Jäte, vesi, sähkö ja tietoverkko

Vuoreksessa on panostettu tietoverkon nopeuteen ja laatuun. Alueen palveluyhtiön Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamassa valokuituverkossa tarjotaan jokaiseen asuntoon nopea 100/100 M:n yhteys.

Jätteiden keräys tapahtuu Vuoreksessa siististi maanalaisten putkien kautta. Putkijärjestelmä poistaa kiinteistöiltä jäteautot meluineen ja pakokaasuineen, eikä pihoilla tarvita isoja jätekatoksia. Järjestelmä on hygieeninen ja turvallinen, ja se vähentää energiantarvetta sekä ympäristövaikutuksia perinteiseen jätteenkuljetukseen verrattuna. Alueella on myös oma jäteasema sekä useita ekopisteitä.

Sähköjakelusta vastaa Tampereen Sähköverkko ja vesihuollosta Tampereen Vesi.