1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN PERIAATTEET

Vanhempainyhdistys pyrkii toiminnallaan monipuolisesti tukemaan kodin ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta sekä toimimaan alueellaan vahvana ja aktiivisena vaikuttajana.

Vanhempien tukiverkosto – Vanhempainyhdistys pyrkii luomaan puitteita ja vaikutuskanavia vanhemmille tavata toisiaan ja keskustella kouluun liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Yhteisöllisyyden tukeminen – Vanhempainyhdistys järjestää yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, kuten lasten ja nuorten tapahtumia, lasten ja vanhempien yhteisiä tapahtumia sekä kampanjoi yhteisöllisyyden puolesta erilaisin teemoin.

 

2. TOIMINTAKAUDEN TAPAHTUMAT JA VARAINKERUU

 

2.1. Koululaisille järjestettävä toiminta ja tuki

2.1.1. Valokuvaus

Vanhempainyhdistyksen aiemmin Seppälän valokuvaamon kanssa tekemä sopimus koulukuvauksesta on edelleen voimassa.

 

2.1.2. Xylitol-pastillit

Vanhempainyhdistys hankkii xylitol-pastillit koululaisten käyttöön.

 

2.1.3. Disco

Vanhempainyhdistys järjestää oppilaille tarkoitetun discon sekä syys- että kevätlukukauden aikana yhteistyössä oppilaskunnan kanssa.

 

2.1.4. Koulun talviurheilutapahtuma

Vanhempainyhdistys tukee taloudellisesti Vuoreksen koulun talviurheilutapahtumaa koulun toivomalla tavalla.

 

2.1.5. Stipendit

Vanhempainyhdistys lahjoittaa vuosittain jokaiselle luokalle jaettavaksi ns. ”Reilu kaveri” stipendin. Lisäksi yhdistys pyrkii hankkimaan stipendilahjoituksia esim. alueen muilta toimijoilta. 

 

2.1.6. Teatteri käynti

Vanhempainyhdistys kustantaa viidennen luokan oppilaille teatterikäynnin.

 

2.1.7. Välituntivälineet

Oppilaille hankitaan välituntikäyttöön erilaisia liikunta peli- ja leikkivälineitä, oppilaiden itse esittämien toiveiden pohjalta.

 

2.1.8. Joulupussukat

Vanhempainyhdistys lahjoittaa oppilaille joululoman alkaessa pienet herkkupussit.

 

2.1.9 Koululaisten ensiapukoulutus

Pyritään järjestämään ensiapukoulutusta isommille oppilaille.

 

2.1.10 Somekäyttäytymisluento

3.-4. -luokkalaisille suunnattu luento sosiaalisen median turvallisista käyttäytymissäännöistä.

 

2.1.11. Muu taloudellinen tuki

Oppilaiden hyväksi voidaan koulun henkilökunnan pyynnöstä tehdä lukuvuoden aikana pieniä hankintoja tai osallistua mm. erilaisten retkien kustannuksiin.

 

2.2. Perheille ja yhteisölle järjestettävä toiminta

2.2.1. Pikkujoulutapahtuma

Vanhempainyhdistys järjestää Vuores-talolla kaikille avoimen pikkujoulutapahtuman. Mahdollisuuksien mukaan tapahtuma järjestetään yhteistyössä SOS –lapsikylän ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa.

 

2.2.2. Talvirieha

SOS –lapsikylä järjestää Vuoreksessa kaikille avoimen talvitapahtuman, johon vanhempainyhdistys osallistuu järjestämällä mukavaa talvista toimintaa. Tarkoituksena on olla tukemassa lapsiperheiden yhdessäoloa ja aktivoida ihmisiä talviseen ulkoiluun.

 

2.3. Varainkeruu

2.3.1. Superpark -lippujen myynti

Vanhempainyhdistys kerää varoja toimintansa tukemiseen myymällä Superparkin pääsylippuja.

 

2.3.2. Tampereen VPK:n puhallinorkesterin konsertti

Vanhempainyhdistys järjestää Vuores-talolla pidettävän konsertin kahvion ja kerää näin varoja toimintaansa.

 

2.3.3. Vuores -päivä

Mikäli keväällä järjestetään Vuores –päivä, pyrkii vanhempainyhdistys olemaan tapahtumassa mukana, esim. pitämällä tilaisuudessa kahviota.

 

3. Alueellinen toiminta

Osallistuminen tapahtumien järjestämiseen – Vanhempainyhdistys pyrkii osallistumaan alueella järjestettävien tapahtumien ideoimiseen ja organisoimiseen, mm. järjestämällä tapahtumiin tarjoilun.

Aktiivisuus ajankohtaisissa asioissa - Vanhempainyhdistys pyrkii olemaan Vuoreksen alueella aktiivinen toimija, joka tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.