Tampereen Infran tiedote

Tampereen Infra urakoitsijoineen aloittaa katujen ja pysäköintialueiden puhdistamisen niillä alueilla, jotka on merkitty siirtokehotustauluilla. Autoilijoiden kannattaa tarkkailla siirtokehotustauluissa ilmoitettuja kunnossapitoaikoja, jolloin auto on siirrettävä pois kadun varresta. Jos auto unohtuu kadun varteen ja hinausauto joutuu siirtämään auton lähisiirtona, autoilija joutuu maksamaan noin 100 euron siirtomaksun. Autot siirretään lähimpään vapaaseen tilaan jossa ne eivät haittaa töitä eli usein viereisille kadulle tai pysäköimisalueille. (Laki ajoneuvojen siirtämisestä, 828/2008, 2§).

Vuoreksessa katuja ja pysäköintialueita puhdistetaan 14.4. seuraavalla aikataululla:
klo 8-12 Takamaanrinne
klo 8-12 Asuntamaankuja
klo 8-12 Pirttisuonkuja
klo 8-12 Koipitaipaleenkatu
klo 8-12 Koukkurannankatu
klo 8-12 Pilkkakuusenkuja
klo 8-12 Koivikkomäenkatu
klo 8-12 Vuoreksen puistokatu (Takamaanrinne – Koivikkomäenkatu)
klo 12-16 Rautiolanrinne
klo 12-16 Kokinpellonrinne
klo 12-16 Asuntamaanrinne
klo 12-16 Lagerlöfinkatu
klo 12-16 Frans Emilin katu
klo 12-16 Vuoreksen puistokatu (Mäyränmäenkatu – Asuntamaanrinne)

Katujen puhdistusajoista saa muistutuksia tekstiviestillä

Kaupunki tarjoaa palvelun, jossa halukkaat saavat edellispäivänä klo 15 tekstiviestinä tiedon valitsemiensa postinumeroalueiden ja/tai katujen seuraavan päivän puhdistuskohteista, joissa pysäköinti on kielletty joko pysyvin tai väliaikaisin siirtokehotusmerkein.

Aikataulut voivat muuttua vaihtelevien kelien vuoksi.

Lisätietoja ja ajantasaiset aikataulut:
http://www.puhdistussuunnitelmat.fi/tampere/
http://www.puhdistussuunnitelmat.fi/tampere/tekstiviestit

Muokattu Tampereen kaupungin tiedotteesta

Tampereelle on perustettu kolme uutta luonnonsuojelualuetta: Hervannan Hupakankorpi, Pitkäniemen Hevoshaka ja Kulkkilan Pikkuhaka.

Pirkanmaan ELY-keskus teki rauhoituspäätökset uusista luonnonsuojelualueista 11.3.2020 Tampereen kaupungin hakemuksesta. Kaikki kolme aluetta ovat mukana Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa.

Vuoreksen Mäyränmäen vierelle sijoittuva Hupakankorpi on Suolijärvestä ja Hervantajärvestä laskevan Myllyojan varrella sijaitseva suoalue. Hupakankorvessa on tavattu arvokasta hyönteislajistoa muun muassa pirkanpalkosta, joka kuvattiin tieteelle uutena lajina vuonna 2000. Hupakankorpi on laajuudeltaan noin 9 hehtaaria. Hupakankorpeen on rakennettu kulkua ohjaamaan suon ylittävät pitkospuut ja sorastettu polkua.

Hevoshaka löytyy Nokian puolelta Pitkäniemestä ja Pikkuhaka sijaitsee Teiskon Kulkkilassa, Paarlahden pohjoispuolella. 

Kuvassa Myllyojaa Hervannan Hupakankorvessa. Hervantajärven laskuoja yhtyy Myllyojaan, ja sekä Suolijärvi että Hervantajärvi laskevat sen kautta Koipijärveen.

Hupakankorven sijainti kartalla

Ahlmanin luontoalan opiskelijat toteuttavat yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Vuoreksen Tervalepänpuistossa tervaleppien säilymisen kannalta tarpeellista hoitotyötä alueen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tervalepänpuisto on eläin- ja kasvilajistoltaan arvokasta elinympäristöä. Hoitotöillä pyritään ensisijaisesti lisäämään ja säilyttämään alueen monimuotoisuutta ja turvaamaan tervaleppien menestyminen tulevaisuudessakin.

Maaliskuun aikana, ennen lintujen pesimäkautta, alueelta poistetaan isojen tervaleppien ympäriltä nuorta puustoa valoisuuden lisäämiseksi. Tällä toimenpiteellä raivataan elintilaa uudelle tervaleppäkasvustolle.

Hoitotyöt tehdään raivausahoin, joiden käyttöä alueella harjoitellaan ammattilaisen opastuksella turvallisuussuunnitelmaa noudattaen ja asianmukaisia suojavarusteita käyttäen.

Työt alkavat 11.3. ja jatkuvat maaliskuun ajan. Töitä jatketaan uudelleen syksyllä 2020 lintujen pesimäkauden päätyttyä. Raivattava puusto ja vesakko kerätään alueelta pois.

Päivitys 26.2.2020: kysely on päättynyt

Oletko tyytyväinen Vuores-tietoverkon internetyhteyteen? Mitä mieltä olet Vuores-päivien ohjelmasta? Saitko järjestettyä onnistuneet juhlat Vuoreksen yhteiskäyttötilassa? Vastaa Vuores Palvelun asiakastyytyväisyyskyselyyn ja voita lahjakortti!

Vuores Palvelu Oy on Vuoreksen kaupunginosan palveluyhtiö, jonka omistavat Tampereen kaupunki sekä alueen asunto- ja kiinteistöyhtiöt. Vuores Palvelu rakennuttaa alueen tietoverkon ja järjestää ostopalveluna tietoverkon operoinnin (tällä hetkellä operaattori DNA). Yhtiön toimintaan kuuluvat myös mm. Vuores.fi-portaalin ylläpito, Vuores-päivän järjestäminen sekä yhteiskäyttötilan ja -veneiden vuokraaminen.

Vuores Palvelu kartoittaa jälleen vuoreslaisten tyytyväisyyttä yhtiön palveluihin, mukaan lukien tietoverkon operointiin. Edellinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin vuoden 2018 lopulla.

Osallistu kyselyyn ja kerro mielipiteesi!

Vastanneiden kesken arvotaan 50 euron vapaasti valittava lahjakortti Vuoreksessa sijaitsevaan yritykseen. Kyselyyn voi vastata 26.2.2020 asti.