kirjautumisohjeet palveluun, hakusana TRE.

Tampereen kaupunki on mukana EU-projektissa Urban Nature Labs (UnaLab), jossa kehitetään luontoperustaisia järjestelmiä ja erityisesti hulevesien hallintaa Living Lab -hengessä. Kohdealueina ovat Vuores ja Hiedanranta. Yksi hankkeessa toteutettavista kokeiluista on veden laadun ja virtaaman automaattinen mittaus.