Vuores Palvelu Vuores Palvelu Oy on Tampereen Vuoreksen kaupunginosan palveluyhtiö.

Vuositakuukorjausten ennakkotarkastus

Vuores Palvelu Oy tarjoaa osakastaloyhtiöilleen vuositakuuseen liittyvää ennakkotarkastuspalvelua yhteistyökumppaninsa Sitowise Oy:n (konsultti) kanssa. 

Ennen rakennusliikkeen suorittamia vuositakuukorjauksia uudisrakennuksen puutteet on syytä selvittää mahdollisimman tarkoin. Yhtiön asukkaiden laatimien puutelistojen tueksi myös ammattilaisen suorittama tarkastus on tarpeen. Puutteet ja viat on syytä tuoda rakennusliikkeen tietoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Havaitsemattomat puutteet jäävät taloyhtiön vastuulle ja tuleviksi kustannuksiksi.

Tarkastuksen tarkoituksena on tarjota tilaajalle tarkka ja puolueeton näkemys rakennuksen kunnosta sekä listata mahdolliset puutteet ja viat sekä rakennusvirheet.

Tarkoituksena on havaita vikoja, joita päivittäin kiinteistöä käyttävät eivät välttämättä itse havaitse. Tarkastuksilla tulee usein esille myös vikoja, jotka saattavat aiheuttaa suurempia ongelmia, mikäli niitä ei hoideta ajoissa kuntoon. Tarkastukset suorittaa ammattitaitoiset tarkastajat, ja arvioinnin perusteena käytetään mm. rakennustyön yleisiä laatuvaatimuksia.

Vuositakuukorjausten ennakkotarkastusten toimitusaika on maksimissaan 4 viikkoa tilauksesta.

Rakennusteknisen tarkastuksen sisältö ja hinta

  • Ennen tarkastusta konsultti tutustuu kohteeseen dokumenttien avulla, käy tarvittaessa kohteessa sekä järjestää asukaskyselyn ja -tiedottamisen. 
  • Ammattitaitoiset tarkastajat suorittavat huoneistoissa taloyhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuulla olevien rakenteiden, pintojen ja kalusteiden, vesijohto- ja viemäriasennusten sekä lattiakaivojen tarkastuksen. Pesuhuoneissa ja WC-tiloissa tehdään laatoitusten kopokartoitus, pistokoeluonteisesti pintakosteusmittauksia, visuaalinen lattiakallistusten tarkastelu ja tarkastetaan, ovatko kynnykset sekä märkätilan oven ja kynnyksen välinen tuuletusrako niistä annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisia (RakMK C2).
  • Ulkovaipan rakenteista tarkastetaan vesikatto, yläpohja, mahdollinen alapohjan ryömintätila, ulkoseinät, parvekkeet, ikkunat ja ulko-ovet siinä laajuudessa, kun se ilman henkilönostinta on mahdollista. Lisäksi tarkastetaan visuaalisesti perustukset ja runkorakenteet.
  • Tarkastuksen piiriin kuuluvat myös tekniset tilat, yleiset / yhteiset tilat ja piha-alue.
  • Tilaajalle toimitetaan tarkastuksen jälkeen sähköisessä muodossa olevat raportit, jotka sisältävät puute- ja vikalistaukset tarvittavine valokuvineen.
  • Rakennusteknisen tarkastuksen perushinta on 1395 € sekä lisäksi 49,60 €/asunto, sis. alv. (1125 € + 40 €/asunto + alv 24 %)

Lisäpalveluna tarjottavat tarkastukset

  • LVIA-tekninen tarkastus sisältää lämmitys-, ilmanvaihto- ja automaatiojärjestelmien tarkastuksen sekä rakennusteknisen tarkastuksen ulkopuolelle jäävän osuuden vesijohto-, viemäri- ja vesikalusteasennuksista. Tarkastuksessa tehdään myös pistokoeluonteisesti ilmanvaihtomäärien, käyttöveden virtaamien, huonelämpötilojen ja paine-erojen (ulkovaipan yli) mittauksia.
  • Sähkötekninen tarkastus sisältää kokonaisvaltaisen sähkö- ja telejärjestelmien tarkastuksen. Tarkastuksessa tehdään myös pistokoeluonteisesti mittausteknisiä toimenpiteitä huoneistoissa virta-arvojen ja jännitetasojen määräysten mukaisuuden sekä vikavirtasuojakytkimien toimivuuden selvittämiseksi. Yleisistä tiloista mitataan valaistusvoimakkuustasoja.
  • LVIA- ja sähkötekniset tarkastukset tehdään aikaveloitusperusteisesti 93 €/h, sis. alv. (75 €/h + alv 24 %) + matkakulut. Työ voidaan tehdä myös soveltuvin osin ja työstä voidaan antaa kustannusarvio.