Vuores-verkko Vuores Palvelu Oy on Tampereen Vuoreksen kaupunginosan palveluyhtiö.

Taloyhtiön liittäminen tieto- ja kaapeli-tv-verkkoon

Huom. Jos olet yksityishenkilö, klikkaa sivulle Yhteyden käyttöönotto.

Liittymän tilaaminen

Rakennuttajat voivat varata kiinteistön liittämisen Vuores-tietoverkkoon alla olevan painikkeen kautta. Luethan ennen varaamista alla olevan ohjeistuksen.

Yleistä

Vuores Palvelun osakkaina Vuoreksen yhtiömuotoiset kiinteistöt liittyvät aina Vuores-verkkoon. Vuores Palvelun 100/100M-laajakaistapalvelu kytketään kaikkiin kiinteistön huoneistoihin. Operaattorina toimii Lounea.

Osakkuuden myötä perittävä kerrosneliöperusteinen investointiosuus kattaa tietoverkon käytön edellyttämän suunnittelun, kaapeloinnin, talojakamojen päätelaitteet ja asennuksen ICT-ohjeessa kuvattuun hankintarajaan asti.

Huom. Jos kiinteistön nousukaapeloinniksi otetaan käyttöön optinen eli kuitukaapelointi, jokaiseen huoneistojakamoon tulee asentaa rakennuttajan omalla kustannuksella kuitumuunnin, jolla kuitu kytketään huoneistokaapelointiin. Kuitumuuntimet jäävät taloyhtiön omistukseen. Jos nousukaapeloinniksi otetaan käyttöön parikaapelointi (cat), erillisiä kuitumuuntimia ei tarvita.

Liittymän toimitus

Asennus on hyvä varata viimeistään kaksi kuukautta ennen toivottua asennusajankohtaa. Vuores Palvelu ei takaa että liittymä saadaan toimitettua toivottuna ajankohtana. Toimitus edellyttää, että kiinteistön teleputkitus ja kaapelinveto on tehty Vuoreksen ICT-ohjeen mukaisesti (rakennuttaja on vetänyt tontin rajalle tuodun kaapelin talojakamoon kiinteistön putkessa).

Kuitukaapelin päättämisestä sekä liittymien kytkennöistä sovitaan tilauksessa ilmoitetun työmaan yhteyshenkilön kanssa. Rakennuttaja vastaa siitä, että talojakamo ja sisäverkko ovat kunnossa sovittuna asennusajankohtana. Mikäli puitteet eivät ole kunnossa, rakennuttajaa veloitetaan tarpeettomista asennuskäynneistä asennukset suorittavien yritysten hinnaston mukaisesti.

Kaapeli-tv

Kaapeli-tv on Lounealta tilattava vapaaehtoinen lisäpalvelu. Kaapeli-tv voidaan kuitenkin tilata samalla tilauslomakkeella kuin tietoverkkoliittymä. Kaapeli-tv-tilauksissa Lounean asiakaspalvelu ottaa yhteyttä tilaajaan ja sopii palvelun tarkemmasta sisällöstä. Kaapelitelevisioon liittyminen edellyttää kuituverkon kytkentää. Kaapeli-tv-palvelun hinta on 2 €/kk/huoneisto + alv.

Rakennusautomaatioliittymät

Myös rakennusautomaatio- ja rappunäyttöliittymät ovat Lounealta tilattavia lisäpalveluita. RAU-liittymät voidaan silti tilata samalla tilauslomakkeella kuin asuinhuoneistojen tietoverkkoliittymät. 

Vuores ICT -ohje

Vuores ICT -ohjeessa on mm. selostettu, mitä pitää ottaa huomioon Vuores-verkkoon liittymisessä ja mitkä ovat liittymisen vastuut ja rajapinnat.

Lisätietoja saa tarvittaessa ottamalla yhteyttä Vuores Palveluun