Vuores-verkko Vuores Palvelu Oy on Tampereen Vuoreksen kaupunginosan palveluyhtiö.

Käyttösäännöt

Vuores-verkkoon kytketyissä kiinteistöissä on tarjolla Vuores Palvelu Oy:n ja sen kilpailuttaman operaattorin toimittama nopea ja tasalaatuinen tietoverkkoyhteys (palvelu).

Palvelun käyttö edellyttää käyttäjältä rekisteröitymistä operaattorin toimittamaan palveluun sekä Vuores-verkon käyttösääntöjen noudattamista. Käyttösääntöjen tavoitteena on mahdollistaa palvelun sujuva, häiriötön ja tasapuolinen käyttö. Kun näitä sääntöjä noudatetaan, palvelee tietoverkko koko Vuoreksen alueen asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla, juuri silloin ja sillä tavoin kun kukin palvelua tarvitsee.

Seuraavassa on kuvattu tärkeimmät säännöt palvelun käytölle:

 • Palvelua ei saa käyttää lainvastaiseen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan;
 • Palvelun kautta ei saa välittää ei-toivottua aineistoa (esim. roskaposti) eikä aineistoa joka loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia;
 • Käyttäjän on pyrittävä estämään luvattoman käytön mahdollisuus;
 • Käyttäjä vastaa omista päätelaitteistaan ja niiden tietoturvasta, toimivuudesta, tekemistään asetuksista ja käytöstä sekä omissa tiloissa tapahtuvista kytkennöistä;
 • Palvelun käyttötavasta tai käyttäjän vastuulla olevasta laitteesta ei saa aiheutua haittaa tai häiriöitä
  • Vuores-verkossa oleville laitteille
  • yleiselle tai kolmannen osapuolen käytössä olevalle viestintäverkolle
  • tietoverkkoyhteyksien käytölle
  • muille käyttäjille;
 • Käyttäjä ei saa tarkkailla verkkoliikennettä tai yrittää selvittää muiden käyttäjien käyttäjätunnuksia, salasanoja tai
  viestiliikennettä;
 • Käyttäjä ei saa estää muita käyttämästä Vuores-verkkoa.

Operaattori voi lainsäädännöllisistä tai tietoturvasyistä puuttua palvelun poikkeukselliseen tai väärinkäyttöön rajoittamalla palvelua tai sulkemalla sen, kunnes käyttäjä korjaa sulkemisen tai rajoittamisen perusteena olleen syyn.