Sunnuntaina 9.9.2018 klo 11-14 järjestetään pihakirppikset Mäyränmäen sekä Virolaisen alueella.

Pihakirppiksistä voi lukea lisää Facebookista:

Mäyränmäen kirppis: https://www.facebook.com/events/180496879424453/

Virolaisen kirppis: https://www.facebook.com/events/1952705495029176/

Tampereen kaupungin Urban Nature Labs -hanke myöntää avustuksia yhteisten pihojen luontoperustaisiin ratkaisuihin. Avustusta voivat hakea taloyhtiöt ja yhteisöt. Avustushaku päättyy 12.5.2019.

Avustuskohteeksi sopii Vuoreksessa sijaitseva taloyhtiön piha tai muu yhteisessä käytössä oleva piha (ja kiinteistö), jota halutaan kehittää luontoperustaisilla järjestelmillä. Ideana on tuoda luontoa kaupunkiin ja samalla parantaa pihan viihtyisyyttä, hulevesien käsittelyä ja luonnon monimuotoisuutta. Esimerkiksi sadepuutarha, viherkatto, läpäisevä päällyste pihamaalla, kaupunkiviljely ja sadeveden keruu kasteluvedeksi voivat kuulua avustettavaan pihasuunnitelmaan. Luontoperustaisia järjestelmiä on esitelty tarkemmin UNaLabin verkkosivuilla.

Avustusta myönnetään kolmelle hakijalle, jokaiselle korkeintaan 10 000 € arvoinen "Innovaatioseteli", jonka hakija käyttää pihasuunnitteluun ja toteutukseen. Jos suunnitelma on niin laaja, ettei avustus riitä toteutukseen, hakija sitoutuu maksamaan innovaatiosetelin arvon ylittävät kustannukset ja toteuttamaan suunnitelma loppuun aikataulun mukaisesti. Hakija kilpailuttaa ja tilaa suunnittelun ja toteutuksen, ja UNaLab maksaa avustuksen kuitteja vastaan. UNaLabin asiantuntijat pitävät tarpeen mukaan infotilaisuuksia (esim. taloyhtiön kokouksessa) luontoperustaisista järjestelmistä ja sparraavat suunnittelua. Talon asukkaiden/pihan käyttäjien tulee osallistua pihasuunnitteluun ja UNaLab-hanke tarkkailee ratkaisujen toimivuutta (mittaukset, tutustumiskäynnit) vuoteen 2022 saakka.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota pihan kehitystarpeiden kuvaukseen; yhteisöllisyyden, hulevesien hallinnan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden toteutumiseen kehitysideassa; ja hakijan valmiuksiin osallistavaan suunnitteluun. Avustusten jakamisesta päättää UNaLab -hankkeen ohjausryhmä.

Avustusta haetaan UNaLabin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Hakemusten käsittelyaika on 2 viikkoa hakemusajan päättymisestä. Avustusmenettelyssä noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita (kh 23.11.2009, päivitetty 6.11.2017, TRE:6394/00.01.01/2015).

Lue lisää Tampereen kaupungin UNaLab-hankkeen verkkosivuilta: https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentamishankkeet/hiedanranta/innovaatioiden-hiedanranta/unalab.html

Vuoreksen Koukkujärven pitkospuiden rakentaminen käynnistyy tällä viikolla. Toivomus pitkospuiden rakentamisesta Koukkujärven ympäri kulkevan polun märimpiin kohtiin on noussut esiin keväällä pidetyissä UnaLab-hankkeen työpajoissa, joissa on yhdessä alueen asukkaiden kanssa kehitetty Vuoreksen luontoon perustuvaa hulevesien hallintaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia edelleen. Tavoitteena on parantaa viheralueen ja luonnonsuojelualueen saavutettavuutta.

Lehtikuusilankut saapuvat Koukkuaurankadun päähän ja Iida Mannisen tien varrelle tämän viikon aikana. Pitkospuut toteuttaa Ekokumppanit - luontopalvelut ja hankkeen toteutusaikataulu on arviolta syys-lokakuu. Polkulinjaukset on käyty läpi Vuoreksen asukasyhdistyksen kanssa.

Tampereen kaupungin tiedote

Pysäkki Mäyränmäki (3631) on saanut uuden katoksellisen paikan Palkkionmaankadun länsipuolelta. Pysäkki sijaitsi ennen noin 100 metriä lähempänä Hupakankorvenkatua.

Pysäkkiä käyttää linja 5 ajaessaan kohti Vuoreskeskusta ja Keskustoria.

Tampereen seudun joukkoliikenteen tiedote