1. Yhdistyksen toiminnan periaatteet

Vanhempainyhdistys pyrkii toiminnallaan monipuolisesti tukemaan kodin ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta sekä toimimaan alueellaan vahvana ja aktiivisena vaikuttajana.

Vanhempien tukiverkosto – Vanhempainyhdistys pyrkii luomaan puitteita ja vaikutuskanavia vanhemmille tavata toisiaan ja keskustella kouluun liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Yhteisöllisyyden tukeminen – Vanhempainyhdistys järjestää yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, kuten lasten ja nuorten tapahtumia, lasten ja vanhempien yhteisiä tapahtumia sekä kampanjoi yhteisöllisyyden puolesta erilaisin teemoin.

2. Toimintakauden tapahtumat ja varainkeruu

2.1. Koululaisille järjestettävä toiminta ja tuki

2.1.1. Valokuvaus

Vanhempainyhdistyksen aiemmin Seppälän valokuvaamon kanssa tekemä sopimus koulukuvauksesta on edelleen voimassa. 

2.1.2 Kirjaston lehtitilaus

Koulun kirjastoon voidaan koulun niin toivoessa tehdä hankintoja, kuten esim. jonkin tai joidenkin lehtien vuosikerran tilaaminen. 

2.1.3. Välituntivälineet

Vanhempainyhdistys hankkii koulun niin halutessa välituntivälineitä koululaisten ja eskarilaisten käyttöön. 

2.1.4. Lukuhaaste

Vanhempainyhdistys tarjoaa palkinnot oppilaille järjestettävän lukuhaasteen voittajille. Keväällä koronan vuoksi keskeytynyttä lukuhaastetta on tarkoitus jatkaa koulussa syyslukukauden aikana.

2.1.5. Stipendit

Vanhempainyhdistys lahjoittaa vuosittain jokaiselle luokalle jaettavaksi ns. "Reilu kaveri" -stipendin sekä muutamalle oppilaalle jaettavan ns. "Tsemppari" -stipendin.

2.1.6. Kevätvirkistysraha

Keväällä annetaan luokkien käyttöön virkistysraha, jonka luokka voi halutessaan ja tilanteen niin salliessa käyttää esim. kevätretken toteuttamiseen. Raha määräytyy oppilasmäärän mukaan.

2.1.7. Muu taloudellinen tuki

Koska korona rajoittaa oppilaiden liikkumista retkien ym. koulun ulkopuolelle suuntautuvan toiminnan osalta, tarjoaa Vanhempainyhdistys opettajille mahdollisuuden tehdä pieniä hankintoja oppilaiden arjen piristykseksi. Tätä varten toimitetaan opettajainhuoneelle käteiskassa, josta opettajilla on kohtuullisuutta ja tasapuolisuutta noudattaen mahdollisuun ottaa rahaa lukuvuoden aikana luokkansa tai opetusryhmänsä käyttöön.

2.2. Perheille ja yhteisölle järjestettävä toiminta

2.2.1. Talvirieha

Jos koronatilanne sallii SOS-lapsikylän perinteisesti järjestämän Talviriehan pitämisen, voi Vanhempainyhditys aiempien vuosien tapaan osallistua järjestelyihin. Tapahtuman tarkoituksena on olla tukemassa lapsiperheiden yhdessäoloa ja aktivoida ihmisiä talviseen ulkoiluun.

2.3. Varainkeruu

2.3.1. Vuores-päivä

Vanhempainyhdistys osallistuu keväällä järjestettävään Vuores-päivään, mikäli Tampereen kaupunki katsoo tapahtuman järjestämisen mahdolliseksi.

3. Alueellinen toiminta

Osallistuminen tapahtumien järjestämiseen – Vanhempainyhdistys pyrkii osallistumaan alueella järjestettävien tapahtumien ideoimiseen ja organisoimiseen, mm. järjestämällä tapahtumiin tarjoilun.

Aktiivisuus ajankohtaisissa asioissa - Vanhempainyhdistys pyrkii olemaan Vuoreksen alueella aktiivinen toimija, joka tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.