VUOREKSEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Vanhempainyhdistyksen toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2022-2023

1. Yhdistyksen toiminnan periaatteet

Vanhempainyhdistys pyrkii toiminnallaan monipuolisesti tukemaan kodin ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta sekä toimimaan alueellaan vahvana ja aktiivisena vaikuttajana.

Vanhempien tukiverkosto – Vanhempainyhdistys pyrkii luomaan puitteita ja vaikutuskanavia vanhemmille tavata toisiaan ja keskustella kouluun liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Yhteisöllisyyden tukeminen – Vanhempainyhdistys järjestää yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa, kuten lasten ja nuorten tapahtumia, lasten ja vanhempien yhteisiä tapahtumia sekä kampanjoi yhteisöllisyyden puolesta erilaisin teemoin.

2. Toimintakauden tapahtumat ja varainkeruu

2.1. Koululaisille järjestettävä toiminta ja tuki

Olemme palautumassa viime vuosien koronan aiheuttamista haasteista takaisin entisiin toimintatapoihin. Suunnitelmia on tehty hyvin vähän, mutta koululaisille ollaan järjestämässä mahdollisuuksien mukaan teatterivierailuja sekä retkiä eri kohteisiin esim. liikuntakohteet.

2.1.1. Valokuvaus

Vanhempainyhdistyksellä on voimassa oleva sopimus Kuvaverkon kanssa koulukuvauksen järjestämisestä. Sopimus on astunut voimaan syksyllä 2022 ja on voimassa kauteen 2024-2025.

2.1.2. Kirjaston lehtitilaus

Koulun kirjastoon voidaan koulun niin toivoessa tehdä hankintoja, kuten esim. jonkin tai joidenkin lehtien vuosikerran tilaaminen. Jatketaan aiempia kirjaston lehtitilauksia.

2.1.3. Joulupussit

Joulupussit tehdään kaikille ekaluokkalaisille.

2.1.4. Välituntivälineet

Vanhempainyhdistys hankkii koulun niin halutessa välituntivälineitä koululaisten ja eskarilaisten käyttöön.

2.1.5. Lukuhaaste

Vanhempainyhdistys tarjoaa palkinnot oppilaille järjestettävän lukuhaasteen voittajille. Aiempina toimintakausina järjestetty lukuhaaste on ollut onnistunut ja järjestetään myös tänä vuonna lukuhaaste uudelleen.

2.1.6. Stipendit

Vanhempainyhdistys lahjoittaa vuosittain jokaiselle luokalle jaettavaksi ns. ”Reilu kaveri” stipendin sekä muutamalle oppilaalle jaettavan ns. ”Tsemppari” -stipendin.

2.1.7. Teatteriretki

Viime lukuvuonsina peruuntuneiden retkien vuoksi järjestimme teatterivierailun koululle, johon osallistuivat 4-6 luokat. Selvitellään nykyisten 7.-luokkalaisten peruuntuneiden teatteriretkien tilalle korvaavaa esitystä.

2.1.8. Kevätvirkistysraha / jäätelöt

Keväällä annetaan luokkien käyttöön virkistysraha, jonka luokka voi halutessaan ja tilanteen niin salliessa käyttää esim. kevätretken toteuttamiseen. Raha määräytyy oppilasmäärän mukaan. Vaihtoehtoisesti toimitetaan jäätelöt luokalle, opettajan toiveen mukaisesti.

2.1.9. Ruusut

Vanhempainyhdistys hankkii ruusut peruskoulunsa päättäville oppilaille.

2.1.10. Muu taloudellinen tuki

Vanhempainyhdistys tarjoaa opettajille mahdollisuuden tehdä pieniä hankintoja oppilaiden sekä oppimisen tueksi.

2.1.11. Oppilaskunnan kioskin tukeminen

Tuetaan oppilaskunnan kioskin käynnistämistä, mikäli oppilaskunta tähän päätyy vuoden aikana.

2.2. Perheille ja yhteisölle järjestettävä toiminta

2.2.1. Talvirieha

Mikäli SOS-lapsikylä järjestää perinteisen Talviriehan, voi Vanhempainyhditys aiempien vuosien tapaan osallistua järjestelyihin. Tapahtuman tarkoituksena on olla tukemassa lapsiperheiden yhdessäoloa ja aktivoida ihmisiä talviseen ulkoiluun.

2.3. Varainkeruu

2.3.1. Vuores-päivä

Vanhempainyhdistys osallistuu keväällä järjestettävään Vuores-päivään, sekä tarvittaessa mahdollistaa luokkien osallistumisen päivään ja varainkeruun esim. kioskin pitämisen kautta.

3. Alueellinen toiminta

Osallistuminen tapahtumien järjestämiseen – Vanhempainyhdistys pyrkii osallistumaan alueella järjestettävien tapahtumien ideoimiseen ja organisoimiseen.

Aktiivisuus ajankohtaisissa asioissa – Vanhempainyhdistys pyrkii olemaan Vuoreksen alueella aktiivinen toimija, joka tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.