Asuinalueet

Vuoreskeskus

Vuoreskeskus on Vuoreksen kaupunkimaisin asuinalue ja kaupunginosan palveluiden ydin. Urbaanista luonteestaan huolimatta sieltäkin on hyvät yhteydet luontoon. Vuoreskeskukseen on rakennettu asuntoja 2 200 asukkaalle sekä julkisia ja liikekiinteistöjä. Keskuksen läpäisee kaupunginosan pääväylä, Vuoreksen puistokatu.

Vuoresaukiosta tulee Vuoreskeskuksen sydän. Sen laidalla on liikekeskus Klaava, jota laajennetaan Vuoreksen kasvaessa. Kaupallisia palveluja päivittäistavarakaupoista ravintoloihin löytyy myös asuintalojen kivijaloissa sijaitsevista liiketiloista.

Vuoreskeskukseen sijoittuu myös laaja ja vehreä keskuspuisto sekä monipuolinen Vuores-talo (mm. koulu ja päiväkoti).

Asuntoyhtiöt alueella »

Virolainen

Frans Emilin kadun näkymä

Virolainen koostuu pääosin omakoti- ja rivitaloista sekä kytketyistä pientaloista. Muutamia kerrostaloja on rakennettu Vuoreksen puistokadun varteen. Yhteensä alueelle on rakennettu asuntoja noin 600 asukkaalle.

Virolaisen välittömässä läheisyydessä on kaksi pientä järveä. Asuinalueen keskellä on taidemuurilla varustettu Kirjailijanpuisto, joka niveltyy Vuoreksen keskuspuistoon. Alueen laidalla on viljelypalstoja sekä leikkipuisto katukoripallokenttineen. Vuoreskeskuksen palvelut sijoittuvat alle kilometrin päähän. Virolaisessa järjestettiin Asuntomessut vuonna 2012.

Asuntoyhtiöt alueella »

Mäyränmäki

Mäyränmäki on rivi-, pari- ja omakotitaloalue metsän keskellä, vajaan kilometrin päässä Vuoreskeskuksesta. Mäyränmäkeen on rakentunut asuntoja noin 800 asukkaalle.

Mäyränmäen korttelit muodostavat omaleimaisia pientalopiirejä, jotka rajautuvat virkistysalueeseen. Asuinalueen keskellä on puisto pallo- ja leikkikenttineen.

Asuntoyhtiöt alueella »

Koukkuranta

Koukkurannan asuinalue sijoittuu Vuoreskeskuksen ja Koukkujärven väliin. Kerros-, rivi- ja pientaloissa on koteja yhteensä noin tuhannelle asukkaalle.

Asuinalueen Vuoreskeskuksen puoleiseen päähän on rakennettu kerrostaloja. Järveä lähestyttäessä asuinalue madaltuu ja muuttuu pientalovaltaiseksi. 

Maastoltaan polveilevaa Koukkurantaa ympäröivät laajat ulkoilumaastot. Koukkujärvi on matala, pehmeäpohjainen ja tummavetinen järvi, jonka herkkä ranta-alue säilytetään rakentamattomana viheralueena.

Asuntoyhtiöt alueella »

Isokuusi

Isokuusesta on rakentumassa noin 4 000 asukkaan alakeskus palveluineen. Alue sijaitsee Vuoreksen pohjoisosassa, Särkijärven ja Virolaisen asuinalueen välissä.

Isokuusesta on tulossa arkkitehtuuriltaan yhtenäinen puusta rakennettu alue, jossa on puukerrostaloja, puisia liikerakennuksia ja puisia pientaloja. Myös esimerkiksi puistojen rakenteissa ja silloissa on hyödynnetty puuta. Alueesta rakentuu yksi suurimmista nykyaikaisista puukaupunkiympäristöistä Suomessa.

Isokuusesta tavoitellaan myös hiilineutraalia aluetta, jossa energia- ja materiaalitehokkuus, energiajärjestelmät, materiaalitehokkuus, elinkaariajattelu ja ekologiset elämäntavat otetaan huomioon suunnittelun alusta asti.

Alueelle on valmistunut vuoden 2022 alussa päiväkoti ja koulu 0-2-luokille. Asemakaavassa on myös varaus päivittäistavarakaupalle.

Isokuusesta on valmistunut ensimmäisenä pientalovaltaiset Harjanne ja Aurinkorinne. Tällä hetkellä rakennetaan Isokuusen keskusta-aluetta ja pohjoisosaa.

Asuntoyhtiöt alueella »

Rimmi

Vuoreskeskuksen välittömässä läheisyydessä on noin 800 asukkaan Rimmin alue. Asuinalueella on kerrostalo- ja pienkerrostalojen lisäksi kaupunkimaisia pientalokohteita.

Korttelit sijoittuvat selännekumpareiden lakialueille ja loiville rinteille. Maastoa myötäilevä kaupunkirakenne antaa Rimmin asuinalueelle oman leimansa. Myös Rimmi tarjoaa luonnonläheisyyttä ja hyvät ulkoilumahdollisuudet.

Rimmin koilliskulmaan toteutetaan vaiheittain Vuoreksen liikuntapuisto monipuolisine toimintoineen. Liikuntapuiston vierelle sijoittuu jätteiden putkikeräyksen koonta-asema.

Asuntoyhtiöt alueella »

Västinginmäki

Omakoti-, pien- ja kerrostaloista koostuvaksi 2300 asukkaan asuinalueeksi suunniteltu Västinginmäki sijoittuu Särkijärven pohjoispuolelle, sillan ja Lahdespohjan välille. Asuinalue rakennetaan Vuoreksen puistokadun molemmin puolin. Västinginmäen asemakaavoitus on vielä kesken.

Annisto

Lempäälän puolelle Koipijärven lähettyville sijoittuu Anniston alue, jonka omakoti- ja rivitalot rakentuvat parhaillaan. Anniston asemakaavaan voi tutustua Lempäälän kunnan verkkosivuilla