Vuores-verkko Vuores Palvelu Oy on Tampereen Vuoreksen kaupunginosan palveluyhtiö.

Ohjeita yhteyden jakamiseen

Tämä ohje on tarkoitettu niille Vuores-verkon käyttäjille, jotka asuvat taloyhtiöissä (kerros- tai rivi- tai ketjutaloissa) ja joiden sisäverkossa käytetään ethernet-tekniikkaa (suurin osa Vuoreksen kiinteistöistä).

Huomioithan, että alla esitetyt kuvat ovat esimerkinomaisia, eivätkä niissä esiintyvät komponentit ja merkintätavat välttämättä vastaa huoneistosi tilannetta. Noudata aina laitteiden mukana tulleita ohjeita. Vuores Palvelu ei vastaa virheellisten kytkentöjen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Jos olet epävarma oikeista laitteista tai kytkennöistä, kannattaa tilata laite ja/tai asennuspalvelu
tietoverkon operaattorin asiakaspalvelusta.

Huolehdi myös, että päätelaitteissa on ohjelmistopalomuuri ja virustorjuntaohjelma. Ohjelmistopalomuuri on erityisen tärkeä, jos käytät yhteyttä ilman reitittimen välitystä.

Huoneistojakamo ja tietoverkkorasiat

Vuores-verkon yhteys on kytketty huoneistossasi sijaitsevaan huoneistojakamoon. Tämä on yleensä sähkökaapin yhteydessä tai erillinen pieni peltikaappi. Jakamon sisällä on ristikytkentäpaneeli.
Tietoverkkoyhteys tulee huoneistojakamossa yhteen nousuporttiin (nimetty usein nousuksi, jakamoksi, dataksi tai atk:ksi). Lisäksi ristikytkentäpaneelissa on portteja, joiden numerot täsmäävät eri huoneissa olevien tietoverkkorasioiden numeroihin. Yhteys on käytettävissä siitä rasiasta, jota vastaavaan porttiin on kytketty nousuportista tuleva verkkokaapeli.

Jos haluat vaihtaa käytössä olevaa tietoverkkorasiaa, kytke nousuportista tuleva kaapeli haluttua rasiaa vastaavaan porttiin. Mikäli ristikytkentäpaneeliin ei ole merkitty, mitä rasioita paneelissa olevat portit vastaavat, täytyy oikeat portit selvittää testaamalla.

Ristikytkentäpaneeli

Yhteyden jakaminen

Suositeltavin tapa jakaa yhteyttä usealle päätelaitteelle (kuten tietokone, tabletti, puhelin ja televisio) on hankkia langattomalla tukiasemalla ja palomuurilla varustettu ethernet-reititin. Tällaisella reitittimellä saat jaettua yhteyden niin langattomasti kuin verkkokaapeleita käyttäen, parannat tietoturvaa ja voit muodostaa huoneiston verkkolaitteiden välisen kotiverkkoyhteyden.

Varmimmin Vuores-verkossa toimivan reitittimen saa hankittua operaattorilta. Jos kuitenkin haluat ostaa reitittimen muualta, varmista, että reititin soveltuu ethernet-tekniikalla toteutetun yhteyden jakamiseen. Reititintä valitessa kannattaa kiinnittää huomio mm. suorituskykyyn ja tukiaseman kantavuuteen.

Reitittimen voi asentaa sekä huoneessa olevaan käyttöön otettuun tietoverkkorasiaan että huoneistojakamoon. Alla olevissa esimerkeissä on käytetty reititintä, jossa on langaton tukiasema sekä neljä LAN-porttia, eli sen avulla voi kytkeä yhteyden paitsi langattomasti myös kaapeleilla suoraan neljään eri päätelaitteeseen tai sisäverkon avulla neljään eri tietoverkkorasiaan.

Kun suunnittelet yhteyden jakamistapaa, kannattaa huomioida, että kaapelilla kytketty yhteys on yleensä aina langatonta yhteyttä parempilaatuinen. Esim. televisioon ja pelikonsoliin yhteys on hyvä kytkeä verkkokaapelia käyttäen.

Reitittimen asentaminen huoneeseen

Reititin on suositeltavaa asentaa avoimeen paikkaan johonkin keskeiseen huoneeseen, josta langattoman verkon signaali pääsee kulkemaan mahdollisimman vapaasti huoneiston eri osiin. Kytke verkkokaapeli käyttöön otetusta tietoverkkorasiasta reitittimen WAN-porttiin (ks. alin kuva). Kytke tarvittaessa päätelaitteet (esim. televisio) verkkokaapeleilla reitittimen LAN-porteista (ks. alin kuva) päätelaitteiden ethernet-portteihin. Kytke reitittimen virtakaapeli. Ota reititin käyttöön ja suojaa langaton yhteys valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Reititin huoneessa

Reitittimen asentaminen huoneistojakamoon

Jos haluat kytkeä yhteyden useampaan huoneistosi tietoverkkorasiaan, reititin tulee asentaa huoneistojakamoon. Huomaa, että jakamon peltikaappi saattaa vaimentaa langattoman tukiaseman signaalia.

Kytke huoneistojakamon nousuportista tuleva kaapeli (kuvassa sininen kaapeli) reitittimen WAN-porttiin (ks. alin kuva). Liitä lyhyet verkkokaapelit (kuvassa keltaiset kaapelit) reitittimen LAN-porttien (ks. alin kuva) ja ristikytkentäpaneelin numeroitujen porttien välille. Verkkokaapelit ovat CAT6/7-tyypin verkkokaapeleita, joiden liitintyyppi on RJ-45, ja niitä saa tietotekniikkalaitteita myyvistä liikkeistä.

Kytke reitittimen virtakaapeli. Ota reititin käyttöön ja suojaa langaton yhteys valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Reititin jakamossa

Reitittimen portit

WAN-portti on usein sininen ja varustettu WAN- tai Internet-tekstillä tai internet-symbolilla. Liitä kaapelilla huoneen tietoverkkorasiaan tai jakamon nousuporttiin.

LAN-portit ovat usein keltaisia ja niitä on useampi rinnakkain. Liitä kaapelilla huoneessa päätelaitteisiin tai huoneistojakamossa numeroituihin portteihin. Huom. Joissain reitittimissä yksi tai useampi LAN-porteista voi olla oletuksena siltaavassa tilassa, jossa liikennettä ei suodateta ja tietoturva voi olla huonompi. Tarkasta asia reitittimen ohjeista.

Reitittimen portit