Vuoreksen taloyhtiöiden yhteiskilpailutukset

Vuores Palvelu Oy:n osakkaina Vuoreksen taloyhtiöt voivat Vuores Palvelun välityksellä yhdessä kilpailuttaa tarvitsemansa hankinnan: palvelun, tuotteen tai rakennustyön.

Yhteiskilpailutuksella on tarkoitus saavuttaa ns. massahyötyä, eli mitä useampi taloyhtiö kilpailutukseen osallistuu, sitä edullisemmin yksittäinen taloyhtiö voi palvelun tai tuotteen saada. Vuores Palvelu toimii vain kilpailuttajana – varsinaiset sopimukset solmitaan taloyhtiöiden ja tarjoajan välillä.

Yhteiskilpailutuksia voidaan toteuttaa kahdella tavalla:

  1. Kaikki osallistujat sitoutuvat hankkimaan palvelun tai tuotteen kilpailutuksen voittaneelta tarjotulla hinnalla (tai päättävät olla hyväksymättä mitään tarjousta). Tämä tapa johtaa yleensä parempaan kilpailutuksen lopputulokseen ja edullisempiin hintoihin.
  2. Osallistuminen ei vielä sido taloyhtiötä hankintaan, vaan taloyhtiö voi omalta osaltaan tehdä päätöksen hankinnasta vasta kilpailutuksen tuloksen selvittyä.

Jos yhteiskilpailutus johtaa taloyhtiön osalta hankintaan kilpailutuksessa voittaneen kanssa, taloyhtiö maksaa Vuores Palvelulle pienen korvauksen kilpailutuksen suorittamisesta. Korvauksen taso riippuu kilpailutuksen valmistelutyön laajuudesta ja osallistuvien taloyhtiöiden määrästä, ja siitä sovitaan ennen kilpailutuksen aloittamista.

Tarjoushinnat voidaan kysyä taloyhtiökohtaisesti tai esimerkiksi yksikkökohtaisesti, riippuen kilpailutettavasta palvelusta tai tuotteesta. Kilpailutettavan hankinnan sisältö määritellään osallistuvien taloyhtiöiden tarpeiden mukaisesti.

Yhteiskilpailutus toteutetaan, mikäli tarpeeksi moni taloyhtiö ilmoittautuu osallistuvansa kilpailutukseen.

Kartoitus taloyhtiöiden kiinnostuksesta yhteiskilpailutuksiin


Alla olevalla kyselyllä kartoitetaan Vuoreksen taloyhtiöiden kiinnostusta osallistua jonkin palvelun tai tuotteen yhteiskilpailutukseen yllä mainituilla periaatteilla. Kyselyyn vastaaminen ei sido taloyhtiötä mihinkään.


Mikäli kyselyn pohjalta ilmenee tarpeeksi kiinnostusta, Vuores Palvelu on yhteydessä kiinnostuneisiin taloyhtiöihin hankinnan sisällön ja kilpailutusprosessin tarkempaa määrittelyä varten.


Yhteystiedot

Voidaanko yhteyshenkilön tiedot lisätä Vuores Palvelu Oy:n osakasrekisteriin yhtiön myöhempää tiedostusta varten?(Pakollinen)

Sähköautojen lataus

Voit valita useamman vaihtoehdon.

Onko taloyhtiöllä kiinnostusta hankkia
Esim. onko pysäköintipaikoilla jo lämmitystolpat, minkälainen kaapelointi lämmitystolpille on, mahdollistaako taloyhtiön nykyinen sähköliittymä ja sähkökeskus latausinfrojen toteutuksen?

Turvallisuuspalvelut

Voit valita useamman vaihtoehdon.

Onko taloyhtiöllä kiinnostusta hankkia

Jäähdytysratkaisut

Voit valita useamman vaihtoehdon.

Onko taloyhtiöllä kiinnostusta hankkia

Lumen poiskuljetus

Onko taloyhtiöllä kiinnostusta hankkia lumen poiskuljetus yhteistilauksena?
Palvelussa pihan lumenkasauspaikoille mahtumattomat lumet kuljetetaan lumenkaatopaikalle yhteisesti tilattuna eikä oman huoltoyhtiön kautta. Palvelun yhteiskilpailutus voidaan tehdä runsaslumisina talvina.

Muut hankinnat


Sitoutuminen kilpailutukseen

Jos taloyhtiö osallistuisi yhteiskilpailutukseen, kumpaa menettelytapaa se suosisi?

Avoin palaute ja lisätiedot

Alla voi esimerkiksi antaa lisätietoja taloyhtiön arvioidusta tarpeesta koskien jotain yhteiskilpailutettavaa palvelua tai tuotetta.