Rakentaminen jatkuu kiivaana eri puolella Vuoresta. Rakennustöitä käynnistetään Vuoreksen kerros-, rivitalo- ja omakotitonteilla tasaisin väliajoin. Vuorekseen on viime vuosina valmistunut eniten asuntoja kaikista Tampereen kaupunginosista. Vuonna 2018 alueelle valmistui ennätyksellisesti noin 630 asuntoa. Kaikkiaan asuntoja on valmistunut Vuorekseen 2018 loppuun mennessä yli 2 800. Asukkaita Vuoreksessa oli keväällä 2019 noin 5 000.

Asuinalueista Mäyränmäki, Vuoreskeskus, Virolainen ja Koukkuranta rakentuvat vielä yksittäisten tonttien osalta. Kiivainta rakentaminen on Rimmin sekä Isokuusen alueilla. Isokuusen asemakaavoitus on vielä osittain kesken. Västinginmäen suunnittelu on käynnissä.

Vuoreksen osayleiskaava on laadittu yhteistyössä Tampereen ja Lempäälän kesken, mutta rakentaminen on tällä hetkellä käynnissä vain Tampereen puolella.

Palvelut kehittyvät jatkuvasti

Kaupunginosan julkisten palvelujen keskittymä on Vuores-talo, jossa on mm. Vuoreksen koulun alaluokat, päiväkoti, neuvola ja hammashoitola. Yläluokkien ja lähikirjaston tilat valmistuvat Vuores-taloon vuonna 2019. Toinen päiväkoti sijaitsee liikekeskus Klaavan yhteydessä ja kolmas päiväkoti Mäyränmäessä. Isokuuseen on suunnitteilla 160-paikkainen päiväkoti sekä tilat esi- ja alkuopetukselle (1.-2. luokat).

Kaupalliset palvelut lisääntyvät koko ajan: Vuoreskeskuksessa on jo esimerkiksi kaksi lähikauppaa, lounaskahvila, ravintola-pizzeria, valokuvaamo, kauneus- ja hyvinvointialan yrityksiä sekä suunnittelutoimistoja. Vuorekseen kulkee Tampereen joukkoliikenteen linja 5, jolla on arkisin 4 vuoroa tunnissa.

Kattavien ulkoilureittien lisäksi alueella on muun muassa laaja keskuspuisto, useita leikkipuistoja, koirapuisto, viljelypalstoja sekä tekonurmipintainen jalkapallokenttä.

Katuja rakennetaan ja viimeistellään

Kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen jatkuu vuonna 2019 Isokuusen alueella. Vuoreksen katuja ja Keskuspuistoa viimeistellään sitä mukaa kuin viereiset asuinkorttelit valmistuvat. 

Menneitä virstanpylväitä

  • Koulukeskuksen 1. vaihe valmistui syksyksi 2013. Ensimmäisessä vaiheessa koulukeskukseen sijoittuu alakoulun oppilaiden luokka- ja ruokailutilat, päiväkoti, esiopetustilat, hyvinvointineuvolan ja hammashoidon tilat sekä liikuntahalli.
  • Asuntomessut järjestettiin Vuoreksen Virolaisessa kesällä 2012. 
  • Liikekeskus Klaavan 1. vaihe valmistui kesällä 2012. 
  • Vuoreskeskuksen ensimmäinen kerrostalo valmistui syksyllä 2011. 
  • Särkijärven silta sekä Vuoreksen puistokatu, alueen neljä kilometriä pitkä pääväylä, avattiin liikenteelle kesällä 2011.
  • Vuoreksen ensimmäiset asukkaat muuttivat Mäyränmäkeen vuoden 2010 alussa