1. Yhdistyksen toiminnan periaatteet

Vanhempainyhdistys pyrkii toiminnallaan monipuolisesti tukemaan kodin ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta sekä toimimaan alueellaan vahvana ja aktiivisena vaikuttajana.

Vanhempien tukiverkosto – Vanhempainyhdistys pyrkii luomaan puitteita ja vaikutuskanavia vanhemmille tavata toisiaan ja keskustella kouluun liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Yhteisöllisyyden tukeminen – Vanhempainyhdistys järjestää yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, kuten lasten ja nuorten tapahtumia, lasten ja vanhempien yhteisiä tapahtumia sekä kampanjoi yhteisöllisyyden puolesta erilaisin teemoin.

2. Toimintakauden tapahtumat ja varainkeruu

2.1. Koululaisille järjestettävä toiminta ja tuki

2.1.1. Valokuvaus

Vanhempainyhdistyksen aiemmin Seppälän valokuvaamon kanssa tekemä sopimus koulukuvauksesta on edelleen voimassa.

 

2.1.2 Kävelevä koulubussi

Pienille koululaisille tarkoitetun Kävelevän koulubussin toimintaa tuetaan lukuvuoden aikana koulun toivomalla tavalla.

 

2.1.3. Stipendit

Vanhempainyhdistys lahjoittaa vuosittain jokaiselle alakoulun luokalle jaettavaksi ns. ”Reilu kaveri” stipendin, sekä yläkoulun luokille omat stipendit, joiden myöntämisperusteet mietitään lukuvuoden aikana.

 

2.1.4. Teatteri käynti

Vanhempainyhdistys kustantaa viidennen luokan oppilaille teatterikäynnin.

 

2.1.5. Joulupussukat

Vanhempainyhdistys lahjoittaa ensimmäisten luokkien oppilaille joululoman alkaessa pienet herkkupussit.

 

2.1.6. Kevätherkut

Kaikille Vuoreksen koulun oppilaille tarjotaan kevätlukukauden lopulla jäätelöt.

 

2.1.7. Muu taloudellinen tuki

Oppilaiden hyväksi voidaan koulun henkilökunnan pyynnöstä tehdä lukuvuoden aikana pieniä hankintoja tai osallistua mm. erilaisten retkien kustannuksiin.

 

2.2. Perheille ja yhteisölle järjestettävä toiminta

2.2.1. Talvirieha

SOS –lapsikylä järjestää Vuoreksessa kaikille avoimen talvitapahtuman, johon vanhempainyhdistys osallistuu järjestämällä mukavaa talvista toimintaa. Tarkoituksena on olla tukemassa lapsiperheiden yhdessäoloa ja aktivoida ihmisiä talviseen ulkoiluun.

 

2.3. Varainkeruu

2.3.1. Teatterilippujen myynti

Vanhempainyhdistys kerää varoja toimintaansa myymällä lippuja Komediateatterin näytelmään SOS - Salainen osasto seitsemän.

 

2.3.2. Vuores-päivä

Mikäli keväällä järjestetään Vuores –päivä, pyrkii vanhempainyhdistys olemaan tapahtumassa mukana, esim. pitämällä tilaisuudessa kahviota.

 

3. Alueellinen toiminta

Osallistuminen tapahtumien järjestämiseen – Vanhempainyhdistys pyrkii osallistumaan alueella järjestettävien tapahtumien ideoimiseen ja organisoimiseen, mm. järjestämällä tapahtumiin tarjoilun.

Aktiivisuus ajankohtaisissa asioissa - Vanhempainyhdistys pyrkii olemaan Vuoreksen alueella aktiivinen toimija, joka tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.