Vuoreksen taloyhtiöiden yhteiskilpailutukset

Vuores Palvelu Oy:n osakkaina Vuoreksen taloyhtiöt voivat Vuores Palvelun välityksellä yhdessä kilpailuttaa tarvitsemansa palvelun, tuotteen tai rakennustyön.

Yhteiskilpailutuksella on tarkoitus saavuttaa ns. massahyötyä, eli mitä useampi taloyhtiö kilpailutukseen osallistuu, sitä edullisemmin yksittäinen taloyhtiö voi palvelun tai tuotteen saada. Vuores Palvelu toimii vain kilpailuttajana – varsinaiset sopimukset solmitaan taloyhtiöiden ja tarjoajan välillä.

Osallistuminen ei vielä sido taloyhtiötä tekemään sopimusta kilpailutuksen voittajan kanssa taloyhtiölle tarjotulla hinnalla, vaan päätöksen voi tehdä kilpailutuksen tuloksen selvittyä. Jos yhteiskilpailutus johtaa taloyhtiön osalta sopimukseen kilpailutuksessa voittaneen kanssa, taloyhtiö maksaa Vuores Palvelulle ennalta sovitun korvauksen kilpailutuksen suorittamisesta.

Tarjoushinnat voidaan kysyä taloyhtiökohtaisesti tai esimerkiksi yksikkökohtaisesti, riippuen kilpailutettavasta palvelusta tai tuotteesta. Kilpailutettavan hankinnan sisältö määritellään osallistuvien taloyhtiöiden tarpeiden mukaisesti.

Yhteiskilpailutus toteutetaan, mikäli tarpeeksi moni taloyhtiö ilmoittautuu osallistuvansa kilpailutukseen.

Keväällä 2023 toteutettu kysely taloyhtiöiden kiinnostuksesta yhteiskilpailutuksiin on päättynyt. Vuores Palvelu on yhteydessä kyselyyn vastanneisiin.