Vuores Palvelu Vuores Palvelu Oy on Tampereen Vuoreksen kaupunginosan palveluyhtiö.

10-vuotistarkastus

Vuores Palvelu Oy tarjoaa osakastaloyhtiöilleen 10-vuotistarkastusta yhteistyökumppaninsa Sitowise Oy:n kanssa.

Taloyhtiön 10-vuotistarkastuksessa etsitään rakennusvirheitä, puutteita ja laatupoikkeamia, joista myyjä voi olla lain mukaan vastuussa ennen kuin myyjän 10-vuotinen vastuu päättyy. Tarkastus koskee virheitä, joita tyypillisesti ei ole voitu huomata vastaanottotarkastuksessa, vuositarkastuksessa tai normaalissa asuinkäytössä.

”YSE98 30 §: Vastuu takuuajan jälkeen
Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästäkin vastuustaan urakoitsija on vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut rakennuskohteen vastaanottamisesta tai, mikäli vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin rakennuskohde on otettu käyttöön.

Valmistelevat työt

Ennen tarkastusta tarkastaja tutustuu kohteen tietoihin, joita ovat esimerkiksi tilaajan toimittamat asiakirjat, aikaisemmat reklamaatiot sekä taloyhtiön korjaushistoria. Tarkastaja tiedottaa tarkastuksista asukkaille / osakkaille ja järjestää asukaskyselyn, jonka kautta selvitetään mahdollisia laatupoikkeamia asuinhuoneistossa.

Rakennustekninen tarkastus

Rakennusteknisen katselmuksen suorittaa ammattitaitoinen tarkastaja. Arvioinnin perusteena käytetään mm. rakennustyön yleisiä laatuvaatimuksia ja rakentamismääräyksen mukaista rakennustapaa.

Tarkastaja käy rakennuksen läpi sellaisten virheiden varalta, joista myyjä voi olla vastuussa ja joita tyypillisesti ei ole voitu huomata vastaanottotarkastuksessa, vuositarkastuksessa tai normaalissa asuinkäytössä.

10-vuotistarkastus on silmämääräisesti toteutettava tarkastus, joka ei sisällä rakenneavauksia. Tarkastuksen perusteella annetaan suositus erikseen tilattaviin lisätutkimuksiin, jos on syytä epäillä rakennusvirheitä.

Ulkovaipan rakenteista tarkastetaan vesikatto, yläpohja, mahdollinen alapohjan ryömintätila, ulkoseinät, parvekkeet, ikkunat ja ulko-ovet siinä laajuudessa, kun se ilman henkilönostinta on
mahdollista. Lisäksi tarkastetaan visuaalisesti perustukset ja runkorakenteet.

Tarkastuksen piiriin kuuluvat myös tekniset tilat, yleiset / yhteiset tilat ja piha-alue.

Perushintaan sisältyy lisäksi tilaajan osoittaman 4 asunnon pistokoetarkastus, joissa tarkastellaan asuntojen rakenteita. Pesuhuoneissa ja WC-tiloissa tehdään pistokoeluonteisesti
laatoitusten kopokartoituksia ja pintakosteusmittauksia.

Raportointi

Tilaajalle toimitetaan tarkastuksen jälkeen sähköisessä muodossa olevat raportit, jotka sisältävät virhe- ja puutelistaukset tarvittavine valokuvineen.

Hinta

Yllä mainitun rakennusteknisen tarkastuksen hinta on 1699 €, sis. alv (1370 € + alv 24 %).

Lisätyöt

Kysy lisää tarkastuksen yhteyteen tilattavista töistä:

  • LVI- ja sähkötarkastukset aikaveloitusperusteisesti 93 €/h, sis. alv (75 €/h + alv 24 %), sisältö ja laajuus sovitaan erikseen
  • Ehdotus 0-5 vuoden sisällä tehtäville hoito- ja kunnostamistoimenpiteille 1000-2000€ + alv, sisältää myös LVI- ja sähköjärjestelmien toimenpide-ehdotukset kuvallisen raportin muodossa.
  • Asuntokohtaiset tarkastukset kaikkiin asuntoihin erillisen tarjouksen mukaan
  • Muut lisätyöt, esim. mahdollisen reklamaation teko ja jälkitarkastukset aikaveloitusperusteisesti 93 €/h, sis. alv (75€ + alv 24 %)