Taloyhtiöiden hallitusten viestintäkanava

Vuores Palvelun osakasbrunssilla keväällä 2022 ilmeni kiinnostusta taloyhtiöiden hallitusten keskinäiselle yhteydenpidolle yhteisen viestintäkanavan kautta.

Alla olevalla sähköisellä lomakkeella kartoitetaan tarkemmin kiinnostusta viestintäkanavaan ja sen muotoon. Riippuen valituksi tulevasta kanavasta, sen ylläpitäjänä voi toimia joku taloyhtiöiden edustajista tai tarvittaessa Vuores Palvelu. Vuores Palvelu voi joka tapauksessa toimia kanavan aloittajana, vaikka ei ylläpitäjäksi/kanavan jäseneksi jäisikään.

Kanava on ajateltu lähtökohtaisesti Vuoreksen taloyhtiöiden hallitusten jäsenten (tai vain puheenjohtajien) väliseksi kanavaksi, jossa voi esimerkiksi käydä vertaistuellisia keskusteluja tai pyytää yhteydenottoa naapuritaloyhtiön edustajalta.

Jos viestintäkanavaan ilmaantuu tarpeeksi kiinnostusta ja se toteutetaan, asiasta ilmoitetaan vastanneille ja muille taloyhtiöiden hallitusten edustajille.

Kartoitus taloyhtiöiden hallitusten viestintäkanavasta


Vastaajan yhteystiedot voidaan lisätä Vuores Palvelu Oy:n osakasrekisteriin yhtiön myöhempää tiedostusta ja yhteydenpitoa varten?
Haluan olla mukana Vuoreksen taloyhtiöiden hallitusten yhteisessä viestintäkanavassa
Seuraavista kanavista koen parhaimmaksi viestintämuodoksi
Voit valita useamman vaihtoehdon.
Toivon, että kanavan jäseninä olisivat
Jos viestintäkanava toteutetaan, olen kiinnostunut toimimaan sen ylläpitäjänä