Isokuusen yleissuunnitelmaluonnos

Suunnittelu

Vuoreksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtia ovat mm. sekoittunut rakenne (asumista, palveluja ja työpaikkoja), monimuotoinen asuntokanta, kevyttä ja joukkoliikennettä tukeva yhdyskuntarakenne, yhteisöllisyys, kestävä kehitys ja edistykselliset ratkaisut. Tavoitteena on kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja viihtyisä ympäristö. Erilaiset suunnittelukilpailut, kehitysprojektit, laatukäsittely, kumppanuuskaavoitus sekä taideyhteistyö takaavat korkealaatuisen lopputuloksen.

Vuoreksessa on kehitetty kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen pohjaksi uudenlainen kumppanuuskaavoitusmalli. Tällä viitataan yhteistyöhön, jonka kaupunki aloittaa rakennusliikkeiden kanssa jo siinä vaiheessa, kun alueen asemakaavaa vasta luonnostellaan. 

Vuorekseen on laadittu laatutaso-ohje yhteistyössä asemakaavoituksen, katu- ja vihersuunnittelun kanssa kaupunkikuva-arkkitehdin johdolla. Rakennusliikkeiden suunnitelmat käsitellään laaturyhmässä, jonka hyväksyntä on edellytyksenä tontinluovutukselle ja rakennusluvalle.

Vuores on ollut mukana useissa hankkeissa, jotka ovat keskittyneet esimerkiksi yhteisöllisen ja ekotehokkaan asumisen sekä puurakentamisen kehittämiseen. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa TEKES, VTT, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto.

Vuoreksen suunnittelua ja rakentamista on johtanut vuosina 2002-2016 Tampereen kaupungin Vuores-projekti. Nyt Vuoreksen kehittäminen ja rakentaminen jatkuvat osana Tampereen kaupunkiorganisaation normaalia toimintaa.

Kaavoitus

Vuoreksen osayleiskaava on laadittu yhteisesti Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnan kesken. Osayleiskaava on ollut lähtökohta asemakaavoitukselle, muulle suunnittelulle ja rakentamiselle.

Vuoreksen osayleiskaavan on sittemmin korvannut Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040.

Tampereen kaupungin Oskari-karttapalvelussa on nähtävissä kootusti koko Vuoreksen alueen asemakaavat. Siirry palveluun tästä linkistä.

Asemakaavat liitteineen alueittain

Vuoreskeskus

Vuoreskeskuksen länsiosan asemakaava (8036) liitteineen »

Vuoreskeskuksen itäosan asemakaava (8038) liitteineen » (puistokadun vierusta)

Vuoreskeskuksen itäosan asemakaava (8162) liitteineen » (keskuspuiston vierusta)

Vuoreskeskuksen kaakkoisosan asemakaava (8161) liitteineen » (mm. koulukeskus ja keskuspuisto)

Virolainen

Virolaisen asemakaava (8037) liitteineen »

Mäyränmäki

Mäyränmäen asemakaava (7970) liitteineen »

Koukkuranta

Koukkurannan asemakaava (8263) liitteineen »

Isokuusi

Isokuusen yleissuunnitelman (8419) aineistot »

Isokuusen keskustan aloituskorttelien ja länsiosa Harjanteen asemakaava (8466) liitteineen »

Isokuusen itäisen asuinalueen Aurinkorinteen asemakaava (8349) liitteineen »

Isokuusen keskusta-alueen ja pohjoisosan asemakaava (8639) liitteineen »

Isokuusen itäisen keskusta-alueen kaava-aineistoa (8717) »

Isokuusen Särkijärven ranta-alueen kaava-aineistoa (8502) »

Rimmi

Rimmin asemakaava (8044) liitteineen »

Västinginmäki (Vuoreksen osayleiskaavassa, mutta asemankaavassa merkitty Lahdesjärven kaupunginosaan)

Västinginmäen asemakaava (8587) liitteineen »

Kehityshankkeita

 • Puurakentamisen edistämisohjelma 2016-2020 – suunnitelma
 • Talopaletti – Ratkaisumalleja urbaaniin pientaloasumiseen, 2016 (TTY, PTT)
 • RETU – Resurssitehokasta uusiutuvaa energiaa, 2016 (Ekokumppanit)
 • Kestävä kaupunki, Ekotehokkuuden edistämisen konseptit ja työkalut Tampereen kaupungin maankäytön suunnittelussa (Tampereen kaupunki, SEWCO) 2016
 • nZEB Hankeosaaminen, 2016 (TAMK) 2016
 • Asuntomessutalojen energiakulutusselvitys, 2014 (TAMK, Ekokumppanit)
 • Isokuusen ekotehokkaan puukaupungin kehityshanke, 2013 (TEKES, Finnish Wood Research, ECO2)
 • Kasvatusta kestävään elämäntapaan Vuoreksessa, 2013 (TYo)
 • MONIKKO – Monimuotoisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit, 2012 (TTY)
 • Ecodrive, Ekotehokkaasti uudistuva yhdyskunta, 2011 (VTT, TEKES)
 • Urban development projects – successes and lessons learnt, 2010 (TAMK)
 • UseIn, User Involvement in Service Innovations, 2010 (TEKES, TYo, VTT)
 • INTELCITIES 2009 (EU/IST, useita partnereita, mm: Manchester, Marseille, Siena, Firenze, Helsinki, VTT, Nokia, Roma, Leicester, Dresden, University of Salford, Torino, Deloitte, TAIK, Cisco)
 • Europan 10, Kansainvälinen kilpailu nuorille arkkitehdeille, 2010
 • Beyond Vuores, Kumppanuuskaavoitus aluerakentamisessa, 2007 (VTT, TEKES Sarateknologiaohjelma)
 • Hyvä asuminen 2010, 2006 (Suomen Kiinteistöliitto, Rakennustietosäätiö, Tekes, Tampereen vuokratalosäätiö, Uponor, Suomen Kuntaliitto, Skanska,
 • Finnforest, TTY, VTT, Ympäristöministeriö, Vuokralaisten Keskusliitto)
 • Langaton Vuores: Vuoreksen kaupunginosan ICT-rakentamisen laatumäärittely ja suunnitteluohje, 2006 (TTY) 
 • ECOCITY, 2005 (EU 5th Framework Program) 

Suunnittelukilpailuja

 • Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke
 • Vuoreskeskuksen itäosan toteutus
 • Melusuojauksia koskeva taidekilpailu
 • Liikekeskuskorttelin tontinluovutuskilpailu
 • Vuoreskeskuksen länsiosan toteutus
 • Koulukeskuksen ideakilpailu
 • Mäyränmäen korttelikilpailu
 • Särkijärven sillan suunnittelukilpailu
 • Keskustan arkkitehtikilpailu