keskuspuisto syksyllä

Luonto ja puistot

Vehreästä Vuoreksesta löytyy reheviä lehtipuuvaltaisia metsiä pienine järvineen ja kattavine ulkoilureitteineen. Vuores rakennetaan maastoon sopeuttaen. Arvokkaimmat kohteet jätetään luonnontilaisiksi, kuten Koukkujärven ranta-alue, jossa elää rauhoitettu lummelampikorento.

Koko kaupunginosan läpäisee puistovyöhyke. Keskeisin viheralue, vuoreslaisten yhteinen olohuone, on laajalle ulottuva keskuspuisto hulevesialtaineen. Asuinalueiden yhteyteen on rakennettu pienempiä puistoja sekä useita hyvin varusteltuja leikkipuistoja.

Viherpeukaloille on rakennettu viljelypalstoja ja korotettuja viljelyaltaita. Laajassa koirapuistossa on omat aitaukset pienille ja isoille koirille.

Puistot Vuoreksessa