Vuores Palvelu Vuores Palvelu Oy on Tampereen Vuoreksen kaupunginosan palveluyhtiö.

Ilmoittautuminen Vuores Palvelu Oy:n yhtiökokoukseen

Alla olevalla lomakkeella voi ilmoittautua Vuores Palvelu Oy:n yhtiökokoukseen.

Aika: Keskiviikko 24.5.2023 klo 16.00
Paikka: Vuores Palvelu Oy:n toimitilat, Vuoreksen puistokatu 94, liikehuoneisto 1-2, 33870 Tampere

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Mikäli kokoukseen ilmoittautuvalla ei ole asemaan perustuvaa oikeutta edustaa osakasta, hänen on esitettävä tai toimitettava päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta. Osallistuttaessa etäyhteydellä valtakirja pyydetään toimittamaan sähköpostilla etukäteen osoitteeseen reetta.hynynen@vuores.fi.

Ilmoittautuneille toimitetaan ennen kokousta tarkemmat ohjeet osallistumiseen ja mahdolliseen äänestämiseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Mahdollinen äänestäminen toteutetaan sähköisesti, joten toimitiloissa kokoukseen osallistuvien toivotaan ottavan mukaan oman älypuhelimen tai muun internetyhteyttä hyödyntävän laitteen.

Osakasta edustavalla henkilöllä on kokouksessa
Osakasta edustava henkilö osallistuu kokoukseen
Ilmoittautuneen yhteystiedot saa lisätä Vuores Palvelu Oy:n osakasrekisteriin myöhempää yhtiötä koskevaa tiedotusta varten