keskuspuisto

Keskuspuisto

33870 Tampere

Laajan keskuspuiston rakentaminen on vielä osittain kesken. Keskuspuiston seikkailuhenkinen leikkipaikka sijoittuu Vuoreksen koulukeskuksen itäpuolelle.

Puistossa käsitellään Vuoreksen sade- ja valumavesiä eli hulevesiä luonnonmukaisella tavalla. Keskuspuiston suunnitelma on saksalaisen Atelier Dreiseitlin käsialaa. Puiston kävelyreittien varrella on hulevesialtaita, vesiuomia ja tulvaniittyjä. Reiteille sijoitetaan myöhemmin myös taideaukioita.