Käyttöehdot

Vuores.fi-portaalin käyttäjien on noudatettava seuraavia sääntöjä.

Portaalissa ei saa:

 • Kehottaa ketään rikokseen tai väkivaltaan
 • Käyttää rasistista tai muuten toisille ihmisille vahingollista tai haitallista kieltä
 • Esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
 • Julkaista viestiä, jossa on pelkkä linkki
 • Hyökätä toisia käyttäjiä vastaan tai uhkailla toisia käyttäjiä
 • Esittää asiattomia ja loukkaavia kommentteja muista käyttäjistä
 • Esittää perättömiä väitteitä
 • Linkittää sivuille tai tiedostoihin, jotka sisältävät ihmisiin tai eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa
 • Kirjoittaa, kuvata tai linkittää pornografista tekstiä, kuvia tai videoita
 • Tarjota tai tiedustella seksipalveluita
 • Antaa vääriä tietoja rekisteröitymisen yhteydessä
 • Julkaista muiden yhteystietoja kuten osoitetta, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta
 • Yrittää selvittää muiden käyttäjien käyttäjätunnuksia tai salasanoja
 • Häiritä tai estää portaalin tai portaalin käyttäjien toimintaa
 • Käyttää tekijänoikeuksin suojattua materiaalia ja kopioida suoraa tekstiä muista julkaisuista
 • Myydä, ostaa tai kierrättää laittomia piraattikopioita tai väärennettyjä merkkituotteita
 • Markkinoida tai mainostaa tuotetta tai käyttää portaalia kaupallisiin tarkoituksiin ilman portaalin ylläpitäjän lupaa
 • Rikkoa tai yllyttää muita rikkomaan Suomen lakia

Säännöt kuvien lisäämiseen:

 • Sinulla täytyy olla kuvan tekijänoikeudet tai lupa käyttää kuvaa
 • Jos kuva ei ole otettu julkisella kaikille avoimella paikalla, kaikilta kuvassa esiintyviltä henkilöiltä täytyy olla lupa kuvan julkaisemiseen
 • Julkisella paikallakaan otettua kuvaa ei saa julkaista, jos se loukkaa kuvattavan yksityisyyttä tai jos kuvattava julkaisemisen nimenomaisesti kieltää
 • Pornografisia tai seksuaalisesti vihjailevia, väkivaltaisia tai muuten asiattomia kuvia ei saa lisätä

Säännöt linkkien lisäämiseen:

 • Portaaliin ei saa lisätä linkkejä pornografisille tai väkivaltasivustoille, rasistisille propagandasivustoille tai haittaohjelmia tai viruksia sisältäville sivuille

Käyttäjätunnus ja nimimerkki

 • Käyttäjätunnuksen tulee olla pituudeltaan vähintään 4 merkkiä
 • Tunnuksen ja nimimerkin valinnassa täytyy noudattaa hyviä tapoja
 • Tunnus tai nimimerkki ei saa sisältää karskia kieltä tai pornografisia tai rasistisia viittauksia
 • Tunnus ei saa olla sähköpostiosoite tai puhelinnumero
 • Tunnuksen on hyvä olla eri kuin muissa palveluissa käyttämäsi tunnus

Salasana

 • Merkkejä on hyvä olla vähintään kahdeksan
 • Salasanassa ei tule käyttää selkokielisiä sanoja tai niiden johdannaisia
 • Salasanassa on hyvä yhdistää isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita ja välimerkkejä
 • Älä käytä portaalissa käyttämääsi salasanaa muissa palveluissa

Rekisteröityminen

Ainoastaan luonnollisella tai olemassa olevalla oikeushenkilöllä on oikeus rekisteröityä käyttäjäksi. Rekisteröitymisen edellytyksenä on vähintään 13 vuoden ikä. Käyttäjän tulee antaa ja pitää omat käyttäjätietonsa paikkansapitävinä ja ajantasaisina. Käyttäjä ei saa esiintyä toisena henkilönä.

Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa (eli tunnistautumistietonsa) huolellisesti siten, että ne eivät joudu toisten tietoon. Käyttäjä vastaa kaikista hänen tunnistautumistiedoillaan tehdyistä toimista, vaikka kyse olisi oikeudettomasta käytöstä.

Mikäli tunnistautumistiedot ovat joutuneet toisten tietoon, käyttäjän on välittömästi muutettava tunnistautumistietonsa ja ilmoitettava asiasta portaalin ylläpitäjälle. Portaalin ylläpito ei milloinkaan ota yhteyttä tiedustellakseen käyttäjän salasanaa.

Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän on annettava suostumuksensa portaalin käyttäjärekisterin tietosuojaselosteen mukaiseen tietojen käsittelyyn.

Vastuut ja oikeudet

Vuores.fi-portaalin ylläpitäjä ei vastaa käyttäjien portaaliin tuottamasta sisällöstä (kuten kuvista, ladatuista dokumenteista, tavara- ja palveluilmoituksista, keskusteluista ja mielipiteistä). Portaalin ylläpito valvoo, tarkistaa ja seuloo käyttäjien tuottamaa sisältöä satunnaisesti.

Käyttäjät vastaavat itse toiminnastaan sekä tuottamastaan sisällöstä huomioiden nämä ohjeet. Käyttäjä vastaa kaiken tuottamansa sisällön tarvittavasta varmuuskopioinnista. Kaikki oikeudet tuotettuun sisältöön jäävät käyttäjälle. Käyttäjä kuitenkin antaa portaalin ylläpitäjälle oikeudet hyödyntää maksutta portaaliin tuottamaansa sisältöä portaalin markkinoinnin yhteydessä.

Portaali pyritään pitämään jatkuvassa käytössä. Portaalin ylläpitäjä ei kuitenkaan takaa portaalin tai sen osan häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta.

Portaalin ylläpitäjä pyrkii huolehtimaan siitä, että portaali täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Portaalin ylläpitäjä ei kuitenkaan vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten käyttäjälle aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan laitteen suojauksesta.

Sääntöjen rikkominen

Jos käyttäjä rikkoo portaalin sääntöjä, voi ylläpito puuttua tilanteeseen. Keinoja ovat esimerkiksi kirjoituseston asettaminen sekä käyttäjän poistaminen. Käyttäjien tuottama sisältö portaaliin säilyy arkistoissa voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

Portaalin ylläpitäjällä on velvollisuus voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti luovuttaa käyttäjien tiedot poliisille. Tiedot luovutetaan myös poistetusta sisällöstä. Kaikki käyttäjään liitetyt rekisteritiedot ovat viranomaisten saatavilla virallisen tutkinnan yhteydessä.