Vuores Palvelu Vuores Palvelu Oy on Tampereen Vuoreksen kaupunginosan palveluyhtiö.

Rakennustyön tarkkailijapalvelu

Vuores Palvelu Oy tarjoaa osakastaloyhtiöilleen rakennustyön tarkkailijapalvelua yhteistyökumppaninsa Sitowise Oy:n (konsultti) kanssa.

Alussa ammattitaitoinen tarkkailijakonsultti tutustuu kohteen suunnitelmiin (piirustukset, rakennustyöselostukset jne.) ja hankkeessa laadittuihin muihin asiakirjoihin siinä laajuudessa kuin toimenkuva sitä edellyttää. Havaitsemistaan mahdollisista puutteista ja/tai ristiriitaisuuksista suunnitelmissa ja muissa asiakirjoissa tarkkailija informoi tilaajaa.

Rakennustyön aikana tarkkailija suorittaa kohdekohtaisesti ennalta sovitun määrän tarkkailukäyntejä kohteessa. Tarvittaessa yhteisestä sopimuksesta käyntien määrää voidaan lisätä. Rakennustyön tarkkailijan tehtävänä on turvata osakkeenomistajien valvontaoikeus ja puuttua virheisiin rakentamisen aikana välittömästi niitä havaitessaan. Tarkkailukäynneillä seurataan rakentamisaikataulun toteutumista, työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta ja sitä, että rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailija osallistuu myös työmaakokouksiin ja valvoo siellä ostajien etua.

Tarkkailija osallistuu tarvittaessa viranomaiskatselmuksiin sekä urakoitsijalle kuuluvien laadunvalvontakokeiden suoritustilaisuuksiin. Tarkkailija osallistuu tarvittaessa vastaanottotarkastuksiin sekä ennalta sovitun korvauksen mukaisesti myös mahdollisiin jälkitarkastuksiin. 

Tarkkailijakonsultti dokumentoi havaintonsa valvontakäynneillä mm. valokuvin. Erityisen tärkeää on dokumentoida huolellisesti pintarakenteiden alle peittyvät rakenteet kuten salaojat, lämmön- ja vedeneristeet jne. Rakennustyön tarkkailija laatii jokaisesta tarkkailukäynnistään kuvallisen raportin. Raportti sisältää katsauksen työmaan tilanteesta, työmaakierroksen aikana todetuista asioista sekä kuvia työmaatöiden etenemisestä. Lisäksi tarkkailija tiedottaa työmaalla tekemistään havainnoista sovitusti osakkaille.

Tarkkailijapalvelun hinnoittelu

1) Suunnitelmiin ja asiakirjoihin perehtyminen 682 €, sis. alv 24 %
2) Työsuorituksen valvontatehtävät 744 €/kk, sis. alv 24 %

Hinta sisältää:

  • Suunnitelmiin ja asiakirjoihin perehtymisen
  • Matkakulut ja kaikki työnantajalle kuuluvat velvollisuudet
  • Valvontakäynnit kohteella aina tarvittaessa, kuitenkin min. 2 kertaa kuukaudessa (laskettu 8 h/kk)
  • Katselmukset
  • Vastaanottotarkastus ja sen mahdolliset jälkitarkastukset

Erillishinta muista tehtävistä on 93 €/h, sis. alv 24 %