VUOREKSEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Vanhempainyhdistyksen toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2021-2022

1. Yhdistyksen toiminnan periaatteet

Vanhempainyhdistys pyrkii toiminnallaan monipuolisesti tukemaan kodin ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta sekä toimimaan alueellaan vahvana ja aktiivisena vaikuttajana.

Vanhempien tukiverkosto – Vanhempainyhdistys pyrkii luomaan puitteita ja vaikutuskanavia vanhemmille tavata toisiaan ja keskustella kouluun liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Yhteisöllisyyden tukeminen – Vanhempainyhdistys järjestää yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, kuten lasten ja nuorten tapahtumia, lasten ja vanhempien yhteisiä tapahtumia sekä kampanjoi yhteisöllisyyden puolesta erilaisin teemoin.

2. Toimintakauden tapahtumat ja varainkeruu

2.1. Koululaisille järjestettävä toiminta ja tuki

Koronatilanne vaikeuttaa tällä hetkellä vieläkin sekä tapahtumien ja toiminnan suunnittelua että järjestämistä. Suunnitelmia tehdään tässä kohtaa vuotta hyvin vähän ja ne pyritään
suunnittelemaan siten, että niiden toteuttaminen ei vaadi koululta matkustamista tai suurten väkimäärien samanaikaista kokoontumista.

2.1.1. Valokuvaus

Vanhempainyhdistyksellä on voimassa oleva sopimus Seppälän valokuvaamon kanssa koulukuvauksen järjestämisestä. Sopimus on voimassa vielä syksyn 2021 ja tämän toimintakauden aikana kilpailutetaan valokuvaamot uudestaan.

2.1.2. Kirjaston lehtitilaus

Koulun kirjastoon voidaan koulun niin toivoessa tehdä hankintoja, kuten esim. jonkin tai joidenkin lehtien vuosikerran tilaaminen. Jatketaan aiempia kirjaston lehtitilauksia.

2.1.3. Joulupussit

Joulupussit tehdään kaikille ekaluokkalaisille.

2.1.4. Välituntivälineet

Vanhempainyhdistys hankkii koulun niin halutessa välituntivälineitä koululaisten ja eskarilaisten käyttöön.

2.1.5. Lukuhaaste

Vanhempainyhdistys tarjoaa palkinnot oppilaille järjestettävän lukuhaasteen voittajille. Viime toimintakaudella järjestetty lukuhaaste oli onnistunut ja järjestetään tänä vuonna lukuhaaste
uudelleen.

2.1.6. Stipendit

Vanhempainyhdistys lahjoittaa vuosittain jokaiselle luokalle jaettavaksi ns. ”Reilu kaveri” stipendin sekä muutamalle oppilaalle jaettava ns. ”Tsemppari” -stipendi.

2.1.7. Teatteriretki

Viime lukuvuonna peruuntuneen retken takia tällä lukukaudella teatteriin lähtevät sekä viidennet että kuudennet luokat.

2.1.8. Kevätvirkistysraha / jäätelöt

Keväällä annetaan luokkien käyttöön virkistysraha, jonka luokka voi halutessaan ja tilanteen niin salliessa käyttää esim. kevätretken toteuttamiseen. Raha määräytyy oppilasmäärän mukaan. Vaihtoehtoisesti toimitetaan jäätelöt luokalle, jos opettajan toiveen mukaisesti.

2.1.9. Ruusut

Vanhempainyhdistys hankkii ruusut peruskoulunsa päättäville oppilaille.

2.1.10. Muu taloudellinen tuki

Koska korona rajoittaa oppilaiden liikkumista retkien ym. koulun ulkopuolelle suuntautuvan toiminnan osalta, tarjoaa vanhempainyhdistys opettajille mahdollisuuden tehdä pieniä hankintoja oppilaiden arjen piristykseksi.

2.1.11. Oppilaskunnan kioskin tukeminen

Tuetaan oppilaskunnan kioskin käynnistämistä.

2.2. Perheille ja yhteisölle järjestettävä toiminta

2.2.1. Talvirieha

Jos koronatilanne sallii SOS-lapsikylän perinteisesti järjestämän Talviriehan pitämisen, voi Vanhempainyhditys aiempien vuosien tapaan osallistua järjestelyihin. Tapahtuman tarkoituksena on olla tukemassa lapsiperheiden yhdessäoloa ja aktivoida ihmisiä talviseen ulkoiluun.

2.3. Varainkeruu

2.3.1. Vuores-päivä

Vanhempainyhdistys osallistuu keväällä järjestettävään Vuores-päivään, mikäli Tampereen kaupunki katsoo tapahtuman järjestämisen mahdolliseksi.

3. Alueellinen toiminta

Osallistuminen tapahtumien järjestämiseen – Vanhempainyhdistys pyrkii osallistumaan alueella järjestettävien tapahtumien ideoimiseen ja organisoimiseen, mm. järjestämällä tapahtumiin tarjoilun.

Aktiivisuus ajankohtaisissa asioissa – Vanhempainyhdistys pyrkii olemaan Vuoreksen alueella aktiivinen toimija, joka tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.